Metsäteollisuus

Stora Enso on tehnyt yrityskohtaisen työehtosopimuksen Paperiliiton kanssa

Stora Enso Oyj ja Paperiliitto r.y. ovat solmineet yrityskohtaisen yli kaksivuotisen työehtosopimuksen. Stora Enson neuvottelut muiden ammattiliittojen kanssa jatkuvat.

Metsäteollisuus ry:n sääntöjä muutettiin vuoden 2020 lopussa niin, että yhdistys irtautui työehtosopimustoiminnasta. Vastuu työehdoista siirtyi yritystasolle, neuvoteltavaksi yritysten ja henkilöstön välillä nykyisen sopimuskauden päättyessä eli pääasiassa vuoden 2022 alusta alkaen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Stora Enson neuvottelut yhdessä Paperiliiton kanssa sujuivat alusta alkaen rakentavasti ja hyvässä hengessä, mikä mahdollisti uuden sopimuksen synnyn hyvissä ajoin ennen nykyisen sopimuksen päättymistä. Uusi työehtosopimus on voimassa tammikuun 2022 alusta huhtikuun 2024 loppuun saakka. Sopimus sisältää muun muassa muutoksia määräaikaisen ja oman työvoiman joustavampaan käyttöön ja liikkuvuuteen sekä mahdollistaa ulkopuolisen työvoiman käytön myös tietyissä tuotannollisissa tehtävissä.

- Nyt tehty sopimus on tärkeä askel suomalaisen työelämän kehittämisessä ja uudenlaisen sopimuskulttuurin luomisessa. Yrityskohtaisella työehtosopimuksella voidaan vastata paremmin eri liiketoimintojen haasteisiin huomioimalla eri toimialojen ja yksiköiden erityispiirteet, sanoo Stora Enson Suomen maajohtaja, talousjohtaja Seppo Parvi.

Palkankorotukset kahtena ensimmäisenä vuonna ovat noin 1,9 % ja kolmantena vuonna noin 0,9 %. Ensimmäinen 17 sentin yleiskorotus ja 18 sentin paikalliserä toteutetaan 28.2.2022 ja toinen samansisältöinen korotus on vuorossa 27.3.2023. Viimeisenä sopimusvuonna 15.1.2024 voimaan tuleva yleiskorotus ja paikalliserä ovat molemmat 9 senttiä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Kiitämme Stora Enson neuvottelijoita ammattimaisesta asenteesta ja hyvästä hengestä neuvottelujen kuluessa. On tärkeää, että yhtiö tunnustaa ay-liikkeen ja sen sopimusoikeuden, sanoo Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala.

Uuden sopimuksen selkeät työaikajärjestelyt sekä sairausajan pidennetty palkanmaksu ja aiempaa pidemmät isyys- ja äitiyslomajaksot täydentävät entisestään Stora Enson perhe-elämää huomioivaa toimintatapaa. Jo aiemmin perhevapaalla olevilla on ollut mahdollisuus saada muun muassa sairauskuluvakuutus ja hyödyntää työterveyshuollon palveluja.

- Työvoimakustannukset ovat tärkeä osa kilpailukykyä muun muassa verotuksen, logistiikan ja koulutuksen lisäksi, mutta kilpailukykyä kehitetään myös esimerkiksi toimintamallien, digitalisaation ja tuotantoprosessien kehitystyön, henkilöstön osaamisen kehittämisen sekä investointien kautta, jatkaa maajohtaja Parvi.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Neuvottelut ovat sujuneet rakentavasti myös muiden ammattiliittojen kanssa. Stora Enson tavoitteena on päästä neuvotteluratkaisuun kaikkien ammattiliittojen kanssa hyvissä ajoin ennen sopimuskauden päättymistä.