Metsäteollisuus

Kontiolahtelaiselle resurssiasiantuntija Elina Soiniselle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

Elina Soininen

Stora Enson kontiolahtelaiselle resurssiasiantuntija Elina Soiniselle on myönnetty ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.

Stipendiä esittivät Stora Ensosta aluejohtaja Heidi Hämäläinen, operaatioasiantuntija Jukka Piipponen, ostopäälliköt Antti Rantanen, Olli Simanainen ja Janne Smolander.

Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa:

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

"Elina Soininen tunnetaan työyhteisössämme huolehtivaisena, auttavaisena, ystävällisenä ja osaavana ammattilaisena, joka ei jätä ketään pulaan vaan auttaa ja tukee niin harjoittelijoita kuin esihenkilöitäkin monissa käytännön asioissa. Elinalla on laaja työkokemus sekä talous- että henkilöstöpuolen tehtävistä ja häneltä löytyykin yleensä apu asiaan kuin asiaan. Elina on vuosien mittaan ollut järjestämässä useita eri henkilöstötilaisuuksia ja -tapahtumia, joista olemme päässeet nauttimaan hienosti organisoiduissa puitteissa. Elinalla on myös vuosien ajan ollut merkittävä rooli harjoittelijoiden rekrytoinnissa organisaatioomme. Elina on yli kymmenen vuoden aikana haastatellut satoja metsäalan opiskelijoita ja onnistunut rekrytoimaan Stora Ensolle harjoitteluun motivoituneita metsäalan opiskelijoita, joista monesta onkin vuosien mittaan kasvanut organisaatioomme huippuosaajia. Elina on omalla aktiivisella, ahkeralla ja positiivisella asenteellaan ollut vahvasti luomassa entistä monimuotoisempaa metsäorganisaatiota, jonka kautta myös metsämieshenki alallamme on kehittynyt entisestä vahvemmaksi."

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja.

Stipendin myöntämisperusteina ovat:

  • itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
  • vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
  • oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
  • sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.