Ajankohtaista

Polttoainetuki eduskuntaan – osumatarkkuudessa korjattavaa

Toimitusjohtaja Matti Peltola, Koneyrittäjät
Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola.

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle 2. kesäkuuta hallituksen esityksen polttoainetuesta. Tarkoitus on kompensoida Ukrainan sodan aiheuttamaa äkillistä polttonesteiden hinnan nousua siitä kärsineille yrityksille, mutta osumatarkkuus on huono, kun työkonepolttonesteet unohdetaan. Kovimman hinnannousun kohteeksi joutuneita ollaan jättämässä tuen ulkopuolelle. – Eikö määräävää olekaan se, mitkä yritykset ovat kärsineet eniten, kysyy Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola.

Työkoneissa käytetään moottoripolttoöljyä ja sen hinta on noussut sekä absoluuttisesti että suhteellisesti enemmän kuin dieselin. Tilastokeskuksen mukaan kevyen polttoöljyn keskihinta on ollut:

  • 1,11 €/l joulukuussa 2021 (diesel 1,67 €/l)
  • 1,18 €/l tammikuussa 2022 (diesel 1,78 €/l)
  • 1,29 €/l helmikuussa 2022 (diesel 1,87 €/l
  • 2,06 €/l maaliskuussa 2022 (diesel 2,33 €/l)
  • 1,59 €/l huhtikuussa 2022 (diesel 2,22 €/l)

Työkonealoilla toimivat yritykset huolehtivat muun muassa energia- ja metsäteollisuuden raaka-ainehuollosta, liikenneväylien ja tietoliikenneverkkojen kunnosta, vesi- energia- ja jätehuollosta, sekä satamien tavarankäsittely- ja logistiikkapalveluista. Nämä kaikki ovat huoltovarmuuden kannalta kriittisiä toimintoja.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Monet elinkeinoalan järjestöt (Koneyrittäjät, Metsäteollisuus, EK, SY ja Rakennusteollisuus) puuttuivat tukiesityksen luonnosvaiheessa siihen, että polttonesteiden hinnannoususta kärsineitä ei kohdella yhdenvertaisesti, mutta muutokset jäivät eduskunnassa tehtäviksi.

Luonnosvaiheessa tuen alarajaksi esitettiin 500 euroa, ja nyt lakiesitykseen tämä raja on pienennetty 250 euroon.

- On surkuhupaisaa, että luonnokseen tehtiin byrokratiaa lisäävä laajennus pienemmän tuen maksamiseksi, kun samalla unohdettiin edellä kerrotut merkittävimmin öljyn hinnannoususta kärsineet, Peltola sanoo.

Yhdenvertaista kohtelua ei ole sekään, että urakointikuljetukset jätetään tuen ulkopuolelle. Urakointikuljetukset ovat kuljetuksia, joissa yritys kuljettaa itse omaan työhönsä liittyviä ja työssä tarvittavia tavaroita tai tarvikkeita eikä tämä kuljettaminen edellytä liikennelupaa. Urakointikuljetuksesta on kyse esimerkiksi silloin, kun maarakennusyritys kuljettaa murskaamiaan kiviaineksia työmaalleen tai hakeyritys hakettamaansa metsähaketta energialaitokselle.

- Polttonesteiden nopea kallistuminen on vaikuttanut kaikkiin kuljetustoimintaa harjoittaviin yrityksiin aivan samalla tavalla riippumatta siitä, onko yrityksellä liikennelupa vai ei. Polttoainemittarilla ei raskaitakaan ajoneuvoja tankatessa kysytä liikennelupia, vaan ihan pelkkiä euroja.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Tyypillisiä väliinputoajia olisivat esityksen toteutuessa tältäkin osin työkone-, haketus-, turve- ja maarakennusyritykset. Näillä yritysryhmillä on raskasta kuorma-autokalustoa, joilla kuljetetaan työkoneita, haketta, turvetta tai maa-aineksia.

- Tuen minimimäärän tulisi toimia korvattavuuden rajana, ei se onko toiminta vaatinut liikenneluvan vai ei. Jos raja olisi 500 euroa, se edellyttäisi käytännössä yli 5000 litran polttoainekäyttöä, jolloin tuki kohdistuisi tilanteesta merkittävästi kärsineisiin ja olisi muutoinkin kustannustehokkaasti toteutettavissa.

- Polttoainetuen tulee olla syrjimätön ja eikä sen tule suosia alihankintana suoritettavia kuljetuksia, joihin liittyy korostunut riski harmaasta taloudesta.