Metsäkoneurakointi

Yhdessä analysoimalla parempiin tuloksiin

Nivalalainen metsätalousinsinööri ja opettaja Jukka Eronkoski lienee varsinainen metsien mies, sillä hän kouluttautui aikoinaan metsuriksi. Muutama hetki vierähti savotoilla sahan kanssa, kunnes mies huomasi, että savotointi on tulevaisuudessa täysin konetyötä. - Suuntasin sitten Valtimolle metsäkonekouluun, jonka jälkeen ajoin Lehtomäen Kalevin koneita kymmenkunta vuotta. Äestykset, metsäojitukset, hakkuu ja ajotyöt tulivat tutuiksi näinä työelämän ensimmäisinä oppivuosina.

Jukka Eronkoski
Forest Trainersin Jukka Eronkoski muistuttaa, että pikkujoulu on työhyvinvoinnin tapahtumana tärkeä, mutta se pelkästään tuskin riittää. Yrityskohtaisesti räätälöityinä yhteiset tapahtumat parantavat yrityksen yhteishenkeä.

Kuten niin usein käy, Eronkoskikin päätti perustaa kaverinsa kanssa metsäkoneyrityksen. Kahdella ketjulla hakattiin Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan alueella. Motoa ajaessa mieleen alkoi hiipiä ajatus jatkokouluttautumisesta metsäalalle.

Savotalta koulun penkille

- Me jaoimme yrityksen ja minä jatkoin omistukseeni jääneellä kalustolla hakkuita samaan aikaan kun lähdin kuuden vuoden keikalle Hämeen ammattikorkeakouluun, Eronkoski muistelee.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

HAMK:in keikalta Eronkosken käteen annettiin metsätalousinsinöörin ja opettajan tutkintotodistukset. Tämän jälkeen oli vuorossa paluu opettajaksi Haapajärven oppilaitokseen, jossa aikoinaan oli tullut suoritetuksi metsurin ammattitutkinto.

Työ oli antoisaa ja opiskelijoilla motivaatio kohdallaan. Mutta sitten tuli ammattikoulutuksen reformi, missä metsäopetuksen, kuten muunkin ammatillisen koulutuksen resursseja leikattiin voimallisesti. Työstä katosi mielekkyys, koska käytännön opetustyöhön ei yksinkertaisesti ollut enää kylliksi aikaa. Ammatillisten aineiden opettajien henkinen kuormitus nousi resurssipulan, lisätöiden ja epävarmuuden takia liian suureksi.

Eronkosken mieleen nousi oman yrityksen perustaminen, joka voisi tarjota täsmälleen työelämän ja yritysten tarvitsemaa koulutusta ja perehdyttämistä. Samaan aikaan kentältä alkoi tulla viestejä siitä, että keskimäärin metsäkonekoulutuksen tulokset nykytasolla ovat riittämättömiä.

Jukka Eronkoski toisena vasemmalta on itävaltalaisen metsänomistajan ja ohjaamiensa itävaltalaisten opiskelijoiden kanssa tauolla.

Nykymalli ei toimi

- Yrittäjillä oli selkeää tarvetta paremmasta koulutuksesta ja kritiikkiä tuli siitä, ettei metsäkonekouluista tule riittävän valmiita kuskeja. Usein vastavalmistuneen kuskin kanssa menee parikin vuotta ennen kuin työn tuottavuus alkaa olla riittävällä tasolla. Tämä kustantaa yrityksille turhan paljon, Eronkoski kertoo.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Oltuaan kymmenen vuotta opettajana, Eronkoski irtisanoutui ”eläkevirastaan” Haapajärveltä. Varmuuden vuoksi hän kokeili toistakin oppilaitosta, josko siellä olisi paremmat mahdollisuudet opettaa metsäkonekuskeja paremmin tuloksin. Muutaman kuukauden aikana selvisi, että tilanne taitaa olla yhtä huolestuttava useissa maamme metsäkonekouluissa.

Sattumakin sanelee

Varsinaisen kehityssysäyksen Eronkosken koulutusyritys sai sosiaalisen median kautta. Instagramissa alkaneen yhteydenpidon tuloksena tšekkiläinen yritys otti yhteyttä ja pyysi Eronkoskea avukseen. Yritys oli hankkinut koneita, mutta kuskien sekä yrittäjien osaaminen ei ollut kyllin korkealla tasolla.

- Pyynnön saatuani menin paikalle ja teimme puolen vuoden sopimuksen perehdyttämisestä. Tässä vaiheessa perustin yrityksen ja alkoi hahmottua kuva Forest Trainersista. Olin Tšekissä neljä - viisi viikkoa kerrallaan ja välillä viikon Suomessa.

