Metsäteollisuus

Kirkniemen paperitehdas Lohjalla siirtyy käyttämään bioenergiaa

Sappin Kirkniemen paperitehdas Lohjalla on siirtynyt fossiilisten polttoaineiden käytöstä uusiutuvan bioenergian käyttöön Galerie-paperin tuotannossa. Kirkniemen tehdas on tehnyt 16,5 miljoonan euron investoinnin huippuluokan laitokseen ja koneisiin biopolttoaineiden vastaanottoa, varastointia ja käsittelyä varten ja tehdas voi nyt pienentää hiilijalanjälkeään 40 prosentilla Galerie-paperin tuotannossa.

Sappi, Kirkniemen tehdas

Biopolttoaineen vastaanottoon, varastointiin ja käsittelyyn tarkoitettu uusi laitos otettiin virallisesti käyttöön 30.8.2023 ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäsen läsnä ollessa. Ministeri puhui siitä, kuinka Sappin monet ympäristöinvestoinnit Kirkniemellä sopivat hyvin yhteen niiden kunnianhimoisten tavoitteiden kanssa, jotka Suomella on hiilineutraaliuden saavuttamisessa ja johtajuudessa uusiutuvan energian alalla.

Kirkniemen tehdas on maailman suurin päällystettyä paperia tuottava tehdas. Se valmistaa Galerie-paperia, jota käytetään laadukkaissa julkaisuissa ja mainospainotuotteissa. Kirkniemen Galerie-paperille painetaan vuosittain 5 miljardia laadukasta aikakauslehteä ja luetteloa.

Vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä, puhtaampi kaupunki

Kirkniemen Galerie-paperin tuotannossa käytetään nyt biomassajäämiä, kuten kaarnaa, sahanpurua ja puulastuja, jotka hankitaan pääosin paikallisesti. Näin suorat fossiilisten polttoaineiden synnyttämät kasvihuonekaasupäätöt vähenevät 90 prosenttia. Tämä uudistettu laite toimii nyt yhdessä vuonna 2015 rakennetun useita polttoaineita käyttävän kattilan kanssa, jolloin tehdas voi säästää vuosittain melkein 230 000 tonnia hiilidioksidia.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Paperi on jo nyt tuote, joka antaa arvokkaan lisän biopolttoainepohjaisen kiertotalouden aikaansaamiseen, sanoo Martti Savelainen Kirkniemen tehtaanjohtaja. - Olemme erittäin ylpeitä siitä, että paikalliset pyrkimyksemme siirtyä uusiutuvan bioenergian käyttöön antavat merkittävän panoksen Sappin laajempaan hiilestä irtautumisen etenemissuunnitelmaan. Kirkniemi on nyt osa ratkaisua ilmastonmuutokseen.

Taloudelliset hyödyt paikallisesti hankitusta biomassasta

Uusimaa, jossa Lohja sijaitsee, on metsä- ja maatalousaluetta. Kirkniemen tehdas hyödyntää suurimmaksi osaksi paikallisia bioenergian lähteitä. Näin saadaan aikaan positiivinen vaikutus alueen talouteen tarjoamalla työllistämismahdollisuuksia ja tuloja.

Sappi Europen pyrkimykset ympäristö-, sosiaalisten ja taloudellisten sekä
hallinnollisten vaikutusten alalla

Kirkniemen tehtaan siirtyminen bioenergian käyttöön on viimeisin toimenpide Sappi Europen pyrkimyksissä saavuttaa SBTi-hyväksytyt päästöjen vähentämistavoitteet sen eurooppalaisissa laitoksissa. Tämä on osa Kirkniemen tehtaan pitkäaikaista kestävyyshanketta, jonka puitteissa on viime vuosina saatu aikaan jatkuvia parannuksia ympäristönsuojelussa, kuten makean veden käytön, vesistöpäästöjen ja energiatehokkuuden alalla.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Sappi Europen toimitusjohtaja Marco Eikelenboom: - Siirtyminen uusiutuvan bioenergian käyttöön Sappin Kirkniemen tehtaalla on tulosta johdonmukaisista investoinneista Euroopan laitoksissamme. Itävallan Gratkornin tehtaan voimalan kattilan modernisointi mahdollisti hiljattain siirtymisen hiilestä biomassan ja luonnonkaasun käyttöön, jolloin tehtaan hiilijalanjälki pieneni 30 prosentilla. Hollannissa Maastrichtin tehdas on asentanut uuden kattilan, joka toimii sähköllä kaasun sijaan.

Siirtyminen bioenergian käyttöön sopii täydellisesti yhteen Sappi Europen hiilestä irtautumisen etenemissuunnitelman ja kestävyystavoitteiden kanssa. Sappi on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä 41,5 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Etenemissuunnitelma ja sitoumus sopivat myös yhteen seitsemän YK:n kestävän kehityksen tavoitteen kanssa.