Metsäteollisuus

Keitele Group: Keitele keskittyy työpaikkojen turvaamiseen, ei käräjöintiin AKT:n kanssa

Käräjäoikeuden päätös AKT:n ja Keiteleen turvaamistoimiasiassa koskee oikeudenkäyntikulujen korvaamista, mutta turvaamistoimien laillisuutta ei tutkittu täysimittaisessa oikeudenkäynnissä. Pohjois-Savossa Keiteleellä, Etelä-Pohjanmaalla Alajärvellä ja Lapissa Kemijärvellä puujalosteita ja sahatavaraa valmistava Keitele keskittyy työpaikkojen turvaamiseen, ei käräjöintiin.

Keitele Group, Alajärven saha
Perheyhtiö Keitele työllistää suoraan noin 500 henkeä ja välillisesti noin 1500 työntekijää mm. puun korjuuketjussa ja kuljetuksissa. Yhtiö vie tuotteitaan 40 eri maahan. Kuva Alajärven sahalta.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n ottanut esille käräjäoikeuden päätöksen AKT:n oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta Keitele Groupin turvaamistoimiasiassa.

Taustalla on tilanne, jossa Pohjois-Savossa Keiteleellä, Etelä-Pohjanmaalla Alajärvellä ja Lapissa Kemijärvellä puujalosteita ja sahatavaraa valmistavaa Keitele Forest -konsernia painostettiin vuodenvaihteessa 2021–2022 tekemään yrityskohtainen työehtosopimus Teollisuusliiton kanssa. Yhtenä painostuskeinona oli täysin ulkomaankaupasta riippuvan perheyrityksen viennin pysäyttäminen AKT:n saarron avulla. Saarron suorat ja välilliset vaikutukset olisivat jatkuessaan koskettaneet arviolta 2000 työntekijää.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Viennin pysäyttäminen oli Keiteleen mielestä kohtuuton ja suhteeton painostuskeino, minkä vuoksi yhtiö haki turvaamistointa. Helsingin käräjäoikeus asetti joulukuussa 2021 miljoonan euron uhkasakon AKT:lle, jos liitto ei lopeta saartoaan. AKT jatkoi saartoa oikeuden päätöksestä huolimatta. Myöhemmin käräjäoikeus peruutti väliaikaisen turvaamistoimen.

AKT vaati Keitele Forest -konsernilta oikeudessa korvauksia turvaamistoimihakemusasiassa. Keitele ei halunnut laajamittaista oikeudenkäyntiä, vaan oli valmis oikeudenkäynnin välttämiseksi korvaamaan AKT:n vaatimusten mukaiset oikeudenkäyntikulut ilman, että siitä syntyisi laajamittainen ja kallis oikeudenkäynti. Keitele toteaa, ettei käräjäoikeus ole tutkinut pääasiaa eli turvaamistoimien laillisuutta täysimittaisessa oikeudenkäynnissä eikä käräjäoikeuden yksipuolisella tuomiolla ei ole Keiteleen käsityksen mukaan mitään ennakkoratkaisuvaikutusta.

Yksipuolisen tuomion mukaan AKT:lle korvataan noin 12 000 euroa oikeudenkäyntikuluja ja 3750 euroa turvaamistoimen hakemisesta aiheutuneesta vahingosta. Yhtiön kannalta kulut ovat merkityksettömiä suhteessa saarron aiheuttamiin vahinkoihin. Keitele haluaa oikeudenkäyntien sijaan keskittyä puunjalostukseen ja asiakkaiden palvelemiseen sekä sitä kautta työpaikkojen turvaamiseen eri puolilla Suomea.

Keitele on 1981 perustettu perheyritys, joka on yksi Suomen suurimpia mekaanisen metsäteollisuuden toimijoita. Yhtiö työllistää suoraan noin 500 henkeä ja välillisesti noin 1500 työntekijää mm. puun korjuuketjussa ja kuljetuksissa. Se vie tuotteitaan 40 eri maahan.

Yritykselle ammattitaitoisen ja sitoutuneen työvoiman saaminen ja pysyvyys on ensisijaisen tärkeää. Lisäksi yritys työllistää välillisesti huomattavan määrän suomalaisia välillisesti metsänomistajien sekä korjuu- ja kuljetusalan ammattilaisten kautta. Keitele haluaa noudattaa lainsäädäntöä ja pitää työehdot houkuttelevina tilanteessa, jossa yritysten uhkana on pikemminkin työvoimapula.