Metsäkoneurakointi

Metsäkoneenkuljettajakoulutuksen soveltuvuuskokeen valmistelu ja pilotointi 2022–2023

Työtehoseura

Metsäkoneenkuljettajakoulutuksen soveltuvuuskokeet tarvitaan metsäkoneenkuljettajan itsenäiseen ja vaativaan ammattiin soveltuvien opiskelijoiden tunnistamiseksi ja niukentuvan metsäkonekoulutusresurssin kohdentamiseksi tuloksekkaasti.

Vuosina 2011–2019 valmistuneista metsäkoneenkuljettajista vain 48 % työskenteli metsäkonealalla. Taustalla vaikuttaa ammattiin soveltumattomat opiskelijat, mitä opinnot aloittaneista on metsäkonekouluille syksyllä 2019 kohdennetun selvityksen mukaan 10–40 % koulusta ja vuodesta riippuen (TTS 450/ 2020 ja 451 /2020). Kaikkien osapuolten etu on, että koulutuksen resurssit saadaan kohdennettua alalle soveltuviin ja motivoituneisiin opiskelijoihin.

Soveltuvuuskokeen valmistelu ja pilotointihanke aloitettiin 1.3.2022 maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella TTS Työtehoseuran metsäkoulutuksen tutkimuksessa laajana sidosryhmä- ja oppilaitostyönä, joka jatkuu vuoden 2023 loppuun.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Ensimmäinen versio soveltuvuuskokeesta testataan syys-lokakuussa TTS: n joustavan haun hakijaryhmällä. Soveltuvuuskoe pilotoidaan keväällä 2023 kaikkien mukaan lähtevien oppilaitosten yhteisvalinnan opiskelijoiden valitsemisessa.