Kuljetus

Toyota aloittaa toisen sukupolven polttokennomoduulien tuotannon

Toyotan tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö kehittää useita erilaisia sähköistettyjä käyttövoimia ja teknologioita mukaan lukien vedyn laajamittaisen hyödyntämisen. Vedyn tarjoamat mahdollisuudet CO₂-päästöjen torjunnassa ovat sekä laaja-alaiset, merkittävät että kiinnostavat. Siksi Toyotan sitoutuminen vetyyn käsittää paljon enemmän kuin pelkät vetykäyttöiset henkilöautot, ja yhtiö haluaa tuoda kehittämäänsä polttokennotekniikkaa tarjolle kaikille kiinnostuneille helppokäyttöisten polttokennomoduulien avulla.

Toisen sukupolven polttokennomoduulit

Polttokennojen käyttökohteiden laajamittaisen käytön mahdollistamiseksi Toyota Mirain polttokennojärjestelmä on paketoitu kompakteihin polttokennomoduleihin. Toyota aloittaa näiden moduulien tuotannon tammikuussa 2022. Uusi, edistyksellinen toisen sukupolven polttokennojärjestelmä tarjoaa suurta tehoa aiempaa kompakteimmissa ja kevyemmissä paketeissa. Moduuleja on saatavilla kahdessa eri kokoonpanomuodossa toisen ollessa kuutiomainen ja toisen matalampi, suorakaiteen muotoinen kokoonpano.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Tuotanto Euroopassa

Toyota aloitti polttokennojen kehitystyön vuonna 1992 ja yhtiö on jatkanut sitä taukoamatta. Uusien, toisen sukupolven polttokennomoduleiden tuotanto alkaa Euroopassa Toyota Motor Europe NV/SA:n (TME) tuotekehitysyksikössä Belgiassa, Brysselin Zaventemissa. Uudet tuotantotilat sisältävät tuotantolinjan lisäksi kaikki ne periaatteet, mitä Toyotalla on valmistustekniikan vuosikymmenten mittaisesta kokemuksestaan ammentaa.

Toyotan päätökseen aloittaa toisen sukupolven polttokennomoduulien tuotanto Euroopassa vaikutti voimakkaasti vetyklusterin kiihtyvä kasvuvauhti sekä vedyn ottaminen mukaan korkean tason ja pitkän tähtäimen energiasuunnitelmiin. Yhteistyössä halukkaiden toimijoiden kanssa TME:n polttokennoista vastaava toimintayksikkö tulee tarjoamaan tarvittavaa insinööriosaamista Toyotan teknologian hyödyntämiseksi yhteistyöyrityksen tarpeita vastaamaan. Läheinen suhde yhteistyökumppaneihin on aina kuulunut olennaisena osana Toyotan toimintakulttuuriin. Se mahdollistaa mm. yhteistyökumppanien toiminnan seuraamisen kautta tuotantomäärien nopean uudelleenmitoittamisen ylöspäin.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Vetyklusterit

Eurooppalaisen vetytalouden kasvu on eräs EU:n Green Deal -sopimuksen avaintekijöitä tavoitteessa saavuttaa nollataso ilmaston lämpenemistä aiheuttavien päästöjen suhteen vuoteen 2050 mennessä. EU on ilmoittanut, että tämän haasteellisen tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan “ilmasto- ja tuotantoteknisiä edelläkävijöitä”, joiden kehitystyön avulla voidaan saavuttaa teollisuuden avainaloilla teknologisia läpimurtoja vuoteen 2030 mennessä. Vetyklusterien nousu Euroopassa tarkoittaa useiden toimialojen yhteistyötä heidän erikoisosaamisensa, taitojen ja teknologian sekä niiden käyttösovellusten käyttämiseen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Toyota tukee vetytaloutta ja vety-yhteiskunnan kehittymistä tarjoamalla omaa osaamistaan ja kehitystyötään nyt ja tulevaisuudessa.