Metsäteollisuus

Rakennusteollisuuden tulee olla mukana tekemässä vastuullisempaa huomista

Rakentaminen kuluttaa maailmanlaajuisesti noin puolet kaikista käytetyistä luonnonvaroista ja rakennusten osuus kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on lähes 40 prosenttia. Puutuotteiden käytön lisääminen auttaa rakennusteollisuutta hiilijalanjäljen pienentämisessä.

Luonnonvarojen rajallisuus, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskuntia siirtymään kohti kestävämpiä ja ympäristön kannalta vastuullisempia ratkaisuja. Sama koskee myös rakennusteollisuutta ja siksi sen on löydettävä uusia ratkaisuja uudistamalla käytäntöjään.

Rakennusmateriaaleja yhdistämällä päästään parhaaseen lopputulokseen

Riippuvuutta fossiilisista materiaaleista voidaan vähentää käyttämällä rakennusmateriaaleja tehokkaammin sekä lisäämällä puutuotteiden käyttöä rakentamisessa. Tällä saavutetaan monia etuja, esimerkiksi puuelementit sitovat hiiltä, ne vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja ne ovat materiaalitehokkaita. Kaikki Metsä Woodin käyttämä puu on jäljitettävissä ja tulee vastuullisesti hoidetuista pohjoisista metsistä. Puiden kasvaessa ne sitovat hiilidioksidia ilmakehästä ja varastoivat hiiltä. Uudistushakkuiden yhteydessä jokaista käytettyä puuta kohden istutetaan neljä uutta taimea, jotka luovat tulevaisuuden hiilinieluja. Hiili varastoituu puuhun koko sen käyttöiän ajaksi. Kun puumateriaali mahdollisen uudelleenkäytön jälkeen hyödynnetään esimerkiksi energiaksi, vapautuu varastoitunut hiili takaisin ilmakehään, jossa puut sitovat sitä uudelleen fotosynteesin kautta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

"Puu on vähäpäästöinen materiaali, jonka avulla voimme edistää rakennusteollisuuden vastuullisuustavoitteiden toteuttamista. On tärkeää käyttää puumateriaalia siellä, minne se soveltuu parhaiten. Kaikilla rakennusmateriaaleilla on omat vahvuutensa, mutta puun käytön lisääminen on merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä", sanoo Henrik Söderström, myynti- ja markkinointijohtaja, Metsä Woodilta.

Puumateriaalit vauhdittavat vastuullisempia ratkaisuja

Puu on uusiutuva materiaali, jota käytettäessä syntyy vähemmän päästöjä verrattuna muihin materiaaleihin, kuten betoniin tai teräkseen. puuviilutuotteet, kuten Kerto® LVL, ovat kevyitä, materiaalitehokkaita ja niiden avulla pystytään tehostamaan rakentamista.

Kerto LVL -tuotteet soveltuvat hyvin elementtirakentamiseen ja niitä käyttämällä on mahdollista saavuttaa jopa 50 %:n materiaalisäästöt. Kerto LVL -pohjaiset elementit ovat ohuempia parantaen tilankäytön tehokkuutta ja muuntojoustavuutta. Hyvällä suunnittelulla Kerto LVL -elementeistä rakennetut rakennukset voidaan myöhemmin siirtää ja hyödyntää toiseen käyttötarkoitukseen.

"Loistava esimerkki rakennuksen uudelleenkäytöstä on Tukholman Östermalmshallenin väliaikainen kauppahalli. Kattorakenne toteutettiin Kerto LVL:stä kiertotaloutta ajatellen, ja palveltuaan muutaman vuoden kauppahallina, rakennus siirrettiin 500 kilometrin päähän Göteborgiin padelhalliksi. Tässä kohteessa Kerto LVL osoitti erinomaisen soveltuvuutensa uudelleen käytettävien elementtien materiaalina, Söderström jatkaa.