Metsäkoneurakointi

FinnHarvest ja Kuopion Energia puunhankintayhteistyöhön

Finnharvest Oy, Ponsse

Kuopiolaiset FinnHarvest Oy ja Kuopion Energia Oy ovat sopineet yhteisyrityksen perustamisesta. Yhtiö keskittyy energiapuun hankintaan nuoren metsän harvennuskohteista. Tarkoituksena on tuoda markkinoille puuta, jonka hankkiminen tuo hyvää niin metsänomistajille kuin metsäluonnollekin muuttuen viimekädessä lämmöksi Kuopion asukkaille.

Ukrainan sodasta johtuvat muutokset tuontipuun saatavuudessa ja hyväksyttävyydessä antoivat vauhtia jo aiemmin aloitetuille yhteistyökaavailuille. Myös energiaturpeen alasajon jatkuminen ohjaa energian tuottajaa hakemaan vaihtoehtoisia polttoaineita. Ainespuuksi kelpaamattoman energiarangan hankinta tukee metsän harvennuksen kannattavuutta ja palkitsee metsänomistajaa parempikuntoisena ja tuottavampana metsänä.

- Nyt perustettu yhteisyritys on suora jatkumo yhtiömme liiketoiminnan laajentamiselle metsäpalveluiden osalta. Tarkoitus on tuottaa puhdasta ja vähäpäästöistä lähienergiaa kaupunkilaisille sekä taata tasaisempi työkanta työntekijöillemme ja kumppaneillemme alati sää- ja suhdannevaihteluiden kourissa olevassa toimintaympäristössämme. Katsomme tärkeäksi sen, että puunhankintatulot jäävät maakuntaamme ja että uusia työpaikkoja syntyy. Hyvin kasvava metsä on meille kunnia asia, joten tulemme tekemään palvelun aina metsää kunnioittaen, toteaa Esa Piironen FinnHarvestilta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Yksi aikakausi energiapuun hankinnassa tuli päätökseen Ukrainan sodan alkaessa. Keskitymme jatkossa kotimaisten polttoaineiden hankintaan ja päätimme sitoutua pitkäjänteiseen yhteistyöhön kokeneen kumppanin kanssa. Yhteisen yrityksen kautta opimme ymmärtämään myös metsäpään haasteita ja saavutamme lisäarvoa ratkomalla niitä yhdessä, kertoo Esa Lindholm Kuopion Energialta.