Metsäteollisuus

Keitele Group: AKT uhmaa käräjäoikeuden määräystä, Keitele Forestin ja alihankkijoiden työpaikat uhattuna

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n saarto on pysäyttänyt Keitele Forestin tuotteiden viennin. Helsingin käräjäoikeus määräsi keskiviikkona AKT:tä keskeyttämään saarron miljoonan euron sakon uhalla, mutta saarto on oikeuden päätöksestä huolimatta yhä käynnissä.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry uhmaa Helsingin käräjäoikeuden määräystä Keitele Forestin viennin pysäyttäneen saarron lopettamisesta.

- Viennin pysäyttäminen oli jo alun perin kohtuuton toimenpide ja oikeuden päätöksen halveksiminen on törkeää, oikeusvaltiossa sopimatonta käytöstä. Se vaarantaa sekä omien työntekijöidemme että alihankkijoiden työpaikat ja kansainvälisten asiakkaiden luottamuksen suomalaisiin yrityksiin, Keitele Forestin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kylävainio sanoo.

Mikäli Keitele joutuu rajoittamaan tuotantoaan, se johtaa myös välittömiin vaikutuksiin koko alihankintaketjussa metsätöistä ja kuljetuksista alkaen. Lisäksi se vaarantaa huoltovarmuuden keskellä pakkaskautta estäessään biopolttoaineiden toimituksia eri kaupunkien lämpölaitoksille.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Keitele Forestin tietojen mukaan AKT estää edelleen satamissa kaiken Keiteleen tuotteiden käsittelyn, eli saarto on oikeuden päätöksestä huolimatta yhä käynnissä.

Käräjäoikeus päätti väliaikaisesta turvaamistoimesta miljoonan euron sakon uhalla 21.12.2021 ja sen täytäntöönpano ja tiedoksianto AKT:lle tapahtui seuraavana päivänä. Päivää myöhemmin AKT jätti käräjäoikeudelle vaatimuksen turvaamistoimen peruuttamisesta, mutta oikeus hylkäsi vaatimuksen. Oikeus korosti päätöksessään, että turvaamistoimi on mahdollinen tilanteessa, jossa työtaistelutoimenpide toteuttamistapansa, päämääriensä tai seuraustensa johdosta olisi oikeuskäytännössä vakiintunein perustein katsottava oikeuden tai hyvän tavan vastaiseksi taikka kohtuuttomaksi.

AKT:n toimien taustalla on mekaanisen metsäteollisuuden yleissitovan valtakunnallisen työehtosopimuksen päättyminen vuodenvaihteessa. Alalle ei olla neuvottelemassa uutta valtakunnallista sopimusta. AKT:n ja Rakennusliiton tukitoimilla pyritään pakottamaan Keitele Forest tekemään työehtosopimus Teollisuusliiton kanssa, joka edustaa vain osaa yhtiön työntekijöistä.

- Me haluamme keskustella työehdoista koko yrityksen henkilöstön kanssa. AKT ei ole näissä keskusteluissa millään tavalla osapuoli eikä AKT edusta Keiteleen työntekijöitä, Kylävainio huomauttaa.

Kylävainion mukaan Keitele Forest on yleissitovan työehtosopimuksen päättyessä velvoitettu julkaisemaan uudet työehdot. Vain osaa Keiteleen työntekijöistä edustava Teollisuusliitto ei voi sanella koko yritystä koskevia ehtoja, vaan sen on kunnioitettava lakiin perustavaa sopimisen vapautta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Tällä hetkellä ainoa henkilöstömme työpaikkoja uhkaava asia on AKT:n saarto. Olemme työmarkkinoiden muutostilanteessa sitoutuneet noudattamaan lakeja ja asetuksia, pitämään työehdot hyvällä tasolla sekä parantamaan työntekijöidemme palkkatasoa selvästi yleistä linjaa enemmän. Keitele on myös valmis kehittämään työehtoja yhdessä koko henkilöstön kanssa, Ilkka Kylävainio sanoo.

Itä-Suomessa Keiteleellä, Etelä-Pohjanmaalla Alajärvellä ja Lapissa Kemijärvellä toimiva Keitele Forest työllistää suoraan noin 550 henkilöä ja välillisesti yli 1500 henkilöä metsänhoidossa, puunkorjuussa sekä kuljetuksessa ja logistiikassa.

Keitele Forestin tuotannosta yli 90 prosenttia menee vientiin, suomalaista sahatavaraa ja puutuotteita viedään 40 eri maahan.