Metsäteollisuus

Stora Enso suunnittelee sulkevansa paperikoneen Anjalan tehtaalla

Stora Enso suunnittelee sulkevansa pysyvästi toisen Anjalan tehtaan paperikoneista ja keskittävänsä kirjapaperin valmistuksen yhdelle linjalle. Yhtiö aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat Anjalankosken tehdasintegraatin koko henkilöstöä.

Anjalankoski

Anjalankosken tehdaskokonaisuuteen kuuluvat Inkeroisten pakkauskartonkitehdas ja Anjalan paperitehdas. Anjalan tehtaalla valmistetaan päällystettyä ja päällystämätöntä kirjapaperia, päällystettyä aikakauslehtipaperia ja parannettua sanomalehtipaperia kahdella koneella. Paperin heikon kysynnän ja korkeiden tuotantokustannusten vuoksi Stora Enso suunnittelee lopettavansa painopaperien valmistuksen tehtaalla ja keskittävänsä koko kirjapaperituotantonsa yhdelle linjalle. Toinen paperikone (PK3) suljettaisiin pysyvästi ja kirjapaperilaatujen valmistus jatkuisi käyttöön jäävällä paperikoneella. Jos päällystämättömiä mekaanisia papereita valmistava linja suljetaan, se pienentää tehtaan vuotuista kapasiteettia 250 000 tonnia ja liikevaihtoa noin 100 miljoonaa euroa.

Stora Enso käynnistää suunnitelmaan liittyen muutosneuvottelut, jotka koskevat Anjalankosken tehdasintegraatin koko henkilöstöä. Tehdaskokonaisuuden muodostavat Inkeroisten kartonkitehdas ja Anjalan paperitehdas. Toisen paperikoneen sulkeminen toteutuisi vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä ja vaikuttaisi arviolta 110 henkilöön. Lopullisia päätöksiä sulkemisesta ja henkilöstövähennyksistä ei tehdä ennen muutosneuvottelujen päättymistä. Jos henkilöstövaikutuksia tulee, Stora Enso tekee tiivistä yhteistyötä muiden toimipaikkojen, paikallisyhteisön ja muiden sidosryhmien kanssa tukeakseen työntekijöiden uudelleen työllistämistä ja kouluttamista.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Suunnitellulla sulkemisella ei olisi olennaista vaikutusta Stora Enson operatiiviseen liiketulokseen. Edelleen heikkenevän pitkän aikavälin markkinakysynnän vuoksi Stora Enso on kirjannut Anjalan tehtaaseen liittyvän 19 miljoonan euron ei-kassavaikutteisen omaisuuserien alaskirjauksen vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen tulokseensa vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. Lisäksi Stora Enso arvioi kirjaavansa vielä vuoden 2023 aikana noin 16 miljoonan euron kulun vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä, josta noin 13 miljoonalla eurolla olisi kassavaikutus. Erä liittyy mahdollisiin irtisanomisiin ja uudelleenjärjestelykuluihin.

- Sanomalehti- ja painopaperin kysynnän lasku kiihtyy, ja nyt myös aiemmin vakaampana pysynyt kirjapaperimarkkina heikkenee. Pitääksemme kirjapaperitarjontamme vahvana suunnitelmamme on keskittää toiminta Anjalan käyttöön jäävälle tuotantolinjalle. Kirjapaperiasiakkaamme saavat jatkossakin laadukkaita tuotteita, sanoo Packaging Materials -divisioonan johtaja Hannu Kasurinen.

Hannu Kasurinen
Kuva: Tomi Parkkonen

Anjalankosken tehdasintegraatti on raportoitu osana Packaging Materials -divisioonaa vuoden 2023 alusta. Integraattiin kuuluvat Inkeroisten pakkauskartonkitehdas ja Anjalan paperitehdas, joista jälkimmäinen raportoitiin aiemmin osana lakkautettua Paper-divisioonaa. Stora Enso hyödyntää vastaisuudessakin tehdaskokonaisuuden mahdollistamia synergioita kartongin ja paperin tuotannossa.