Metsäteollisuus

Metsä Group ottaa käyttöön uuden hinnoittelumenetelmän harvennuksilla

Järeysrunkohintaa käytetään harvennuksilla. Menetelmässä harvennuksissa poistetusta puista maksetaan niiden järeyteen perustuva runkohinta.

Uudessa menetelmässä harvennuksessa poistetusta puista maksetaan niiden järeyteen perustuva runkohinta. Menetelmä on kehitetty, jotta puun jalostusarvo pystytään optimoimaan kaikissa lopputuotemarkkinatilanteissa.

Järeysrunkohinta tarkoittaa, että harvennettavat puut ostetaan kokonaisina runkoina ja metsäomistajan saama hinta määräytyy poistettavien puiden keskijäreyden mukaan. Se, miten rungot katkotaan kuiduiksi ja tukeiksi, ei vaikuta metsänomistajan saamaan puukauppatuloon.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Koska puun voi katkoa sopiviksi kappaleiksi tarpeen ja markkinatilanteen mukaan, on järeysrunkohinta myös kilpailukykyinen perinteiseen tukki-kuitu-hinnoitteluun verrattuna.

- Metsäasiantuntijamme arvioi nykyaikaisella mittaustyökalulla puuston järeyden ja puuston laadun. Näiden tietojen perusteella määrittelemme leimikolle puulajeittain runkohinnan, Metsä Groupin puukaupan ja metsäpalveluiden johtaja Juha Jumppanen kertoo.

Juha Jumppanen.

Metsänomistaja saa metsäasiantuntijalta arvion siitä, mikä on kaadettujen kuusirunkojen ja mäntyrunkojen keskijäreys ja kummallekin puulajille maksettava runkohinta kuutiometrille.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Metsänomistaja saa puukaupan yhteydessä myös taulukon, josta hän näkee, miten kuutiohinta muuttuu, jos järeys muuttuu arvioidusta, Jumppanen sanoo.

Puunkorjuun jälkeen saadaan tarkka hakkuukoneen mittaama tulos poistettujen puiden keskijäreydestä. Jos keskijäreys on korkeampi kuin metsäasiantuntijan arvioima keskijäreys, puusta maksettava hinta nousee ja päinvastaisessa tilanteessa hinta laskee.

- Yleisin harvennustapa on se, että poistetaan huonolaatuisia ja heikosti kasvavia puita, jotta parhaille puille tulee tilaa järeytyä kunnon tukkipuiksi. Jos hakkuussa poistetaan järeämpiä puita, nostaa se myös hintaa, Jumppanen kertoo.

Järeysrunkohinnoittelussa Metsä Group ostaa harvennettavat puut kokonaisina runkoina tukki- ja kuitupuutavaralajien sijaan.

Tähän asti Metsä Group on ostanut kiinteällä runkohinnalla uudistusleimikoita. Niissä poistettavien puiden järeyden arviointi on helpompaa kuin harvennuksilla. Uudistushakkuussa puunkorjuu ei myöskään vaikuta millään lailla poistuman keskijäreyteen, koska kaikki rungot säästöpuita ja arvokkaita luontokohteita lukuun ottamatta kaadetaan.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Haluamme lisätä runkohinnoittelun käyttöä ja vapauttaa katkontaa, jotta pystymme optimoimaan rungon jalostusarvon kaikissa lopputuotemarkkinatilanteissa, Jumppanen sanoo.

- Järeysrunkohinnoittelua pilotoitiin syksyllä 2020, ja siitä saatiin metsänomistajilta erittäin hyvää palautetta. Jokainen mukana oli valmis myymään seuraavankin harvennusleimikkonsa uudella hinnoittelumenetelmällä.

Järeysrunkohinta otetaan käyttöön kesäkuussa Metsä Groupin Lohjan, Oulun, Jyväskylän ja Joensuun hankintapiireillä. Se laajenee koko maahan vuoden loppuun mennessä.

Järeysrunkohinta tarkoittaa, että metsäomistajan puusta saama hinta määräytyy poistettavien puiden keskijäreyden mukaan.