Ajankohtaista

Bioenergian käyttö jatkoi maltillista kasvua, energiaturpeen käyttö laski 2019

Bioenergian käyttö nousi vuonna 2019 ennätyslukemiin Suomessa. Bioenergia oli energiamäärässä eniten kasvanut uusiutuvan energian muoto. Bioenergian osuus uusiutuvasta energiasta säilyi ennallaan 82 %:ssa ja osuus kokonaisenergiankulutuksesta kasvoi 31 %:n. Energiaturpeen käyttö laski 9 % ja sen osuus kulutuksesta oli 4 %. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen tänään julkaisemasta ennakkoarviosta, joka koskee viime vuoden energiankulutusta Suomessa.

Tilastokeskus julkaisi tänään 17.4.2020 ennakkoarvion viime vuoden energiankulutuksesta Suomessa. Vuonna 2019 kokonaisenergiankulutus pieneni noin prosentin ja polttoaineiden käytön hiilidioksidipäästöt noin 7%. Kotimaisten polttoaineiden käyttö säilyi edellisen vuoden tasolla, mutta niiden suhteellinen osuus kasvoi prosenttiyksiköllä 35 %:n kulutuksesta. Energiaturpeen käyttö pieneni noin 9 %, kun taas bioenergian käyttö jatkoi maltillista kasvua (1,4 %) ja nousi ennätyslukemiin 116 TWh:iin.  Energiaturpeen osuus kokonaisenergiankulutuksesta oli 4 % ja bioenergian osuus 31 %. Koko 2010-luvun aikana energiaturpeen käyttö laski noin 42 %, bioenergian käyttö kasvoi noin 22,5 %.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Bioenergiajakeista eniten kasvoivat teollisuuden ja energiantuotannon puupolttoaineiden (1,1 TWh) sekä liikenteen biopolttoaineiden (0,7 TWh) käyttö. Metsäteollisuuden mustalipeän käyttö säilyi vuoden 2018 tasolla ja puun pienkäyttö pieneni (-0,3 TWh).

Bioenergia oli vuonna 2019 energiamäärässä eniten kasvanut uusiutuvan energian muoto. Uusiutuvan energian nettokasvu vuonna 2019 oli 1,3 TWh ja bioenergian kasvu oli 1,6 TWh. Bioenergian kasvu oli nettokasvua suurempi, koska vesivoiman käyttö pieneni 0,85 TWh vuonna 2019.  Bioenergian osuus uusiutuvasta energiasta säilyi ennallaan 82 %:ssa.  

2010-luvun aikana muiden uusiutuvien energialähteiden kasvu on vähentänyt bioenergian osuuden 86 %:sta 82 %:n. Kehitys tulee jatkumaan 2020-luvulla.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy