Metsäteollisuus

Stora Enso palasi kasvu-uralle – osavuosikatsauksessa parannusta tuloksessa ja markkinaolosuhteissa

Q1/2021 (verrattuna Q1/2020)

  • Liikevaihto kasvoi 3,1 % ja oli 2 276 (2 207) milj. euroa suurempien toimitusten ja korkeampien hintojen vuoksi.
  • Operatiivinen liiketulos nousi 328 (180) milj. euroon, alhaisempien kulujen vuoksi.
  • Operatiivinen liiketulosprosentti nousi 14,4 %:iin (8,1 %). Toimenpiteet koronaviruksen ehkäisemiseksi.

Näkymät

Maailmantalous on toipumassa pandemian vaikutuksista, ja Stora Enson tuotteiden kysyntä on hyvällä tasolla graafista paperia lukuun ottamatta. Vuoden 2021 operatiivisen liiketuloksen odotetaan olevan vuoden 2020 operatiivista tulosta korkeampi aiemman ohjeistuksen mukaisesti.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Stora Enso saa 400 milj. euron kannattavuuden turvaamisohjelmansa päätökseen vuoden 2021 toisen neljänneksen loppuun mennessä, kaksi vuosineljännestä suunniteltua aiemmin. Kertyneet jatkuvat säästöt ohjelman alusta vuoden 2021 ensimmäiseen neljännekseen saakka ovat 360 milj. euroa ja kokonaissäästöt ovat 460 milj. euroa. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä saavutettiin 50 milj. euron jatkuvat säästöt. Jäljellä oleva säästötavoite odotetaan saavutettavan vuoden 2021 toisen neljänneksen loppuun mennessä.

Oulun tehtaan muuntamisella arvioidaan olevan noin 10–15 milj. euron negatiivinen vaikutus Packaging Materials -divisioonan operatiiviseen liiketulokseen vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Negatiivisen kokonaisvaikutuksen vuoden 2021 operatiiviseen liiketulokseen arvioidaan olevan noin 40–50 milj. euroa. Aiempi arvio oli 45–55 milj. euroa. Tehtaan on määrä saavuttaa suunniteltu tuotantokapasiteetti vuoden 2021 toisen neljänneksen loppuun mennessä ja kaupallistaa tuotevalikoima vuoden 2021 loppuun mennessä. EBITDAn kannattavuusraja odotetaan nyt saavutettavan vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä onnistuneen ylösajon ja hyvän markkinatilanteen ansiosta. Aiempi arvio oli vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky kommentoi vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen tulosta:

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

-Maailmankauppa on toipunut odotettua nopeammin tänä vuonna, ja siinä tärkeänä tekijänä on ollut talouden elpyminen Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Hallitusten nopeat elvytystoimet ovat myös auttaneet piristämään maailmantaloutta ja välttämään syvät taantumat. Lisäksi toivoa on antanut rokotteiden kehittäminen nopeammin kuin koskaan aiemmin. Maailmanlaajuiset toimitusketjut ovat osoittautuneet pitkälti joustaviksi. Alamme nähdä valoa tunnelin päässä, mikä on rohkaisevaa.

- Olen tyytyväinen siihen, että teimme vuoden ensimmäisellä neljänneksellä jälleen vakaan tuloksen ja alamme taas edetä kohti taloudellisia tavoitteitamme. Operatiivinen liiketuloksemme parani huomattavasti vuoden takaisesta ja ilman Paper-divisioonaa operatiivinen liiketuloksemme lähes kaksinkertaistui ja ylitti 360 milj. euroa. Lisäksi ilman Paper-divisioonaa liikevaihtomme kasvoi 14 % vuoden takaisesta ja oli lähes 2 280 milj. euroa. Koko vuoden kysyntänäkymät ovat hyvät kaikissa muissa liiketoiminnoissa paitsi paperissa. Vuoden 2021 operatiivisen liiketuloksen odotetaan olevan vuoden 2020 operatiivista liiketulosta korkeampi. Olemme edellä aikataulustamme 400 milj. euron kannattavuuden turvaamisohjelman toteutuksessa, ja saamme sen päätökseen jo vuoden 2021 toisen neljänneksen loppuun mennessä.

- Markkinatilanne on positiivinen kaikilla keskeisillä liiketoiminta-alueillamme lukuun ottamatta Paper-divisioonaa, joka kärsii edelleen kiihtyvästä rakenteellisesta laskusta. Kasvuliiketoimintojemme toipuminen on osoitus siitä, että strategiamme suunta ja tavoitteet ovat oikeat. On erityisen palkitsevaa nähdä, että meillä on kyky sopeutua, hyödyntää mahdollisuuksiamme ja innovoida poikkeuksellisista markkinaolosuhteista huolimatta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Kummankin pakkausdivisioonamme suorituskyky on hyvä. Packaging Materials -divisioonassa kuluttajapakkauskartongin ja aaltopahvin raaka-aineen kysyntä on vahvaa. Packaging Solutions -divisioonassa volyymien kasvu Euroopassa ja liiketoiminnan elpyminen Kiinassa kasvattivat liikevaihtoamme. Wood Products -liiketoimintamme menestys jatkuu sekä perinteisessä sahatavarassa että rakentamisen ratkaisuissa, joissa laajennamme toimintaamme Euroopan kotimarkkinoidemme ulkopuolelle.

