Metsäteollisuus

Stora Enso hakee yli 800 kesätyöntekijää tehtaille ja puunhankintaan ympäri Suomea

Stora Enson ensimmäiset haut kesälle 2022 ovat auenneet ja kesätyöpaikkoja avataan eri tehtäviin vuodenvaihteeseen saakka. Kesätyöpaikkoja tulee tarjolle kokonaisuudessaan yli 800 ympäri Suomen. Hakuaika kesätyöpaikkoihin päättyy pääosin helmikuun aikana. Aikaisempien vuosien kesätyöntekijät ovat arvostaneet Stora Ensossa erityisesti monipuolisia työtehtäviä, työssä oppimista ja kehittymistä sekä ammattitaitoisia työkavereita.

Stora Enso tarjoaa vuosittain kesätyöpaikan sadoille opiskelijoille tai vastavalmistuneille. Koronapandemian aikana yhtiön kesätyöntekijöiden määrä on pysynyt vakaana. Yhtiöllä on tehtaita 11 paikkakunnalla ja yli 80 puunhankintatoimistoa eri puolilla Suomea.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Hienoa, että voimme tarjota ensi kesänä kesätöitä uusiutuvien materiaalien parissa sadoille kesätyöntekijöille eri paikkakunnilla. Kesätyö on monelle ensimmäinen kosketus yhtiöön ja usein alku monipuoliselle uralle yhtiössämme, sanoo Tero Pesu, Stora Enson Suomen henkilöstöjohtaja.

Kesätyöntekijät työskentelevät tyypillisimmin uusiutuvien materiaalien tuotannossa työnjohtotehtävissä, prosessityöntekijöinä, asiakaspalvelutehtävissä, myynnissä, markkinoinnissa, puunhankinnassa, logistiikan tehtävissä, laboratoriossa sekä kunnossapidossa.

Stora Enson vuoden 2021 kesätyöntekijöilleen toteuttaman kyselyn mukaan lähes kaikki (99 %) harkitsevat hakevansa kesätöitä yhtiöstä myös ensi kesänä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Olemme saaneet positiivista palautetta kesätyöntekijöiltämme erityisesti siitä, että meillä pääsee tekemään todella monipuolisia töitä ja kehittymään ammatillisesti. Kesätyöntekijät olivat yllättyneitä, kuinka moninaisia työtehtäviä yhtiössä tarjottiin. Myös yhtiömme työilmapiiriä ja turvallisuutta kiitellään ja arvostetaan sitä, että työkaverit ovat huippuammattilaisia sekä mukavia kollegoita, Pesu jatkaa.

Stora Enso on mukana valtakunnallisessa Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa.

Hyvä ilmapiiri ja oman ammattitaidon kehittyminen

Stora Enson kesätyöntekijöilleen teettämässä kyselyssä parhaimmiksi seikoiksi kesätyössä nostettiin hyvä perehdytys työturvallisuuteen, työyhteisön tuki, hyvät ja ammattitaitoiset työkaverit sekä avoin ja vastaanottava ilmapiiri. Työskentelyä yhtiössä pidettiin myös hyvänä referenssinä tulevaisuuden uralle. Lisäksi kesätyöntekijät arvostivat monipuolisia työtehtäviä sekä oman ammattitaidon kehittymistä. Kaiken kaikkiaan 99 % Stora Enson kesän 2021 kesätyöntekijöistä on kyselyn mukaan kokenut työkokemuksen vastaavan melko tai erittäin hyvin odotuksia.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Koin yksikössäni työskentelyn mielekkääksi! Sain ideoida ja suunnitella sekä tehdä mieluisia työtehtäviä. Toisaalta minulle annettiin myös pidempiaikaisia projekteja ja haastavampia työtehtäviä, joita toivoin kesän aikana tulevan, jotta voisin kehittyä yhä paremmaksi. Yksikköni työtekijät olivat auttavaisia ja ystävällisiä - he tekivät kesästäni onnistuneen, sanoo kyselyyn vastannut kesätyöntekijä.

- Erittäin kilpailukykyinen työnantaja palkkauksen ja mahdollisen urapolun luomisen suhteen - hyvät etenemismahdollisuudet. Vastuullinen, oikeudenmukainen sekä jatkuvasti kehittyvä työnantaja. Huomioidaan turvallinen työskentely ja ainakin pyritään pitämään työntekijät etusijalla, toinen kesätyöntekijä kertoo kyselyssä.

Stora Enson hakemusmäärä on kasvanut ja vuonna 2021 hakemuksia tuli lähes 10 % enemmän edelliseen vuoteen verrattuna eli lähes 13 000 hakemusta.