Kuljetus

SKAL budjettiriiheen: Tiet kuntoon ja harmaa talous kuriin

Tieverkon hyvä kunto ja liikenteen sujuvuus ovat keskeisiä Suomen logistiikalle ja liikenteen päästöjen puolittamiselle. Tieverkon tärkeyden tulisi näkyä valtionbudjetissa. Ruotsi ohjaa puolet liikenteeltä keräämistään veroista perusväylänpitoon ja liikenneinfrainvestointeihin, Suomi vain 16 prosenttia. SKAL haluaa kiinnittää hallituksen huomion myös harmaan talouden torjuntaan - poliisin määrärahoista ei tule tinkiä!

Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä tieverkon perusväylänpitoon on varattu vain 710 miljoonaa euroa ensi vuodelle, mikä on alhaisin määrä viime vuosiin verrattuna. Rahoitustason leikkaukset johtavat sekä tieverkon korjausvelan että päästöjen kasvuun. SKAL on toistuvasti tuonut esiin, että hyväkuntoisella, hyvin suunnitellulla tieverkolla liikenne on sujuvaa, mikä vähentää merkittävästi raskaan liikenteen polttoaineen kulutusta ja päästöjä. SKAL esittää, että kesän 2020 tehostettua päällystystyötä jatkettaisiin 4 000 tiekilometrin vuosivauhdilla.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kuljetuskustannukset ovat nousseet lähes 10 prosenttia vuoden aikana, mikä heikentää kuljetusyritysten kykyä investoida vähäpäästöisempään kuljetuskalustoon tai käyttää kalliimpaa uusiutuvaa dieseliä. SKAL esittää, että budjettiriihessä tehdään viimein päätös hallitusohjelmaan sisältyvän ammattibiodieselin käyttöönotosta. Se alentaisi polttoainekustannuksia, vahvistaisi Suomen kilpailukykyä ja parantaisi kuljetusyritysten mahdollisuuksia tehdä päästövähennystoimien edellyttämiä investointeja.

– Maanteiden tavaraliikenne on mukana puolittamassa liikenteen päästöjä. Keinot tulee valita niin, ettei Suomen kilpailukyky heikkene. Kustannuksia kasvattavan päästökaupparatkaisun sijaan vaadimme tiestöä kuntoon. Jokainen hyväkuntoinen tiekilometri on ympäristöteko. Otetaan Ruotsista mallia liikenneverkkomme kehittämiseen, kehottaa toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.

Harmaan talouden torjuntakeinoina SKAL esittää muuttokuljetusten ulottamista kotitalousvähennyksen piiriin, mikä loisi uusia työpaikkoja arviolta 1000–2000 ja lisäisi työvoiman liikkuvuutta. Poliisin määrärahat tulee säilyttää riittävällä tasolla erikoisosaamista vaativan raskaan liikenteen valvonnan varmistamiseksi.