Metsäteollisuus

Sappi luopuu hiilen käytöstä Kirkniemen paperitehtaan energiantuotannossa

Sappi investoi yli 10 miljoonaa euroa Kirkniemen paperitehtaan energiantuotantoon Lohjalla, jotta tehdas voi siirtyä käyttämään biopolttoaineita. Investoinnin myötä tehtaan suorat hiilidioksidipäästöt laskevat lähes 90 prosenttia eli noin 230 000 hiilidioksiditonnia vuodessa.

- Korvaamalla fossiiliset polttoaineet uusiutuvalla energialla Kirkniemen tehdas on osa ratkaisua, jolla ilmastonmuutosta torjutaan. Kuten tulevassa YK:n ilmastokokouksessa Glasgow’ssa (COP26) korostetaan, meidän on yhdessä lisättävä ilmastotoimia. Tarvitaan investointeja, jotka muuttavat päästökehityksen ja vähentävät riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, kertoo tehtaanjohtaja Martti Savelainen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Investoinnin myötä Kirkniemeen rakennetaan uudet vastaanotto-, varastointi- ja käsittelylaitteistot biopolttoaineille, kuten kuorelle ja metsähakkeelle, joita syntyy metsänhoidon ja puuta jalostavan teollisuuden sivutuotteena. Tavoitteena on, että viimeistään maaliskuussa 2023 tehtaan oman voimalaitoksen vuonna 2015 valmistuneessa monipolttoainekattilassa käytetään biopolttoaineita.

Hankkeella on suuri merkitys Sappi Europen tavoitteissa irtautua hiilen käytöstä, sillä Kirkniemi on yksi yhtiön viimeisistä osittain hiiltä polttoaineenaan käyttävistä laitoksista. Hanke tukee myös yhtiön vuoteen 2025 asetettuja tavoitteita vähentää suoria ja epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä 25 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna sekä lisätä uusiutuvan energian osuutta 50 prosenttiin.

Uusiutuvan energian osuuden kasvattamisen lisäksi Sappin tehtaat panostavat myös energiatehokkuuden parantamiseen. Kirkniemen tehdas on mukana valtakunnallisessa energiatehokkuussopimuksessa, jossa asetetut energiansäästötavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Tehtaalla on ISO 50001 -sertifikaatti osoituksena järjestelmällisestä energiatehokkuuden parantamisesta.