Ajankohtaista

Metsänomistajat entistä tyytymättömämpiä puun hintaan

tutkimusjohtaja Kalle Karttunen

Metsänomistajien valveutuneisuus puun hinnan seurannassa on kasvanut, mutta silti puun hintatiedot tulevat usein suoraan ostajilta. MTK on huolissaan, sillä metsänomistajilla itsellään pitäisi olla myyjänä käsitys puun tavoitehinnasta. Tuoreen Metsätutka-kyselyn mukaan metsänomistajat eivät ole olleet tyytyväisiä puun hintakehitykseen.

Metsänomistajien puunmyyntiaikeet ovat riippuvaisia puun hintakehityksestä. Metsätutka-kyselyn mukaan yli 60 % metsänomistajista vähentäisi tai jättäisi kokonaan puunmyynnit väliin, mikäli puun hinnat laskisivat nykytasosta. Kyselyn mukaan viidenneksellä metsänomistajista olisi puunmyyntiaikeita vielä tämän vuoden aikana ja kolmanneksella ensi vuoden aikana.

Lähes puolet metsänomistajista on tyytymättömiä kuitupuun hintakehitykseen ja erittäin tyytymättömien määrä on kasvanut edellisvuosista huomattavasti. Yli 60 % uskookin kuitupuun hinnan nousevan edelleen. Hintojen noususta huolimatta tukkipuunkin hintaan tyytymättömiä on yli neljäsosa vastanneista ja 40 % metsänomistajista uskoo hinnan edelleen nousevan. Energiapuun hinnan nousua odottaa peräti 80 % metsänomistajista.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Metsänomistajat ovat syystäkin tyytymättömiä, sillä he tiedostavat, että puun hinta on jäänyt huomattavasti jälkeen suhteessa lopputuotteiden hintoihin ja metsäyhtiöiden tuloksiin, toteaa tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen.

- Metsätutkasta kävi ilmi, että metsänomistajat usein saavat puun hintatiedot ostajilta. Tässä kehotan varovaisuuteen: ei ole ostajien edun mukaista maksimoida metsänomistajien puilleen saamaa hintaa. Puumarkkinatilanne kannattaa varmistaa omasta metsänhoitoyhdistyksestä ja samalla kilpailutta puukaupat parhaan ostajan löytämiseksi, muistuttaa metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.

metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola

MTK:n Metsätutka-kyselyä on uudistettu kattavasti. Otannassa hyödynnettiin jäsenrekisterin sijasta Metsäkeskuksen rekisteriä, jotta mukaan saadaan kattavammin koko metsänomistajakunnan näkemykset. Kysymyksiin on otettu metsänomistajien tavoitteita ja tulevaisuuden odotuksia kuvaavia osioita. Ne antavat aiempien kysymysten oheen mahdollisuuden vertailla metsänomistajakuntaa monipuolisemmin.

Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinkyselyllä maaliskuun alussa suomalaisilta metsänomistajilta. Vastaajia oli 550, ja se kuvaa suomalaista metsänomistajakuntaa kattavasti. Vastausten virhemarginaali on +/- 4,2 prosenttia 95 prosentin luottamusvälillä. Suomessa on Luonnonvarakeskuksen metsätilarakennetilaston mukaan 632 000 metsänomistajaa ja 347 000 vähintään kahden hehtaarin metsätilakokonaisuutta. Tutkimuksen teki Kantar TNS Agri Oy.