Konekauppiaat antavat teknisen käyttökoulutuksen koneita luovuttaessaan, mutta itse työskentelytekniikan opettelu jää monesti kuljettajien ja yrittäjän vastuulle, kertoo Eronkoski hyvin sujuneesta perehdyttämisjaksostaan.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Eronkoskelle Keski-Eurooppa on tullut tutuksi jo pian kymmenen vuoden ajalta. Opettajauran aikoina työssä oppijoiden ohjausta on tehty Itävallassa, työelämäjaksolla Romaniassa, omana työnä valmennusta Tšekeissä ja nyt ajoittain tuhoalueilla suomalaisyritystenkin kanssa.

Jukka Eronkoski Itävalta
Tässä ollaan tyky-päivänä vaeltamassa Itävallan maisemissa paikallisten metsäpoikien kanssa.

Kohti tehokkaampaa opetusta

Tästä rohkaistuneena ja omaan käytännön ammattitaitoonsa luottaen Eronkoski päätti ryhtyä tosi toimiin. Perusopetus on valtion tarkasti sääntelemä kokonaisuus ja sitä on vaikea lähteä lyhyellä aikajänteellä muokkaamaan. Eronkoski otti kuitenkin kopin yrityskohtaisesti räätälöidyn koulutuksen suunnittelusta aikansa asiasta useiden metsäkoneyrittäjien kanssa keskusteltuaan. Malli ei lähtenyt itsestään käyntiin, vaan sen eteen istuttiin lukematon määrä palavereja eri yrittäjien kanssa, sitä pilotoitiin ja toimintamallia muokattiin suurista hankekokonaisuuksista pieniin kohdistettuihin kursseihin.

Asia ei ollut mitenkään helppo, sillä yrityksissä on erittäin paljon muuttujia ja eroavaisuuksia. Useat yritykset ovat vahvasti omistajaansa kytköksissä olevia henkilöyhtiöitä ja elämäntarinoita.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Yrityksiin ei noin vain voi mennä sanomaan mitä pitää tehdä ja mitä ei kannata tehdä. Huolellisella yritystoiminnan analysoinnilla ja koko henkilökunnan seikkaperäisellä haastattelulla on mahdollista löytää kaikkia hyödyttäviä kehityskohteita, Eronkoski perustelee.

Vaikka yrityksen menestymisen kannalta tärkein lienee tulos, niin pelkästään tähän takertumalla on hankala saada parannusta aikaan. Koko yrityksen työprosessi on yhteisissä keskusteluissa kyettävä pilkkomaan pienempiin osa-alueisiin, joiden parantamiseen keskittymällä tuloskin saadaan helpommin toivotulle tasolle. Henkilöstön huomioiminen ja kuunteleminen on todella tärkeässä roolissa yrityksen toiminnan kehittämisessä ja toiminnan ylläpitämisessä, sitouttamisessakin.

Luottamus on kaiken perusta

Eronkoski korostaa, että kaiken yhteistyön perustana on yritysten välillä tehtävä kirjallinen salassapitosopimus. ForestTrainers®:n toiminnassa yritysten kanssa on kolme tärkeää asiaa: kansankieli, käytännönläheisyys ja luottamus.

Yritysanalyyseissä ja keskusteluissa on tullut yllätyksiä molemmin puolin, sekä työnantajan että työntekijän suunnalta. Juuri tällaisten havaintojen kautta on helpompaa tarttua kehittämiskohteisiin. Yrityksissä on, Eronkosken kokemuksen mukaan, erittäin paljon tietotaitoa. Sen hyödyntäminen vaatii avointa keskustelua ja ennakkoluulottomuutta. Myös yrittäjän oma näkemys sumentuu kovassa vauhdissa ja välillä on hyvä seisahtaa hetkeksi muodostamaan kuva tämänhetkisestä tilanteesta ja pohtia tulevaa.

Pitkospuitakin Eronkoski kertoo rakennelleensa opiskelijoiden kanssa. Hyvä pohjatyö vie vaikeankin paikan yli. Tämä viisaus mikä pätee muuallekin kuin suon ylitykseen.

Analysoinnista apua

Usein esillä oleviin ongelmiin, kuten työhön sitoutumiseen ja kuskipulaan on taatusti mahdollista saada helpotusta, kun koko työyhteisö johtoportaasta kuskeihin osaavat puhaltaa yhteen hiilleen ja kaiken lisäksi samalta puolen nuotiota. Kun selkeät työnkuvat, vastuut, tulevaisuuden suunnitelmat ja tavoitteet on selvitetty yrityksen johdon kanssa, on ne myös helppoa tuoda henkilöstön tietoon ja sitä kautta lähteä kehittämään toimintamallia.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Analyysin ja sitä seuraavien koulutusten ja valmennusten houkuttavuutta lisää se, että yli kymmenen päivän mittaisten täsmäkoulutusten kustannuksiin on mahdollista saada ELY-keskukselta jopa 70-prosenttinen avustus. Analyysi on toteutettavissa myös koulutusta järjestävissä oppilaitoksissa. Eronkosken oma osaaminen antaa mahdollisuuden hakea kehityskohteita myös opetustilanteisiin ja niiden järjestämiseen. Koulutuksenjärjestäjät ovat myös kelvollisia hakemaan ELY:ltä täsmäkoulutustukea henkilöstön kouluttamiseen.

