Metsätrans-Lehti Oy
Metsäteollisuus

Väitöstutkimus: Metsäteollisuus historiansa suurimmassa murroksessa

Metsäteollisuuden murros 1980-luvulta nykypäivään on ollut alan historian suurin. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa valmistuneen väitöskirjatutkimuksen mukaan painopapereiden kysynnän heikkeneminen, Kiinan nousu suureksi markkina-alueeksi ja uudet selluloosan raaka-aineet ovat pakottaneet yritykset joko muuttumaan tai fuusioitumaan. Vain harvat yritykset kykenivät tekemään samalla taloudellista tulosta.

Väitöskirjatutkija Khoa Nguyen analysoi väitöskirjassaan globaalin metsäteollisuuden kilpailun muutosta ja uusien liiketoimintamallien nousua.

- Kaikkien suurten yritysten oli pakko reagoida jollain tapaa toimintaympäristön rajuihin muutoksiin ensin Kiinan markkinoiden avauduttua 1990-luvulla ja sitten painopapereiden kysynnän siirryttyä pakkausmateriaaleihin 2000-luvulla, kertoo Nguyen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Neljästä artikkelista koostuvassa väitöskirjassa Nguyen analysoi maailman suurimpien metsäteollisuusyritysten tasapainottelua tehtaiden sulkemisten, uusien liiketoiminta-alueiden löytämisen ja voitollisen liiketoiminnan jatkamisen välillä.

- Vain muutamat yritykset kykenivät selviämään useammasta muutoksesta kuivin jaloin, voitollisuuttaan menettämättä. Osa reagoi ympäristön muutoksiin muuttamalla liiketoimintaansa kannattavuudesta tinkimällä, ja suuri osa joko fuusioitui tai lopetti toimintansa.

Suomalaisyritykset eivät erotu aineistosta positiivisesti. Innovatiiviset ja varhain muutoksiin sopeutuneet yritykset löytyivät Nguyenin mukaan Yhdysvalloista ja Etelä-Amerikasta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Erityisesti kuluttajatuotteisiin keskittyminen oli tie kannattavaan muutokseen, samoin varhainen panostus pakkaustuotteisiin. Avain kannattavaan strategiseen muutokseen oli monialaisuuden hallittu lisääminen. Toimintaansa voimakkaasti 1990-luvulla virtaviivaistaneet suomalaisyritykset eivät verrokkiryhmään verrattuna ymmärtäneet kovin nopeasti tarvetta radikaalille muutokselle.

Vaikka suomalaisyritykset muuttivat strategiaansa melko myöhään, 2000-luvulle tultaessa, uusi johtajasukupolvi ymmärsi strategisten päätösten ja niistä kertomisen tärkeyden.

- Työssä esitetyt teoreettiset mallit auttavat ymmärtämään yhtäältä suomalaisyritysten hidasta reagointia maailman muuttumiseen 1990-luvulla ja toisaalta muutoksen nopeutta 2000-luvulla, Nguyen toteaa ja jatkaa:

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Tasapainon löytäminen tuotannon sulkemisen ja uusien liiketoimintojen välillä sekä niistä kertominen sijoittajille ja muille sidosryhmille on haastava prosessi, johon globaalilla tasolla kaikki yritykset eivät kyenneet edes takamatkalta, kiteyttää väitöskirjatutkija.

KTM Nguyen Ngoc Duy Khoan strategian ja yrittäjyyden väitöskirja 'Adding Context into Competitive Dynamics Research: Strategy and Evolution in the Global Paper and Pulp Industry' tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa 27.10.2021.

Vastaväittäjänä toimii professori Robin Gustafsson (Aalto yliopisto) ja kustoksena professori Juha-Antti Lamberg (Jyväskylän yliopisto).