Metsäteollisuus

Stora Enso arvioi tuotantosuunnan muutosta Langerbruggessa mahdollistaakseen kasvua kierrätyspohjaisissa pakkausmateriaaleissa

Containerboard

Stora Enso on aloittanut Langerbruggen tehtaalla Belgiassa kannattavuusselvityksen toisen paperilinjan muuntamisesta suuren mittakaavan keräyskuitupohjaisen aaltopahvin raaka-aineen valmistukseen. Investointi noudattaisi Stora Enson uusiutuviin materiaaleihin keskittyvää strategiaa ja vastaisi kierrätetyn pakkauskartongin kasvavaan kysyntään.

Stora Enson Langerbruggen-tehtaalla on kaksi paperinvalmistuslinjaa, joista toisella valmistetaan sanomalehtipaperia ja toisella päällystämätöntä aikakauslehtipaperia (SC). Kannattavuusselvitys koskee tehtaan sanomalehtipaperilinjan muuntamista. Tuotantosuunnan muutos auttaisi Stora Ensoa kasvattamaan kierrätettävien ja keräysmateriaaleista valmistettavien pakkausten tuotantokapasiteettia. Investoinnilla voitaisiin vastata kasvavaan kysyntään erilaisissa loppukäyttökohteissa, kuten teollisuustuotteissa, verkkokaupassa, huonekaluteollisuudessa ja elektroniikassa.

Kannattavuusselvityksen on määrä valmistua vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Mikäli investointi päätetään toteuttaa, tuotanto muunnetulla linjalla käynnistyisi vuoden 2025 aikana. Linjan vuosikapasiteetti olisi 700 000 tonnia kierrätettyä pintakartonkia ja aallotuskartonkia, joita käytetään aaltopahvin raaka-aineina. Täyden kapasiteetin saavutettuaan se tuottaisi noin 350 miljoonan euron vuosittaisen liikevaihdon. Muunnoksen kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 400 miljoonaa euroa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Tällä hetkellä valmistamme kierrätettyä aaltopahvin raaka-ainetta Puolassa lähinnä Itä-Euroopan markkinoille. Langerbruggen tuotantosuunnan muutos toisi meille kilpailukykyä myös Länsi-Euroopassa. Kannattavuusselvityksessä paneudutaan raaka-ainehankintaan laajasti, sisältäen lisäksi muun muassa kierrätettyjen materiaalivirtojen, kuten laminoitujen laatujen, käsittelyyn. Olemme aiemmin toteuttaneet vastaavanlaisia muunnoksia onnistuneesti muilla tehtaillamme, joten pystyisimme hyödyntämään niistä hankkeista saatuja oppeja, sanoo Packaging Materials -divisioonan johtaja Hannu Kasurinen.

Stora Enso ilmoitti maaliskuussa, että yhtiö suunnittelee myyvänsä neljä viidestä paperitehtaastaan. Mahdollinen myyntiprosessi ei koske Langerbruggen tehdasta, joka säilyy edelleen konsernin omistuksessa. Langerbruggen SC-paperilinjan tulevaisuutta arvioidaan erikseen, mikäli sanomalehtipaperilinjan muunnos päätetään toteuttaa.

- Jos investointipäätös tehdään, Langerbruggen tehdas palvelee paperiasiakkaitamme normaalisti ainakin vuoden 2024 loppuun asti. Tehtaan ydinvahvuuksia ovat edelleen keskeinen sijainti, kokenut henkilöstö ja hyvä keräyskuidun saatavuus, sanoo Paper-divisioonan johtaja Kati ter Horst.