Kuljetus

Toyota Hilux FCEV – prototyyppi tulevaisuudesta

Toyota on saavuttanut uuden merkkipaalun pyrkimyksissään kohti hiilipäästötöntä tulevaisuutta esitellen polttokennotoimisen Toyota Hilux -mallin prototyypin esimerkkinä monialaisesta, hiilineutraaliuteen tähtäävästä strategiasta. Erilaiset voimalinjat ml. hybridit, ladattavat hybridit, täyssähköautot sekä vetykäyttöiset autot tuovat jokainen oman panoksensa maailmanlaajuisessakin mittakaavassa kunnianhimoiseen tahtotilaan päästöttömästä liikenteestä.

Toyota Hilux FCEV

Uraauurtava Hilux-malli esiteltiin Toyotan Iso-Britannian tuotantolaitoksella (TMUK, Toyota Manufacturing UK) Derbyssä, Englannissa. Mallia on kehitetty TMUK:lla yhteistyössä useiden yritysten kanssa ja hanke on saanut myös valtiontukea. Toyota Hilux on maailmanlaajuinen ikoni ja Toyotan brändin kirkkaimpia näytteitä tarjoten legendaarisen kestävyyden ja luotettavuuden. Kehityshankkeen tärkeimpiä ohjaavia tekijöitä onkin ollut halu sisällyttää kaikki Hiluxin edustamat ominaisuudet uuteen, nollapäästöiseen FCEV-voimalinjaan.

Toyota Hilux FCEV

Uusi voimalinja hyödyntää ydinkomponenttien osalta Toyota Mirai -mallin teknologiaa. Yli 10 vuotta tuotannossa olleen mallin tekniikka on osoittanut kestävyytensä ja luotettavuutensa, onhan Mirai jo mallina toisessa sukupolvessaan. Voimalinja ei synnytä käytön aikana mitään lähipäästöjä. Ainoana nk. pakoputkipäästönä on puhdasta vettä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Vetyä säilytetään kolmessa korkeapaineisessa vetysäiliössä. Niissä säilytetyn vedyn energiasisällön turvin Hilux-prototyypin odotetaan yltävän yli 600 km toimintamatkaan. Tämän segmentin autoissa samanlaiseen toimintamatkaan olisi haasteellista päästä esimerkiksi täyssähköisellä voimalinjalla. Järjestelmään kuuluva korkeajänniteakku, jota käytetään mm. jarrutusenergian talteenottoon sijaitsee lavan alla, joten sillä ei ole vaikutusta auton sisätiloihin.

Toyota Hilux FCEV

Kehitysprojektin synty

Hanke alkoi alkuvuodesta 2022 TMUK:n ja Toyota Motor Europen hankekartoituksella. Projekti on saanut rahoitusta vähäpäästöisiä liikennetapoja edistävän Iso-Britannian hallituksen ohjaaman hankkeen kautta. Valtiontuki mahdollisti kunnianhimoisen suunnittelu- ja kehitysprojektin aloittamisen heinäkuussa 2022 yhteistyökumppanien (Ricardo, ETL, D2H Advanced Technologies, Thatcham Research sekä Toyota Motor Corporation (TMC)) kanssa.

Prototyypin valmistus alkoi 5.6. kuluvana vuonna TMUK:n tuotantolaitoksen tiloissa. Toyotan omaa tuotantojärjestelmää (Toyota Production System, TPS) hyödyntävä prosessi tuotti ensimmäisen valmiin yksilön vain kolmea viikkoa myöhemmin. Prototyyppejä valmistetaan vuoden 2023 aikana yhteensä 10 kappaletta, ja niiden tinkimättömällä testaamisella varmistetaan mallin turvallisuus, suorituskyky, käytettävyys sekä kestävyys tuotantomallia silmällä pitäen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Tämä hanke on mahdollistanut TMUK:n työntekijöille uudenlaisen tavan kehittää taitojaan ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja, mitkä liittyvät niin sähköistettyihin voimalinjoihin kuin vedyn käyttöön ajoneuvon energianlähteenä. Yhteistyökumppanien rooli on ollut korvaamaton varsinkin hankkeen alkuvaiheissa. Ricardo on tukenut prototyyppien valmistuksen aloittamista erilaisin suunnitteluprojektein ja tehnyt vertaisarviointia valmistusprosessista rinta rinnan TMUK:n tiimien kanssa. Ricardo myös vastaa prototyyppien täydellisestä ja läpikotaisesta arvioinnista tulevien kuukausien aikana. Näiden testien perusteella tullaan tekemään aikanaan päätös tuotantomallin valmistuksen aloittamisesta, joka näillä näkymin olisi mahdollista esitellä tämän vuosikymmenen toisella puoliskolla.