Näyttötutkinnot kunniaan

Eronkosken mukaan myös näyttötutkintojen ja olemassa olevan osaamisen entistäkin tehokkaampi hyödyntäminen on ajankohtaista, kun haetaan tuloksellisuutta koulutukseen.

- Kuten kollegani, pitkän linjan koneyrittäjä ja konealan valtakunnallinen vaikuttaja, Pekka Peräaho otti usein esille näyttötutkintojärjestelmän rakentamisvaiheessa, ”Riippumatta siitä, miten ja millä tavoin tekijä on osaamisensa hankkinut, tulee hänellä olla mahdollisuus näyttää se toteen ja saada siitä asianmukainen todistus”.

Yhtenä tärkeänä tuotteena Forest Trainers järjestää myös yrityskohtaisesti räätälöityjä matalan kynnyksen työhyvinvointipäiviä. Päivän aikana huomioidaan yrityksen henkilöstö ja rakennetaan sopivaa liikuntaa, ravinto-oppia ja ohjausta sisältävä tilaisuus. Tapahtuman aikana pyritään herättelemään terveellisempiä ja tuottavampia elämäntapoja sekä käytänteitä muun muassa tauotuksen järjestämiseen ja venyttelyyn.

Porukkahengen ja yhdessä tekemisen merkitystä pyritään korostamaan, tavoitteena hyvä henki työpaikalla. Työhyvinvointipäivän järjestämisessä on mukana osaamista valmentamisesta, kokemusta metsäkoneen kuljettajan puolisona olemisesta ja tietoa ravinto-opista. Tyky-päivän vaikutus yrityksen tulokseen on kiistattomasti positiivinen.

Forest Trainersin tarjoama työnohjaus on selkeää ja käytännönläheistä, itse työtekniikkaan pureutuvaa toimintaa, Jukka Eronkoski lupaa. Eronkosken tavoitteena on analyysi ja koulutuksen jälkeenkin jatkuva kontaktointi yritysten välillä.

Alaistaitojakin tarvitaan

Saksassa Eronkoski on myös päässyt toteuttamaan analyysin tekoa paikallisessa yrityksessä. Sielläkin selvisi, kuinka tärkeää on johtoportaan vierailu työmailla. Vaikka olisi miten kiire yrityksen johtamisessa ja rutiinien pyörittämisessä, olisi hyvä edes hetki antaa aikaa suorittavaa työtä tekeville. Työmaalla esitettävät kysymykset, mitä kuuluu, miten menee, onko ongelmia tai murheita työssä, luovat kuskien suuntaan yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.

Malli on helppo käynnistää, kun ensimmäisen kerran kysymykset esittää ulkopuolinen ja ”samaa kieltä” puhuva kollega. Yksinkertaisilla ja varsin vähän aikaa vievillä valmennustuokioilla saatiin Saksassa nopeasti tuloksia aikaan. Itse asiassa raportointimalli tuleekin sieltä, kun valmennusta tarjottaessa yrittäjä halusi kirjallisen raportin kuljettajista ja yrityksen toiminnasta.

On kuitenkin muistettava, kansallisuudesta ja alasta riippumatta, että johtamistaitojen lisäksi yrityksissä tarvitaan myös alaistaitoja. Alaistaitojen rinnalla käytetään myös termiä työntekijätaidot tai yrittäjämäinen ote, mutta sanavalinnasta riippumatta kyse on koko työyhteisön ja liiketoiminnan kannattavuuden kannalta tärkeästä asiasta. Oman työnsä ammattimaisen hoidon lisäksi alaistaidot pitävät sisällään esimerkiksi sen, että ymmärtää mitä työkaverisi tekee ja miksi hän tekee sen tietyllä tavalla. Tärkeää on myös ymmärtää organisaation tavoitteet ja oma rooli tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Kysyntää täsmäkoulutukselle tuntuu olevan. Uusien osaajien rekrytointi on ForestTrainers®:lla pikapuoliin edessä. Onneksi hyviä, asiansa osaavia ja asenteeltaan fiksuja kavereita on tiedossa. Eronkoski kertoo koneyrittäjänä oppineensa, ettei kaikkea tosiaankaan kannata yrittää tehdä itse. On osattava hyödyntää omassa verkostossa olevia ammattilaisia. Vaikka toiminnan pääpaino on nyt Suomessa, ulkomailta saatujen kokemusten rohkaisemana ForestTrainers®-tuotteiden tarjonnasta on tarkoitus tehdä vientikelpoinen tuote.