Ajankohtaista

EU parlamentti haluaa rajoittaa bioenergian saatavuutta ja käyttöä – tämä voi pahimmillaan nostaa energian hintaa

Energiateollisuus ry:n EU-päällikkö Antti Kohopää.

Euroopan parlamentti on äänestänyt kannastaan uusiutuvan energian direktiiviin. Mikäli parlamentin kanta muodostuu myös EU:n kannaksi, ei puupolttoaineiden kestävyyden määrittely perustu enää luonnontieteeseen vaan politiikkaan. On erikoista, että yksittäisen puun hyödyntämisen kestävyys riippuu käyttötarkoituksesta tai siitä kuka puun käyttää.

- Bioenergian määritteleminen esitetyllä tavalla kestämättömäksi voi myllertää puuperäisten polttoaineiden markkinoita ja johtaa pahimmillaan energian hintojen nousuun, toteaa Energiateollisuus ry:n EU-päällikkö Antti Kohopää.

Energian hintoihin kohdistuu merkittäviä paineita, kun Venäjältä tullutta halpaa fossiilista energiaa korvataan kotimaisilla lähteillä. Suomalainen puun energiakäyttö perustuu erilaisten metsätalouden sivuvirtojen hyödyntämiseen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Parlamentti esittää kestäväksi laskettavalle metsähakkeelle keinotekoista edeltävien vuosien käyttömääriin pohjautuva, sekä vuosien mittaan laskevaa enimmäismäärää. Pitkällä aikavälillä tämä tulisi vähentämään kestävän metsäenergian tarjontaa ja lisäämään niukkuutta markkinoilla.

- Ymmärrämme, että bioenergian käytöllä on rajansa, eikä bioenergian käyttöä voida määräänsä enempää lisätä, Kohopää toteaa. Rajoitteiden asettamista järkevämpää olisi aloittaa työ karsimalla Euroopasta epäterveitä bioenergian tuotannolle myönnettäviä tukia ja katsoa kuinka pitkälle tällä päästään, Kohopää jatkaa

Euroopan haasteena on irrottautua venäläisestä fossiilisesta tuontienergiasta. Haasteeseen vastaaminen edellyttää erilaisiin kotimaisiin energiantuotantomuotoihin panostamista, ei kotimaisen energiantuotannon toimintaedellytysten heikentämistä ja vakauden horjuttamista entisestään.

- Energiasektorilla on halua siirtyä ei-polttaviin ratkaisuihin asteittain, mutta toistaiseksi vaihtoehtoja on vähän, eikä niitä ehditä ottaa käyttöön ensi talveksi, eikä muuten seuraavaksikaan, Kohopää toteaa. - Parlamentti menee nyt väärä pää edellä puuhun, katsellessaan uusiutuvan polttoaineen tilannetta vain keskieurooppalaisesta vinkkelistä.

Lopputulos parlamentin, jäsenmaiden ja komission välisten neuvotteluiden lopputuloksesta. Niitä aletaan käydä nyt, kun parlamentti on äänestänyt kantansa valmiiksi.