Ajankohtaista

Yaran Uudenkaupungin tehtaan kipsikasan pesu käynnistymässä

Imetysallas
Rakenteilla olevat imeytysaltaat.

Yaran Uudenkaupungin tehtaan kipsikasan pesuhanke on käynnistynyt. Tavoitteena on, että uuden menetelmän avulla saadaan poistettua kasan viimeisetkin pienet fosforipäästöt.

Kipsikasan pesu toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kerätään kipsikasalta suotautuvat sadevedet ja käsitellään ne Yaran jätevedenpuhdistamolla fosforin poistamiseksi. Puhdistettu vesi pumpataan takaisin kipsikasalle imeytysaltaiden kautta. Ensimmäinen vaihe kestää 3-5 vuotta. Toisessa vaiheessa kipsikasalle johdetaan myös tehdasalueella syntyvää puhdasta vettä.

- Parhaillaan kipsikasalle rakennetaan 10 uutta imeytysallasta sekä lietteen kuivatusaltaat putkistoineen. Rakennusvaihe kestää syyskuun loppuun, jonka jälkeen varsinainen pesu voidaan aloittaa. Pesuhanke on pitkä prosessi, koko kipsikasan pesu kestää arviolta noin 25 vuotta, kertoo tehtaanjohtaja Teija Kankaanpää.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

1960-luvusta lähtien kipsikasan fosforin pääsyä mereen on estetty useilla eri toimenpiteillä, joiden avulla fosforikuormitus on saatu murto-osaan alkuajoista. Kasalle on rakennettu keruujärjestelmä, jolla suotovedet kerätään talteen ja johdetaan käsiteltäväksi. Näin suurin osa kasan fosforista saadaan tehtaan suljettuun vesikiertoon. Noin 10 vuotta sitten kipsikasan ja meren väliin rakennettiin kilometrin pituinen eristeseinä, joka on vähentänyt fosforipäästöjä merkittävästi.

lammas
Vihervallilla on monena kesänä pidetty lampaita.

Kasan fosforipäästöjä tarkkaillaan vuosittain ja vuoden 2010 jälkeen kipsikasan päästöt on saatu vähennettyä 95 prosenttia. Tavoitteena on, että viimeisetkin pienet fosforipäästöt pystytään poistamaan uuden pesumenetelmän avulla. Vastaavaa pesumenetelmää on toteutettu Yaran Ruotsin tehtaalla Landskronassa.

Kipsikasa, jota kutsutaan myös Vihervalliksi, on systemaattisella työllä ja investoinneilla muutettu monipuoliseksi ympäristökohteeksi. Kasa on pinnoitettu moreenilla ja siellä on laaja niittykasvusto, jossa viihtyy useita lintu- ja perhoslajeja. Vihervallilla on monena kesänä pidetty myös lampaita.

Kipsi on kalsiumsulfaattia ja sitä syntyy fosforihappotuotannon sivutuotteena. Yaran Uudenkaupungin tehtaalla fosforihappoa valmistettiin vuosina 1965-1990.