Metsäteollisuus

Energiatehokas metsätalous edistää Metsähallituksen ilmastotavoitteiden toteutumista

Uusiutuvien ja vähäpäästöisten polttoaineiden osuuden kasvattaminen on ilmastotavoitteiden saavuttamisessa tärkeää. Kuva: Antti Pylväs, Haukimedia

Metsähallituksen toiminnan energiatehokkuutta ja ilmastotoimia edistetään sertifioidulla ETJ+- energiatehokkuusjärjestelmällä. Ilmastotavoitteiden toteutumisessa merkittävässä roolissa ovat myös uusiutuvien ja vähäpäästöisten polttoaineiden osuuden kasvattaminen.

Metsähallitus on ilmasto-ohjelmassaan sitoutunut tavoittelemaan yhä ilmastoystävällisempiä ja energiataloudellisempia ratkaisuja toiminnassaan. Yhtenä toimenpiteenä on ETJ+- energiatehokkuusjärjestelmä, joka on otettu käyttöön Metsähallitus Metsätalous Oy:ssa. Sertifiointiyritys Kiwa Inspecta Oy myönsi järjestelmälle sertifikaatin viime vuoden lopussa. Järjestelmä otetaan myöhemmin käyttöön koko Metsähallituksessa.

”Energiatehokkuusjärjestelmä täydentää Metsähallituksen ympäristöjohtamisjärjestelmien kokonaisuutta”, kertoo kestävän kehityksen päällikkö Antti Otsamo.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Toimintaa ohjaavat myös sertifioidut ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä, PEFC-metsäsertifiointijärjestelmä sekä puun alkuperän seurantajärjestelmä.

Metsähallituksen toiminnan merkittävimmät energiankäyttökohteet liittyvät ainespuun korjuuseen ja -kuljetukseen: vuonna 2020 arvioidaan kuluneen noin 23 miljoonaa litraa dieselpolttoainetta. Puunkorjuu ja -kuljetus kattavat Metsähallituksen hiilijalanjäljestä noin 85 %. Tämän vuoksi uusiutuvien ja vähäpäästöisten polttoaineiden osuuden kasvattaminen energiaintensiivisissä työlajeissa on tärkeää.

”Urakointina teetettävien työlajien energiankulutukseen ja ilmastopäästöihin vaikutetaan useilla eri keinoilla”, kuvaa Metsähallitus Metsätalous Oy:n kehittämispäällikkö Jouni Karjalainen ja jatkaa:

”Kuljetusten energiankulutukseen voidaan vaikuttaa esimerkiksi teiden hyvällä kantavuudella ja kunnolla. Tällä vähennetään polttoaineen kulutusta ja mahdollistetaan täyden kuljetuskapasiteetin hyödyntäminen koko matkalla.”

Kustannus- ja energiatehokkuutta edistetään myös toimintaa sujuvoittavilla toiminnanohjaus- ja optimointijärjestelmillä sekä korjuu- ja kuljetuskaluston ikärajoituksilla.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja tieliikenteen fossiiliton vuoteen 2045 mennessä. Tavoitteet tulevat tarkoittamaan merkittäviä muutoksia myös metsätalouden kuljetus- ja korjuukalustossa sekä metsätyökoneissa ja niiden polttoaineissa. Osallistumalla pilotointi- ja tutkimushankkeisiin Metsähallitus pyrkii saamaan jatkuvasti lisää tietoa uusien teknologioiden sekä uusiutuvien polttoaineiden toimivuudesta ja käyttömahdollisuuksista.

Lisätietoja:

Metsähallitus Metsätalous Oy

  • Kestävän kehityksen päällikkö Antti Otsamo, p. 040 719 7734
  • Ympäristöasiantuntija Asta Ervola, p. 040 352 1237
  • Kehityspäällikkö Jouni Karjalainen, p. 040 756 6209