Kuljetus

SKAL budjettiriiheen: Hallituksen pidättäydyttävä polttonesteiden hintaa nostavista linjauksista – jakeluvelvoitteen pitäminen alhaalla välttämätöntä, polttoaineveron korotusaie peruttava

Jani Ylälehto
SKALin puheenjohtaja Jani Ylälehto.

Heinäkuussa voimaan tulleella polttoaineen jakeluvelvoitteen alentamisella on ollut dieselin pumppuhintaa selkeästi laskeva vaikutus. Vaikka hinta on edelleen korkealla tasolla, eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta raskaan liikenteen käyttämän dieselin litrahinta on nyt noin 40 senttiä alemmalla tasolla kuin kesäkuussa. SKALin mukaan hallituksen on syytä jo budjettiriihessään tehdä linjaukset, ettei jakeluvelvoitetta kiristetä lähivuosina. Myös ensi vuodelle jo säädetty polttoaineveron korotus tulee perua, vaatii kuljetusyritysten edunvalvoja SKAL.

Hallitus reagoi polttoainekustannusten voimakkaaseen nousuun huhtikuussa tekemällään päätöksellä alentaa polttoaineen niin sanottua jakeluvelvoitetta. SKALin esitystä vastannut päätös tuli voimaan heinäkuussa.

– Arvostamme sitä, että hallituksella on ollut valmiudet tehdä ratkaisuja, jotka keventävät kuljetusalan kustannustaakkaa. Nyt on tärkeää kiinnittää huomiota tekijöihin, jotka hillitsevät polttoainekustannusten nousua myös lähitulevaisuudessa. Jakeluvelvoitteen tasoa on arvioitava myös Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta ja siksi aiotut korotukset on peruttava, sanoo SKALin puheenjohtaja Jani Ylälehto.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Keväällä tehdyn linjauksen mukaisesti hallitus valmistelee jakeluvelvoitteen alentamista 7,5 prosenttiyksiköllä myös vuonna 2023. Samaan aikaan kuitenkin esitetään jakeluvelvoitteen korottamista, jolloin se tuplaantuisi vuonna 2024 13,5 prosentista peräti 28 prosenttiin.

– Jakeluvelvoitteen alentamista on jatkettava, mutta samalla hallituksen on jo nyt peruttava aikeensa korottaa jakeluvelvoitetta seuraavina vuosina. Korkean energian hinnan vuoksi Suomessa onkin löydettävä muita keinoja päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi, Ylälehto sanoo.

Uusiutuvan dieselin korkea maailmanmarkkinahinta ja heikko saatavuus huomioitava

Uusiutuvan dieselin maailmanmarkkinahinta on kallistunut suhteessa fossiilista dieseliä enemmän ja sen saatavuus ei maailmanlaajuisestikaan vastaa Suomen ylikireää jakeluvelvoitetasoa. Merkittävä osa uusiutuvasta dieselistä tuodaan Suomeen ulkomailta. SKALin mielestä uusiutuvien polttonesteiden saatavuusongelmaan tulisi kiinnittää huomiota. Suomen tulisi myös lisätä omavaraisuutta uusiutuvien polttonesteiden tuotannossa.

– Jakeluvelvoitteen tuplaaminen kertaheitolla vuonna 2024 toisi mukanaan täysin kestämättömän hinnankorotuksen polttonesteille, mikäli uusiutuvan polttoaineen maailmanmarkkinahinta pysyy nykyisellä tasolla. Kuljetuskustannukset nousisivat edelleen, kun jo nyt kustannustason nousu on ollut peräti 18 prosenttia vuodessa. Sitä ei kilpailukykymme kestä, SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kujalan mukaan uusiutuvien polttonesteiden käyttäminen on sinänsä hyvä keino vähentää päästöjä, mutta uusiutuvan hinnan ollessa korkealla saatavuusongelmasta johtuen, sen hintavaikutus on muodostunut liian korkeaksi ja näin haitalliseksi. Jakeluvelvoite-instrumenttia käytettäessä tulisi ensin huolehtia riittävästä tuotannosta.

