Metsäteollisuus

Keitele Forestin työt jatkuvat normaalisti: työehtoihin ei heikennyksiä, palkat nousevat jo vuodenvaihteessa

Keitele Forest ottaa 1.1. käyttöön omat työehdot, jotka noudattavat vuoden vaihteessa päättyvän yleissitovan sopimuksen linjoja. Työehtojen tarkoituksena on varmistaa töiden häiriötön jatkuminen. Ehdot myös takaavat ansiotason kehityksen ja korottavat työntekijöiden palkkoja yleistä linjaa enemmän. Ensimmäiset palkankorotukset astuvat voimaan heti vuoden vaihtuessa.

Työt sahatavaraa ja puujalosteita valmistavassa Keitele Forestissa jatkuvat vanhaan tapaan yleissitovan työehtosopimuksen päättyessä vuodenvaihteessa. Yhtiön omat työehdot turvaavat jatkuvuuden ja parantavat työntekijöiden palkkatasoa yleistä linjaa enemmän.

- Vastuullisena työnantajana olemme velvoitettuja ottamaan käyttöön yhtiön omat työehdot, kun mekaanisen metsäteollisuuden yleissitova työehtosopimus päättyy vuoden vaihteessa. Työmarkkinoiden muutostilanteessa ja työvoimapulan uhatessa haluamme pitää työntekijöistämme kiinni ja sitoudumme pitämään työehdot hyvinä, Keitele Forestin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kylävainio sanoo.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kylävainio korostaa, että Keitele Forestin omat työehdot noudattavat vuoden vaihteessa päättyvän yleissitovan sopimuksen linjoja. Työehtojen tarkoituksena on varmistaa töiden häiriötön jatkuminen. Ehdot myös takaavat ansiotason kehityksen ja korottavat työntekijöiden palkkoja yleistä linjaa enemmän. Ensimmäiset palkankorotukset astuvat voimaan heti vuoden vaihtuessa.

Teollisuusliitto edustaa vain osaa Keitele Forestin työntekijöistä, mutta se on vaatinut yhtiötä hyväksymään sanelemansa uuden työehtosopimuksen. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on painostanut Keitelettä sopimuksen tekemiseen pysäyttämällä Keiteleen tuotteiden viennin.

Helsingin käräjäoikeus on määrännyt AKT:n lopettamaan tukitoimet miljoonan euron sakon uhalla. Päätös on annettu AKT:lle tiedoksi 22.12.2021, mutta saarto jatkuu yhä. Käräjäoikeuden mukaan saarron keskeyttävä turvaamistoimi on oikeutettu, sillä AKT:n painostustoimet saattaisivat johtaa pakottamalla tehtyyn sopimukseen, joka olisi pätemätön.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kylävainio korostaa, että yhtiö ei halua rajoittaa työntekijöiden järjestäytymistä tai laillisia työtaisteluita, mutta kiistassa täysin ulkopuolisen AKT:n toimia ja oikeuden päätöksen halveksimista ei voida hyväksyä.

- Odotamme, että käräjäoikeuden päätöstä kunnioitetaan ja AKT lopettaa laittoman saarron. Myös keskustelujen aloittaminen Teollisuusliiton kanssa on mahdotonta AKT:n laittoman painostuksen jatkuessa, Kylävainio toteaa.

Sen sijaan keskustelut Keitele Forestin oman henkilökunnan kanssa jatkuvat vuodenvaihteen molemmin puolin. - Kuuntelemme näkemyksiä ja olemme valmiita kehittämään työehtoja pitkäjänteisesti yhdessä työntekijöiden kanssa, Kylävainio toteaa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Keitele Forest ei pyri rajoittamaan työntekijöiden järjestäytymistä ja laillisia työtaisteluita, mutta ei voi hyväksyä Keiteleen työehtojen suhteen täysin ulkopuolisen AKT:n laitonta saartoa, hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kylävainio sanoo.

  • Mekaanisen metsäteollisuuden yleissitova työehtosopimus päättyy vuoden vaihtuessa. Keitele Forest on valmistellut omat yrityskohtaiset työehtonsa varmistaakseen töiden jatkumisen ja turvatakseen pitkäjänteisesti työntekijöiden oikeudet. Työehdot on toimitettu myös Teollisuusliitolle 21.12.2021.
  • Keitele Forestin työehdot parantavat henkilökunnan ansiotasoa yleistä tasoa enemmän ja noudattavat muilta osin aiemman yleissitovan sopimuksen linjoja. Esimerkiksi työaika ja palkallisten vapaapäivien määrä pysyy entisellään.
  • Osaa Keiteleen työntekijöistä edustava Teollisuusliitto on vaatinut yritystä hyväksymään laatimansa uuden työehtosopimuksen. Painostaakseen Keitele Forestia sopimukseen Teollisuusliitto asetti yhtiön saartoon ja ylityökieltoon 10.12.2021.
  • Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ilmoitti tukevansa Teollisuusliiton saartoa lopettamalla Keitele Forestin tuotteiden käsittelyn Suomen satamissa 21.12.2021 alkaen.
  • Helsingin käräjäoikeus määräsi samana päivänä AKT:n väliaikaisesti lopettamaan saarron miljoonan euron sakon uhalla. AKT on jatkanut saartoa oikeuden päätöksestä huolimatta.
  • Teollisuusliitto on ilmoittanut aloittavansa Keitele Forestia, Keitele Wood Productsia, Keitele Timberiä ja Keitele Energyä koskevan työnseisauksen 13.1.2022.
  • Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kylävainio: ”Keitele Forest ei pyri rajoittamaan työntekijöiden järjestäytymistä ja laillisia työtaisteluita, mutta ei voi hyväksyä Keiteleen työehtojen suhteen täysin ulkopuolisen AKT:n laitonta saartoa.”
  • Itä-Suomessa Keiteleellä, Etelä-Pohjanmaalla Alajärvellä ja Lapissa Kemijärvellä toimiva Keitele Forest työllistää suoraan noin 550 henkilöä ja välillisesti yli 1500 henkilöä metsänhoidossa, puunkorjuussa sekä kuljetuksessa ja logistiikassa.
  • Keitele Forest ei ole 40 vuoden historiansa aikana lomauttanut tai irtisanonut henkilökuntaansa. Konserni on viimeksi kuluneen 10 vuoden aikana investoinut sahoihinsa ja jatkojalostukseen Suomessa yhteensä 200 miljoonaa euroa. Keiteleen tuotannosta 90 prosenttia menee vientiin.