Kuljetus

Ylimääräinen SKAL Kuljetusbarometri: ennätyskorkea dieselin hinta vakava uhka kuljetusyrityksille ja tuotteiden liikkumiselle

Venäjän hyökkäyssota on järkyttänyt koko maailmaa. Yksi siitä seurannut haittavaikutus on aiempaakin rajumpi polttoaineen hinnannousu, joka näkyy voimakkaasti kuljetus- ja logistiikka-alalla. Kuljetusyritysten edunvalvoja SKAL selvitti kuljetusyrityksiltä, miten sodan aiheuttama raju polttoaineen hinnannousu vaikuttaa niiden toimintaan. SKAL esittää myös lisää keinoja tilanteen ratkaisemiseksi.

Sodan alkamisen jälkeen dieselin hinta on noussut lyhyessä ajassa kymmeniä senttejä litralta. SKAL toteutti ylimääräisen Kuljetusbarometrikyselyn jäsenkuljetusyritystensä akuutin tilanteen kartoittamiseksi. Kyselyyn vastasi 547 kuljetusyrittäjää vain viidessä päivässä. Määrä vastaa noin seitsemää prosenttia kaikista maanteiden tavaraliikenteen yrityksistä.

Kuljetusbarometri piirtää toimialalle karut näkymät. Jo tammikuun Kuljetusbarometri oli huolestuttava kannattavuuden näkökulmasta. Nyt Kuljetusbarometriin vastanneista 87 prosenttia ennustaa kannattavuutensa alenevan entisestään. Yhdeksän kymmenestä sanoo, että polttoaineen hinnan nousu uhkaa yrityksen tulevaisuutta, ja 38 prosenttia on laittanut vähintään osan kalustostaan seisontaan.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

– Kun kuljetusyrityksen tuotantovälineet seisovat, se kertoo paljon tilanteesta. Barometrin perusteella moni on joutunut toteamaan, että on taloudellisesti järkevämpää jättää ajamatta näillä polttoaineen hinnoilla, SKALin puheenjohtaja Jani Ylälehto kiteyttää.

Jani Ylälehto

Polttoainekustannusten osuus voi olla yli 40 prosenttia kuljetusyrityksen kustannuksista. Tilanne on aiheuttanut osalle yrityksistä maksuvaikeuksia, ja moni kuljetusyritys on kääntynyt rahoittajansa puoleen. Myös maksuliikenne kuljetusyrityksen suuntaan on hidastunut, kertoo 39 prosenttia. Korkea ja nopea kustannusnousu vaikeuttaa yritysten välistä rahaliikennettä.

Hinnan nousu uhkaa yritysten tulevaisuutta

Yhdeksän kymmenestä sanoo, että polttoaineen hinnan nousu uhkaa kuljetusyrityksen tulevaisuutta. Toistaiseksi runsas viisi prosenttia kuljetusyrityksistä on joutunut lomauttamaan henkilöstöä, irtisanomisia on ollut 3 prosentissa yrityksistä. Investoinnit uhkaavat lykkääntyä 84 prosentilla kuljetusyrityksistä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

SKAL toi jo alkuvuonna esiin alan kannattavuushaasteita, jotka liittyivät eri tekijöistä johtuvaan kustannustason nousuun. Kuljetusalan kustannukset ovat nousseet jo aiemmin noin kymmenen prosentin vuosivauhtia. Sodan alettua tapahtunut noin 20 prosentin dieselin hinnannousu on yksin nostanut kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannuksia yli viidellä prosentilla.

– Vaikka kaikkien suomalaisten suurin huoli on ennen kaikkea Ukrainassa, meidän on välttämätöntä tuoda kuljetusalan tilanne esiin, Jani Ylälehto sanoo.

14.3.2022 ylimääräisen Kuljetusbarometrin keskeisiä löydöksiä:

Polttoaineen jyrkän hinnan nousun vuoksi:

  • 86 prosenttia kuljetusyrittäjistä ennustaa yrityksen kannattavuuden alenevan maalis-toukokuussa 2022. Kasvua ennustaa 3 prosenttia.
  • 90 prosenttia yrittäjistä sanoo, että polttoaineen hinnan nousu uhkaa kuljetusyrityksen tulevaisuutta.
  • Investointien lykkäämistä harkitsee 84 prosenttia kuljetusyrittäjistä.
  • Useampaa kuin joka kymmenettä kuljetusyritystä uhkaa konkurssi (12 % “täysin samaa mieltä”; 24 % “osittain samaa mieltä”).
  • 23 prosenttia kuljetusyrityksistä on joutunut irtisanomaan kuljetussopimuksia.

