Metsäteollisuus

Metsä Groupin vuoden 2021 vertailukelpoinen liiketulos oli 914 miljoonaa euroa

Metsä Groupin tilinpäätöstiedote:

tammi–joulukuu 2021 (1–12/2020)

  • Liikevaihto oli 6 017 miljoonaa euroa (5 055).
  • Liiketulos oli 874 miljoonaa euroa (376). Vertailukelpoinen liiketulos oli 914 miljoonaa euroa (368).
  • Tulos ennen veroja oli 832 miljoonaa euroa (330). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 872 miljoonaa euroa (322).
  • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 16,2 % (7,1).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 1 023 miljoonaa euroa (667).

Pääjohtaja Ilkka Hämälä:

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

"Metsä Groupin vuoden 2021 tulos oli erinomainen. Tulosta tukivat neljännellä kvartaalilla vahvana säilynyt kartonkimarkkina ja Kiinassa uudelleen nousuun lähtenyt sellun hinta ja sellun käytön volyymi. Koronapandemia oli läsnä konsernin toiminnassa vuoden jokaisena päivänä. Työtä tehtiin poikkeusjärjestelyin tehtailla, ja etätyöhön siirryttiin mahdollisimman laajasti. Henkilöstö suoriutui tehtävistään esimerkillisesti, ja työt sujuivat suunnitellusti häiriöittä.

Pandemian vaikutukset näkyivät markkinoilla monin tavoin. Talouden elvytystoimet aktivoivat rakennustoimintaa ja olivat merkittävänä taustatekijänä sahatavaran ja puuviilutuotteiden kysynnän kasvussa. Kartonkiteollisuuteen vaikuttivat poikkeusajan kulutuskäyttäytymisen muutoksen ohella elintarvikepakkaamisen kasvu ja pakkausmateriaaleissa siirtyminen muoveista kuitupakkaamiseen ja erityisesti elintarvikesegmentissä ensikuidun käyttöön. Pehmopaperiteollisuudessa nähtiin alkuvuonna yhteiskuntien rajoitustoimien vaikutus julkisten tilojen pehmopaperikysyntään. Loppuvuonna Euroopan energiahintojen raju nousu vei mahdollisuudet Metsä Tissuen kannattavaan toimintaan.

Konsernin merkittävät investointihankkeet ja tietojärjestelmien uusintaprojektit etenivät pääosin suunnitellusti, joskin kustannusinflaatio rakennusmateriaaleissa ja teräksessä nosti Metsä Fibren ja Metsä Boardin investointien kustannusarvioita.

Konsernin liiketoimintaa ohjaavat globaalit megatrendit, kaupungistuminen, demografiset muutokset, talouskasvu erityisesti kehittyvissä talouksissa ja siirtymä fossiilitaloudesta uusiutuviin materiaaleihin, tukivat vuoden 2021 tuloksen syntymistä ja ovat ohjaamassa liiketoimintamme kehitystä tulevina vuosina."