Metsäteollisuus

Stora Enso myy sahansa ja puunhankintansa Venäjällä

Stora Enso on tehnyt sopimuksen kahden Venäjällä sijaitsevan sahansa myymisestä. Kauppaan kuuluvat Stora Enson Nebolchin ja Impilahden sahat sekä Venäjän puunhankinta, joka toimittaa puuta sahoille. Sahat ja puunhankintatoiminnot myydään Stora Enson paikalliselle johdolle.

Stora Enson arvion mukaan paikallinen omistus ja toiminta voivat Venäjän markkinoiden epävarmuuden vuoksi tarjota vastuullisemman pitkän aikavälin ratkaisun näille liiketoiminnoille ja niiden työntekijöille.

Kun tarvittavat hyväksynnät on saatu, kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2022 toisella neljänneksellä. Kaupalla ei ole olennaista vaikutusta Stora Enson vuotuiseen liikevaihtoon tai operatiiviseen liiketulokseen. Myytävien liiketoimintojen heikentyneiden liiketoimintanäkymien vuoksi Stora Enson ensimmäisen neljänneksen tulokseen on kirjattu 70 miljoonan euron arvonalentumistappio. Tämän lisäksi IFRS-standardien mukainen tappio kaupasta on noin 60 miljoonaa euroa, joka koostuu pääasiassa myyntipäivänä kirjattavista valuuttakurssimuutosten oikaisuista. Kulut sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Sahat sijaitsevat Novgorodissa ja Karjalassa ja työllistävät noin 330 henkilöä. Niiden vuotuinen kokonaiskapasiteetti on 350 000 kuutiometriä sahatavaraa, josta 55 000 kuutiometriä jatkojalosteita ja lisäksi 65 000 tonnia pellettejä. Stora Enson Venäjän puunhankinta työllistää noin 170 henkilöä ja hallinnoi noin 370 000 hehtaarin pitkäaikaisia hakkuuoikeuksia vuokra-alueilla.

Stora Enso kertoi 2.3.2022 lopettavansa kaiken tuotannon ja myynnin Venäjällä toistaiseksi. Yhtiö etsii parhaillaan vastuullista ratkaisua Venäjän kolmen pakkaustehtaansa tulevaisuudelle.