Anssi Kujala
SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Dieselin polttoaineveron korotus on peruttava

Hallitus on vuonna 2019 tekemällään päätöksellä korottamassa nk. parafiinisen dieselin polttoaineveroveroa vuoden 2023 alusta kahdella sentillä. Toimiessaan näin Suomi kulkisi aivan eri suuntaan kuin muut maat:

– Suomi ajaa päin seinää, ellei kuljetuskustannusten nousua pidetä kurissa. Moni kilpailijamaa Euroopassa on alentanut polttoaineveroja vastauksena energian hinnan kallistumiseen. Korotuspäätös Suomessa tehtiin aikanaan täysin erilaisessa toimintaympäristössä. Vaadimme ehdottomasti tämän veronkorotuksen perumista syksyn budjettiriihessä, Anssi Kujala huomauttaa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

SKAL toistaa esityksensä, että Suomessa on harkittava myös polttoaineen valmisteveron laskemista EU-minimiin kuten moni muu maa on tehnyt. Polttonesteiden hintaan voidaan poliittisen päätöksenteon myötä vaikuttaa valmisteveron, arvonlisäveron ja jakeluvelvoitteen tasolla. Kujalan mukaan kaikki nämä verokeinot on pidettävä keinovalikoimassa.

TAUSTAA:

  • SKAL esitti hallitukselle maaliskuussa 2022 jakeluvelvoitteen määräaikaista poistamista tai alentamista polttoainekustannuksia alentavana keinona.
  • Hallitus teki linjauksen jakeluvelvoitteen määräaikaisesta alentamisesta vuosille 2022–2023 huhtikuussa 2022. Vuoden 2022 osalta muutos tuli voimaan 8.7.2022 ja se laski välittömästi polttonesteiden hintoja.
  • SKAL pitää vuoden 2023 osalta tehtyä ehdotusta jakeluvelvoitteen alentamisesta välttämättömänä.
  • Noin 99 prosenttia raskaasta tavaraliikenteestä hyödyntää käyttövoimanaan dieseliä. Suomessa on noin 400 kaasukäyttöistä ja noin 10 sähkökäyttöistä kuorma-autoa. Dieselkäyttöisiä kuorma-autoja on ammattiliikenteessä noin 34 000 kappaletta.
  • Polttoaineiden hintaan vaikuttaa useita tekijöitä: kysynnän ja tarjonnan suhde, raakaöljyn maailmanmarkkinahinta, öljyn jalostamisen kustannukset, verot ja jakelukustannukset sekä jakeluvelvoitteen kautta uusiutuvan dieselin maailmanmarkkinahinta.
  • Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 kiihdytti polttoaineen hinnan nousua. Hinnannousun taustalla on myös koronapandemian hiipumiseen liittynyt kysynnän kasvu.

FAKTAA JAKELUVELVOITELAISTA:

  • Hallituksen esityksen tavoitteena on korottaa jakeluvelvoitetta siten, että vuonna 2030 jakeluvelvoite on 34 prosenttia.
  • Lisäksi jakeluvelvoitelain muuttamisen tavoitteena on alentaa väliaikaisesti liikenteen polttoaineiden hintoja vuonna 2023 ja kattaa korotetuilla velvoitetasoilla vuosilta 2022 ja 2023 toteuttamatta jääneet päästövähennystavoitteet.

Jakeluvelvoitetasoiksi laissa esitetään seuraavia:

Vuosi Nykyinen jakeluvelvoite Uusi jakeluvelvoite
2023 21,0 13,5
2024 22,5 28,0
2025 24,0 29,0
2026 25,5 29,0
2027 27,0 30,0
2028 28,5 31,0
2029 30,0 32,0
2030 30,0 34,0