Metsäteollisuus

Metsäteollisuuden tuotannon turvaaminen edesauttaa myös energiakysymysten ratkaisemisessa

Timo Jaatinen
Timo Jaatinen.

Metsäteollisuus pitää hyvänä sitä, että maamme hallitus on nyt tarttunut toimiin, joilla tavoitellaan kohtuuhintaisen energian saatavuutta ja kotimaista tuotantoa. Puumarkkinoiden kehitystä on tarpeen seurata tarkkaan teollisuuden tuotannon turvaamiseksi.

Varautumisen ministerityöryhmä linjasi 7.4.2022 energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden vahvistamisen sekä vihreän siirtymän toimenpidekokonaisuudesta.

Metsäteollisuuden mukaan Suomen tulisi lähestyä tilannetta turvaamalla kotimainen puunhankinta nopeasti muuttuneessa tilanteessa. Tuotantolaitosten raaka-aineiden ja energian turvaaminen edesauttaa myös energiahuoltoon liittyvien kysymysten ratkaisemisessa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Puun tuonnin loppuminen edellyttää toimenpiteitä, ja kemera-lainsäädäntöön tehtävä asetusmuutos on tervetullut linjaus. Nuorissa metsissä on mittavasti hoitotarpeita ja näihin töihin kannustamalla laitamme metsiä kasvukuntoon. Samalla edistämme myös pienpuun markkinoille tuloa, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo.

Metsäteollisuus katsoo, että puumarkkinoiden kehitystä on tarpeen seurata tarkkaan. Mikäli puun saatavuutta ei onnistuta turvaamaan, metsäteollisuus joutuu sopeuttamaan toimintaansa. Metsäteollisuuden kilpailukykyä tulee ylläpitää myös energiahuoltovarmuuden näkökulmasta, koska metsäteollisuus tuottaa ja metsäteollisuuden sivutuotteilla tuotetaan merkittävä osa Suomessa tuotetusta uusiutuvasta energiasta. Lisähaaste muodostuu, jos jalostuskelpoinen puu ohjautuu energiantuotantoon.

Suomea koskevan tulevan lämmityskauden osalta kotimainen energiaturve on tärkeässä roolissa. Valitettavasti hallitus ei ainakaan tässä yhteydessä tehnyt kotimaisen turpeen markkinaehtoista käyttöä edistäviä ratkaisuja. Energiaturpeen edistäminen näyttäisi jäävän Huoltovarmuuskeskuksen toimien varaan.

- Mikäli kotimaista energiaturvetta ei saada tulevan talven polttoainepalettiin mukaan, on olemassa suuri riski, että jalostuskelpoista puuta poltetaan lämmöntuotantoon, Jaatinen muistuttaa.

Kahden uuden raakapuuterminaalin rakentaminen sekä yksityisteiden korjausten lisämääräraha ovat tervetulleita toimia. Liikenteen osalta muuttunut tilanne edellyttäisi lisäksi muun tiestön ja siltojen kunnon merkittävää parantamista. Tämän osalta hallituksella on vielä paljon tehtävää.