Ajankohtaista

Kirjanpainajien parveilu jatkui maltillisena ennen juhannusta

kirjanpainajakartta
Kirjanpainajien 23.6. mennessä kertyneet yhteismäärät kaksi kertaa tyhjennetyissä pyydysryhmissä. Yksi ryhmä koostuu kolmesta feromonilla varustetusta putkipyydyksestä. Kartta: Esko Oksa / Luke. Karttapohja ESRI. Maakuntarajat Maanmittauslaitos.

Kirjanpainajan parveilu on ollut yksilömäärältään runsasta Keski-Suomessa Jyväskylää pohjoisempana. Korkeimmat kirjanpainajien yhteismäärät kahdelta pyydysten tyhjennyskerralta mitattiin Kanta-Hämeessä Hämeenlinnan seudulla, Multialla ja Äänekoskella Keski-Suomessa ja Hyvinkäällä Uudellamaalla. Seurantapyydysten tämän kesän toinen tyhjennyskerta oli juhannusviikon alussa.

Juhannusviikkoon mennessä pyydyksiin on houkuttunut pääosin talvehtimisen jäljiltä ensi kertaa parveilleita aikuisia. Parveillessaan kirjanpainajat etsivät parittelukumppaneita ja sopivia heikentyneitä tai vioittuneita kuusia lisääntymisalustakseen. Kirjanpainajatoukat ovat parhaillaan kuoren alla koteloitumassa aikuistuakseen noin 700 °C vrk tehoisan lämpösumman täyttyessä. Kirjanpainajan kehitys on lämpötilasta riippuvaista, joten kehitys munasta aikuiseksi on sitä nopeampaa mitä lämpimämpää eri paikkakunnilla on.

- Pyydysten tyhjennysten jälkeen juhannuksena alkaneet helteet nopeuttavat kirjanpainajan kehitystä ja edesauttavat jo ensimmäisen sukupolven munineita aikuisia parveilemaan uudelleen ja munimaan alulle sisarsukupolven, arvioi tutkija Tiina Ylioja Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Nyt kuusia kannattaa tarkkailla kesän mittaan säännöllisesti kirjanpainajan iskeytymisen varalta, etenkin, jos kesäkuun lopun ennätyslukemiin nousseet lämpöolosuhteet jatkuvat. Kirjanpainajan ensimmäisen jälkeläissukupolvi ja sisarsukupolven munivat aikuiset yksilöt voivat aiheuttaa tuhoa terveissä kuusikoissa loppukesällä viimevuotiseen tapaan, kertoo metsänhoidon asiantuntija Juho Kokkonen Suomen metsäkeskuksesta.

Kirjanpainajamäärissä havaitaan paljon alueellista vaihtelua eri maakunnissa. Tänä vuonna missään seurantapaikassa ei ole vielä saavutettu riskirajana pidettyä kasvukauden aikaa kumulatiivisesti kertyvää 15 000 kuoriaisen määrää. Riskirajan määrien ylittyessä kuuset ovat hieman tavanomaista suuremmassa riskissä kuolla edellisen talven avohakkuualojen paahteisilla reunoilla kirjanpainajan iskeytymisen vuoksi.

Useamman vuoden ajan kirjanpainajan aiheuttamat ongelmat ovat olleet suurimmat kolmen maakunnan alueella. Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Yllättäen kirjanpainajan saalismäärät olivat näissä maakunnissa aiempia vuosia alhaisemmat. On kuitenkin vielä liian aikaista arvioida, että joko näiden alueiden kannat ovat kääntyneet laskuun.

kirjanpainaja
Kirjanpainajat ovat iskeytyneet kuuseen Lemillä Etelä-Karjalassa 27.6.2022. Koiras on kovertanut parittelukammion ja houkutellut kolme naarasta parittelemaan. Kaksi naaraista kovertaa emokäytäväänsä parittelukammiosta alaspäin. Yksi on lähtenyt ylöspäin. Naaraiden tekemät munakuopat erottuvat emokäytävän reunalla. Kuva: Leena Aarnio/Luke.

Kirjanpainajapyydyksiä hoitavat Luonnonvarakeskuksen ja Metsäkeskuksen lisäksi mm. metsänhoitoyhdistykset sekä HAMK. Pyydysten saaliit tarkastetaan Luken laboratoriossa. Nyt ilmoitetut saalismäärät perustuvat maastomittauksiin.