SKAL esittää nopeasti vaikuttavia keinoja, jakeluvelvoite poistettava määräaikaisesti

Polttoaineen hintaluvut vanhentuvat nopeasti, mutta dieselin litrahinta on joulukuun 2021 jälkeen noussut jopa 70 senttiä per litra. Sadalla kilometrillä 60 litraa kuluttavan kuljetuskaluston tilanne on yritystoiminnan näkökulmasta kestämätön.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

– Kuljetusalan toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi tulee käsitellä kaikkia keinoja, jotka liittyvät polttoaineen hintaan, verotukseen ja saatavuuteen, alan rahoitusongelmiin, työvoiman riittävyyteen ja mahdollisiin taloudellisiin tukitoimiin, yhtä ainoaa ratkaisua ei ole vaan tarvitaan useita ratkaisuja, sanoo SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Anssi Kujala

SKAL esittää useita pikaisesti vaikuttavia toimenpiteitä kuljetustoimialan toimintamahdollisuuksien palauttamiseksi:

  • Jakeluvelvoite tulee liikennepolttoaineissa poistaa määräaikaisesti 31.12.2022 asti. Tällä toimenpiteellä vaikutetaan suoraan dieselöljyn hintaa alentavasti arviolta noin 30 senttiä per litra.
  • Dieselin polttoaineveron alentaminen EU:n minimitasolle (33 snt/l). Tämä laskisi polttoaineen arvonlisäverotonta hintaa noin 17 sentillä.
  • Ammattidieselin valmistelu ja käyttöönotto heti niin sanottuna kustannustukena, jolloin kuljetusyritykset voisivat saada tukea käyttämiensä diesellitrojen perusteella. Ks. www.skal.fi/Ammattidiesel
  • Yleinen kustannustuki maanteiden tavaraliikennettä harjoittaville yrityksille.

Kevyemmän kaluston osalta myös ajoneuvoveron alentaminen on hyvä keino ja helpottaisi hieman myös pakettiautoliikenteen toimintaa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

– Uusi hinnan nousu yhdistettynä aiempaan kannattavuusongelmaan edellyttää myös toimia, jotka liittyvät elinkelpoisten yritysten rahoitukseen, Kujala sanoo.

Joustot käyttöön EU-tasolla, ministerityöryhmältä nopeita päätöksiä

Kujalan mukaan poikkeuksellisissa oloissa tarvitaan poikkeuksellisia keinoja ja niiden on oltava nopeavaikutteisia. Tilannetta on ollut mahdotonta ennakoida. Nyt olisi otettava käyttöön kaikki mahdolliset joustot ja tarvittaessa Suomen on oltava aloitteellinen myös EU-tasoisten muutoksien tekemisessä:

– Koko Eurooppa etsii parhaillaan ratkaisuja energian hinnan alentamiseksi. EU-tasolla on oltava valmiutta myös joustoihin valtiontukisääntöissä, jotta jäsenvaltiot voisivat tarjota lyhyen aikavälin tukea yrityksille, joihin korkeat energianhinnat vaikuttavat, Kujala sanoo.

SKALin mukaan poikkeuksellisessa tilanteessa kuljetusalan toiminnan turvaamiseksi tarvitaan useita keinoja. Suomen hallitus asetti viime viikolla varautumisen ministerityöryhmän, jonka tehtävä on arvioida vaikutuksia erityisesti talouteen ja huoltovarmuuteen sekä linjata tarvittavien toimien käynnistämisestä ja resurssien suuntaamisesta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Toivomme ministerityöryhmältä nyt nopeita päätöksiä kuljetusalan ongelmien ratkaisuun, sanovat SKALin Jani Ylälehto ja Anssi Kujala.

SKALin ylimääräinen Kuljetusbarometri 14.3.2022

SKAL ry:n ylimääräiseen barometrikyselyyn sodan ja polttoaineen hinnan nousun vaikutuksista vastasi yhteensä 547 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä ja toimialoja. Sähköinen kysely toteutettiin noin 4 200 jäsenyrittäjälle 9.-14.3.2022.