Ajankohtaista

Tornator osallistuu ilmastotalkoisiin – ilmasto-ohjelma lisää puuston hiilensidontaa ja metsien käytön korvaavuusvaikutuksia

Tornatorin kunnianhimoisen ilmasto-ohjelman tavoitteena on lisätä puuston hiilensidontaa nykyisestä 20 prosenttia ja metsien käytön korvaavuusvaikutuksia 50 prosenttia ohjelmakaudella 2021—2030.

​Metsien merkitystä ilmastolle kuvaa hyvin se, että lähtötasovuonna 2020 Tornatorin metsien positiivinen ilmastovaikutus korvasi neljä viidesosaa Suomen henkilöautokannan tai pääkaupunkiseudun energiankulutuksen päästöistä. Kestävällä metsätaloudella on siis saavutettu vuosikymmenten aikana huomattava hiilinielu. Tähän lähtötasoon aiomme nyt saada lisäystä alussa mainitut prosentit tulevalla 10-vuotiskaudella. On myös huomionarvoista, että toimenpiteitä ei tehdä luonnon monimuotoisuuden kustannuksella. Nyt julkaistava ilmasto-ohjelma sekä Tornatorin aiemmin lanseeraama Monimuotoisuusohjelma 2021–2030 toimivat yhtiön tiekarttana kestävän metsätalouden harjoittamiselle.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Metsillä on paljon suurempi rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä kuin vain hiilivarastona toimiminen. Ilmaston kannalta olennaista on jatkuvan hiilivirran ylläpitäminen ja uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen. Käsittelemällä metsiämme kestävästi saamme ne tuottamaan mahdollisimman paljon hyvinvointia ja samalla myös mahdollisimman paljon positiivisia ilmastovaikutuksia, Tornatorin toimitusjohtaja Henrik Nieminen toteaa.

Aktiivin​en metsänhoito keskeisessä roolissa positiivisia ilmastovaikutuksia haettaessa

Ohjelman myötä Tornator edistää metsien elinvoimaisuutta ja puuston kasvua ja sitä myötä hiilensidonnan lisääntymistä useilla toimenpiteillä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Konkreettisia keinoja ovat muun muassa metsien lannoittaminen, jalostetun taimiaineksen hyödyntäminen sekä metsien säilyttäminen runsaspuustoisina ja monimuotoisina, Nieminen luettelee.

Ilmasto-ohjelman konkreettisiin toimenpiteisiin kuuluvat myös hakkuiden ja metsänhoitotoimenpiteiden toteuttaminen ajallaan.

- Käsittelemällä metsiämme kestävästi saamme ne tuottamaan mahdollisimman paljon positiivisia ilmastovaikutuksia. Maaperän hiilidioksidipäästöjä puolestaan hillitsemme säilyttämällä ojitettujen turvemaiden vedenpinta vakaana ja ennallistamalla puuntuotantoon sopimattomia luontokohteita, Nieminen kertoo.​​

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Tavoitteena 100 tuulivoimalaa korvaamaan fossiilisia raaka-aineita

Yleisesti tunnustettujen tutkimustulosten perusteella ilmastonmuutoksen kannalta olennaisinta on fossiilisten päästöjen vähentäminen. Ilmasto-ohjelman myötä Tornator edistää tuulivoiman rakentamista mailleen, kertoo Henrik Nieminen.

- Tavoitteemme on, että ohjelmakauden lopussa yhtiön mailla pyörii yli 100 tuulivoimalaa, jotka korvaavat fossiilienergian tuotantoa. Pyrimme myös lisäämään uusiutuvan puuraaka-aineen käyttöä korvaamaan fossiilisia raaka-aineita.