Ajankohtaista

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry: Puuta on saatavilla - hinta ratkaisee metsänomistajan puunmyyntipäätöksen

Metsänomistajien puunmyyntiaikeet ovat vielä epävarmoja, mutta hintaodotukset ovat tuoreen Metsätutka-kyselyn mukaan korkealla.

Metsänomistajien puunmyyntiaikeet ovat vielä epävarmoja, mutta hintaodotukset ovat korkealla. Kyselyn mukaan reilulla neljänneksellä metsänomistajista on puunmyyntiaikeita vielä tämän vuoden aikana. Eniten puunmyyntipäätökseen vaikuttaa se, että metsäsuunnitelma esittää hakkuita, mutta toiseksi eniten puun myyntipäätöksen vaikuttaa hintataso.

- Tulokset ovat loogisia. Puukauppaa tehdään, jos metsästä löytyy metsäsuunnitelman mukaan myytävää, mutta puukaupan tekohetkeen vaikuttavat mm. puun hintataso, rahan tarve sekä hyvä puun kysyntä, toteaa tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Korkeimmat hintaodotukset kuluvalle vuodelle on energiapuulla. Energiapuun hinnan nousua odottaa peräti 75 % metsänomistajista. Kuitupuun osalta hintaodotukset ovat myös korkealla, sillä nousua arvioi hieman alle puolet vastanneista. Kolmasosa arvioi hintojen säilyvän entisellään. Tukkipuun hintaodotukset ovat viime vuoden kaltaiset, joskin tuntuvaan hinnan nousuun uskoo suurempi vastaajajoukko. Epävarmuudesta kertoo myös se, että tukkipuun hinnan laskua arvioivien osuus on korkeampi kuin viime vuonna tähän aikaan.

- Metsänomistajien vastaukset antavat hyvän viestin myös ajankohtaiseen puumarkkinatilanteeseen. Puhuttaessa puun tuonnin korvaamisesta kotimaisella puulla voidaan tukeutua suomalaisiin metsänomistajiin. Puun tarjontahalukkuus riittää, mutta määrien kasvattaminen vaatii aktiivisuutta puun ostajilta, muistuttaa metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.

Eniten puunmyyntiaikomuksia on luonnollisesti suurien metsätilojen omistajilla. Myös nuoret (45 v. tai alle) erottuvat myyntiaikaillaan vanhemmista ikäryhmistä. Niin ikään ammattiryhmältään maanviljelijät ja yrittäjät ovat aktiivisimpia myyntiaikeissaan.

Metsänomistajat ovat olleet tyytyväisiä edeltävään puukauppaansa kouluarvosanalla 8,5. Tyytyväisyys on kasvanut melko tasaisesti vuosi vuodelta. Metsäyhtiöiden välillä ei ole suuria eroja, mutta tyytyväisimpiä ollaan itsenäisten sahojen kanssa tehtyihin puukauppoihin. Erityisesti näissä kaupoissa metsänhoitoyhdistys on ollut useimmiten puukaupan kilpailuttajana ja välittäjänä.

Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinkyselyllä maaliskuun alussa suomalaisilta metsänomistajilta. Vastaajia oli 552, ja se kuvaa suomalaista metsänomistajakuntaa kattavasti. Vastausten virhemarginaali on +/- 4,2 prosenttia 95 prosentin luottamusvälillä. Suomessa on Luonnonvarakeskuksen metsätilarakennetilaston mukaan 632 000 metsänomistajaa ja 347 000 vähintään kahden hehtaarin metsätilakokonaisuutta. Tutkimuksen teki Kantar TNS Agri Oy.