Metsäkoneurakointi

Metsävaratietojen laatu paranee hakkuukonetiedolla

Suomen metsäkeskus on alkanut saada tietoa suoraan metsissä puuta korjaavilta hakkuukoneilta. Hakkuukoneet välittävät Metsäkeskuksen tietojärjestelmiin tietoa hakkuiden rajauksesta, hakkuutavasta ja -ajankohdasta. Tietojen avulla Metsäkeskus voi pitää metsävaratietoja entistä paremmin ajan tasalla, mistä on hyötyä niin metsänomistajille kuin koko metsäalalle.

Hakkuukoneilta saatavat tiedot hakkuun rajauksesta, toteutustavasta ja ajankohdasta parantavat merkittävästi metsävaratiedon laatua ja ajantasaisuutta.

Metsänomistajat pääsevät katsomaan omien metsiensä tietoja kirjautumalla Metsäkeskuksen Metsään.fi-palveluun. Hakkuukonetiedolla päivitetyt metsävaratiedot ovat saatavissa myös Metsäkeskuksen tuottamana kaikille avoimena metsä- ja luontotietona.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

– Hakkuukoneilta välitetään vain sellaisia tietoja, joihin on metsänomistajan suostumus, korostaa metsätiedon palvelupäällikkö Jorma Jyrkilä Suomen metsäkeskuksesta.

Metsänomistajat ja toimijat voivat hyödyntää ajantasaista metsävaratietoa muun muassa metsänhoidon ja puunkorjuun suunnittelussa sekä erilaisissa metsälaskelmissa.

Tietojen välitys alkoi tällä viikolla

Tällä viikolla käynnistyi pilottivaihe hakkuukonetiedon välittämisessä. Ensivaiheessa tietoa puunkorjuukohteilta alkavat välittää Trimblen WoodForce-toiminnanohjausjärjestelmää käyttävät metsäalan toimijat. Pilotointivaiheessa ovat mukana Metsä Group, Stora Enso ja Metsähallitus.

Pilotoinnin kokemusten perusteella palvelun käyttöä laajennetaan ensi syksystä, jolloin muutkin toimijat voivat aloittaa hakkuukonetiedon välittämisen. Tuotantokäyttö alkaa, kun Metsäkeskus ottaa käyttöön uuden metsä- ja luontotiedon paikkatietojärjestelmän.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

– Uskomme, että hakkuukonetiedosta tulee valtamenetelmä puustotietojen päivittämiseen vuosikymmenen puoliväliin mennessä, Jyrkilä toteaa.

Metsävaratietoja päivitetään monin eri tavoin

Tietoa metsistä tuotetaan vuosittaisilla laserkeilauksilla ja ilmakuvauksilla sekä maastossa tehtävillä koealamittauksilla. Hakkuukonetieto ei ole ainoa tietolähde, jolla Metsäkeskus päivittää keräämiään metsävaratietoja.

– Puuston kasvunlaskenta ja lakisääteiset ilmoitukset esimerkiksi hakkuista ja metsänhoitotöistä ovat olleet jo pitkään käytössä metsävaratietojen päivityksessä. Jatkossa uusi metsä- ja luontotietojärjestelmä hyödyntää myös satelliittikuvien erotuskuvatulkintaa tietojen päivityksessä, Jyrkilä kertoo.

Metsäkeskukseen toimitettavan hakkuukonetiedon sisältöä on tulevaisuudessa mahdollista monipuolistaa. Hakkuukoneilta voidaan saada esimerkiksi tietoa kuusen tyvilahon esiintymisestä, jota voidaan hyödyntää metsätuhojen riskien kartoittamisessa. Käynnissä on Luonnonvarakeskuksen vetämä tutkimushanke, jonka perusteella saadaan selville tyvilahon levinneisyys nykyistä tarkemmin ja voidaan laatia riskikarttoja tuhon leviämisestä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy