Metsäkoneurakointi

Ponsse aloittaa YT-neuvottelut

Ponsse, Vieremän tehdas, tuotantolinja

Ponsse Oyj kutsuu henkilökuntansa yhteistoimintalain mukaisiin muutosneuvotteluihin. Henkilöstövähennysten ja lomautusten arvioidaan olevan enintään 120 henkilötyövuotta.

Muutosneuvotteluissa käsitellään sopeutustoimia vallitsevaan tilanteeseen. Sopeutustarpeet liittyvät Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan ja siitä aiheutuneeseen Venäjän viennin pysähtymiseen, valmistuskustannusten voimakkaaseen kasvuun ja kannattavuuden sekä rahavirtojen heikentymiseen. Myös komponenttien saatavuuteen liittyvät haasteet ovat lisänneet toimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuuksia.

- Tilanne on erittäin kaksijakoinen. Ponssen markkinatilanne on yhtiön päämarkkinoilla toistaiseksi kohtalainen, mutta Venäjän viennin ja paikallisen huoltotoiminnan pysähtymisellä on ollut suuri vaikutus toimintaamme, kannattavuuteemme ja rahavirtaamme. Lyhyellä aikavälillä Venäjän markkina on liian suuri korvattavaksi. Toimintaympäristössämme tapahtuneiden muutosten vuoksi joudumme skaalaamaan tuotantomääriä hieman alaspäin ja virtaviivaistamaan toimintaamme, kertoo Ponsse Oyj:n toimitusjohtaja Juho Nummela.

Toimitusjohtaja Juho Nummela, Ponsse Oyj

Yhteistoimintalain mukaisissa muutosneuvotteluissa neuvotellaan henkilöstövähennyksistä ja lomautuksista, joiden arvioidaan olevan enintään 120 henkilötyövuotta. Neuvottelut koskevat kaikkia Ponsse Oyj:n henkilöstöryhmiä ja kaikkia Suomen toimintoja pois lukien teknologiayhtiö Epec Oy. Neuvottelut alkavat 13.6.2022.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Venäjän ja Valko-Venäjän myynnin osuus yhtiön liikevaihdosta on ollut noin 20 prosenttia vuoden 2021 tilinpäätöksestä laskettuna. Ponsse antoi 25.4.2022 tulosohjauksen, jonka mukaan yhtiö arvioi euromääräisen liikevoittonsa olevan vuonna 2022 merkittävästi heikompi kuin 2021. Ponssen Venäjän vienti- ja palvelutoiminnot ovat olleet keskeytyneitä 2. maaliskuuta 2022 alkaen, jolloin yhtiö tiedotti keskeyttävänsä kaiken vientitoiminnan Venäjälle ja Valko-Venäjälle.