Metsäteollisuus

Metsä Groupin uusi Järeysrunkohinta käytössä koko maassa

Metsä Groupin uusi hinnoittelumenetelmä, Järeysrunkohinta, on otettu käyttöön harvennusten ostossa koko maassa. Kesäkuussa osassa maata lanseerattu menetelmä saanut metsänomistajilta hyvän vastaanoton.

Järeysrunkohinta tarkoittaa, että harvennettavat puut ostetaan kokonaisina runkoina ja metsäomistajan saama hinta määräytyy poistettavien puiden keskijäreyden mukaan. Se, miten rungot katkotaan kuiduiksi ja tukeiksi, ei vaikuta metsänomistajan saamaan puukauppatuloon.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Olemme saaneet Järeysrunkohinnasta erittäin positiivista palautetta sekä metsänomistajilta ja että omalta henkilöstöltämme niiltä hankintapiireiltä, joilla menetelmää on käytetty kesäkuusta alkaen. Otimme marraskuussa uuden harvennusten hinnoittelumenetelmän käyttöön koko maahan perinteisen puutavaralajimenetelmän rinnalle, Metsä Groupin metsäjohtaja Juha Jumppanen kertoo.

Järeysrunkohinnassa metsänomistaja saa Metsä Groupin metsäasiantuntijalta arvion siitä, mikä on kaadettujen kuusirunkojen ja mäntyrunkojen keskijäreys ja kummallekin puulajille maksettava runkohinta kuutiometrille.

Puukaupan yhteydessä metsänomistajalle annetaan taulukko, josta hän näkee, miten kuutiohinta muuttuu, jos järeys muuttuu arvioidusta. Kaadettujen puiden keskijäreys lasketaan hakkuukoneen mittaustuloksista puulajeittain.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Hinnoitteluarviot ovat osuneet hyvin kohdilleen ja menetelmä on koettu oikeudenmukaiseksi sekä myyjälle että ostajalle, Jumppanen kertoo.

Metsä Groupin omistajajäsen Samuli Leppänen pitää myös uutta hinnoittelumenetelmää oikeudenmukaisena.

- Järeysrunkohinta palkitsee hyvästä metsänhoidosta, koska hyvin ja oikeaan aikaan hoidetussa metsässä puiden keskijäreys on korkeampi kuin hoitamattomassa ja harvennustulot siten suuremmat.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Leppänen arvelee, että järeydestä palkitseva harvennusten hinnoittelumenetelmä myös kannustaa jatkossa hoitamaan metsiä ajallaan.

Metsä Group kehitti uuden hinnoittelumenetelmän, jotta puun jalostusarvo pystytään optimoimaan kaikissa lopputuotemarkkinatilanteissa. Aikaa puukaupan teosta hakkuuseen voi kulua kaksi vuotta ja puutuotteiden markkinatilanne muuttua sinä aikana paljon. Koska puun voi katkoa sopiviksi kappaleiksi tarpeen ja markkinatilanteen mukaan, on Järeysrunkohinta kilpailukykyinen perinteiseen tukki-kuitu-hinnoitteluun verrattuna.

- Hinnoittelumenetelmä on hyvin läpinäkyvä. Metsä Groupille on tärkeää ostaa rungot kokonaisina ja katkoa puut kulloisenkin markkinatilanteen edellyttämällä tavalla. Järeysrunkohinnasta vaikuttaa kehittyvän merkittävä vaihtoehtoinen hinnoittelumenetelmä meille, Jumppanen sanoo.