- Korjuuolosuhteet ovat olleet suotuisat talven aikana, mikä varmistaa Forest-divisioonan tehokkaan puunhankinnan pohjoismaisille ja eurooppalaisille tuotantoyksiköillemme. Tämä puolestaan varmistaa sellun saatavuuden ja tukee kysynnän kasvua koko liiketoiminnassamme. Selluhintojen elpyminen yhdistettynä vahvaan tuotantoon ja toimituksiin paransi Biomaterials-divisioonamme kannattavuutta.

- Paperimarkkinat kärsivät edelleen kysynnän heikkenemisestä ja siitä johtuvasta ylikapasiteetista. Sen vuoksi olemme valitettavasti käynnistäneet suunnitelman kahden paperitehtaamme sulkemiseksi pysyvästi: Kvarnsvedenin tehtaan Ruotsissa ja Veitsiluodon tehtaan Kemissä. Toimintojen lopettaminen, joilla on vaikutuksia työntekijöihimme, on aina viimeinen keino ja perustuu perusteellisiin arvioihin. Kilpailukyvyn ylläpitämiseksi nopeasti laskevilla paperimarkkinoilla kannattamattomat tehtaat on kuitenkin suljettava. Toteutuessaan sulkemissuunnitelma, josta aloitetaan yt-neuvottelut, olisi tärkein prioriteettimme.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Muutosinvestointimme paperista kraftlaineriin Oulussa etenee hyvin. Tammikuussa käynnistynyt ylösajo etenee suunniteltua nopeammin. Kraftlaineria toimitetaan jo asiakkaille ja markkinakysyntä on vahva. Olen myös hyvin tyytyväinen siihen, että saavutamme EBITDAn kannattavuusrajan tehtaalla jo tämän vuoden kolmannella neljänneksellä. Kun ylösajo on saatu päätökseen, Oulun ensiluokkaiset kraftlainerilaadut vahvistavat asemaamme kasvavilla pakkausmarkkinoilla. Muunnos on erinomainen esimerkki siitä, mihin olemme menossa yhtiönä: keskitymme entistä enemmän korkean katteen markkinoihin, joissa meillä on jo vahva jalansija. Tällaisia tärkeitä markkinoita ovat pakkaukset, rakentamisen ratkaisut ja biomateriaaleihin liittyvät uudet innovaatiot. Nämä kolme aluetta ovat uusituvien materiaalien tulevan kasvun ydin.

- Toisena lähtökohtana päivitetyssä strategiassamme on ollut tunnistaa tuotesegmentit, joissa meillä on parhaat mahdollisuudet kasvuun, kannattavuuteen ja johtavaan asemaan markkinoilla. Olemme siksi päättäneet poistua viskoosituotantoon käytetyn liukosellun maailmanmarkkinoilta. Nykyinen maailmanlaajuinen markkinaosuutemme on hyvin pieni, emmekä katso pystyvämme kasvattamaan sitä. Liukosellun ja markkinasellun välinen hintaero on pieni, eikä se kannusta meitä monimutkaistamaan selluntuotantoamme ja kasvattamaan tuotantokustannuksiamme. Jatkamme entistä paremman ja kestävämmän teknologian innovointia biopohjaisia tekstiilejä varten. TreeToTextile on hanke, jonka kautta olemme investoineet yhdessä muiden johtavien yritysten kanssa vastuullisten tekstiilien tuotantoteknologiaan, jonka uskomme olevan uraauurtava.

- Keskitymme edelleen sekä pitämään työntekijämme terveinä pandemian aikana että päivitetyn strategiamme toteutukseen saavuttaaksemme viime vuonna julkistamamme taloudelliset tavoitteet. Lisäksi haluamme osoittaa innovaatiojohtajuutta ja olla rakentavana kumppanina hallituksille eri puolilla maailmaa sekä Euroopan komissiolle Green Deal -vision toteutuksessa. Pariisin sopimuksen hyväksymisestä on kulunut lähes viisi vuotta. Merkittävänä metsänomistajana ja uusiutuvien materiaalien johtavana tuottajana olemme täysin sitoutuneita ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Autamme asiakkaitamme edistämään kiertotaloutta korvaamalla fossiiliset materiaalit uusiutuvilla biomateriaaleilla. Metsä on kaiken perusta. Harjoitamme kestävää metsänhoitoa, koska haluamme metsien kukoistavan sekä tänään että myös tulevien sukupolvien aikana.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Uusiutuva tulevaisuus kasvaa metsissä.