Metsäteollisuus

Koskisen ylsi ennätystulokseen vuonna 2022 – loppuvuodesta levytuotteiden kysyntä osin kompensoi sahatavaramarkkinan hiljenemistä

Koskisen tilinpäätöstiedote 2022: Koskisen ylsi ennätystulokseen vuonna 2022 – loppuvuodesta levytuotteiden kysyntä osin kompensoi sahatavaramarkkinan hiljenemistä.

Koskisen Oy

Loka-joulukuu 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto laski ja oli 77,4 (92,1) miljoonaa euroa.
 • Käyttökate laski ja oli 9,8 (22,9) miljoonaa euroa.
 • Käyttökateprosentti oli 12,7 (24,9).
 • Oikaistu käyttökate oli 10,7 (23,0) miljoonaa euroa.
 • Oikaistu käyttökateprosentti oli 13,8 (24,9).
 • Liikevoitto oli 7,8 (19,8) miljoonaa euroa ja oli 10,1 (21,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli 5,0 (15,3) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,26 (0,88)

Tammi-joulukuu 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi ja oli 317,7 (311,5) miljoonaa euroa.
 • Käyttökate kasvoi ja oli 66,3 (62,2) miljoonaa euroa.
 • Käyttökateprosentti oli 20,9 (20,0).
 • Oikaistu käyttökate oli 66,6 (62,3) miljoonaa euroa.
 • Oikaistu käyttökateprosentti oli 21,0 (20,0).
 • Liikevoitto oli 58,2 (52,7) miljoonaa euroa ja oli 18,3 (16,9) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli 46,0 (38,5) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 2,48 (2,32) euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 47,2 (48,8) miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Jukka Pahta:

Jukka Pahta

Olen ylpeä ja iloinen siitä, että kokonaisuudessaan vuosi 2022 on yhtiön historian paras. Ennätystulos vahvistaa edelleen yhtiön omavaraisuutta ja rahoituksellista asemaa. Tämä tukee jo käynnissä olevien ja päätettyjen investointien toteuttamista ja yhtiön kasvuun tähtäävän strategian toimeenpanoa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Vuoden 2022 viimeisen neljänneksen aikana konsernin liikevaihto ja kannattavuus olivat vertailukautta alhaisemmalla tasolla, kannattavuuden kuitenkin säilyessä olosuhteisiin nähden hyvällä tasolla. Koko vuoden liikevaihto kasvoi 2 prosenttia ja oli 317,7 miljoonaa euroa. Oikaistu käyttökate oli vertailukautta hieman parempi: se parani 7 prosenttia 66,6 miljoonaan euroon. Kokonaisuudessaan vuosi 2022 on yhtiön historian paras.

Levyteollisuuden kysyntä, etenkin koivuvanerituotteissa, säilyi vahvana, ja tämä näkyi sekä toimitusten määrässä, että tuotteiden edelleen vahvistuneena keskihintana. Raaka-ainetilanne koivun osalta säilyi kireänä. Sahatavaran kysyntä heikkeni edelleen markkinoiden yleisen epävarmuuden lisääntyessä ja hinnat olivat laskusuunnassa vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Havu- ja koivutukkien hinta on pysynyt edelleen korkealla tasolla.

Yhtiö toteuttaa parhaillaan noin 50 miljoonan euron investointia uuteen puunjalostusyksikköön Järvelässä. Kesästä 2023 asteittain käyttöön otettava uusi yksikkö sisältää sahan syötön kuorintoineen, sahaustoiminnot, sahatavaran tuorelajittelun sekä kesällä 2022 käyttöön otetun rimoituksen. Investoinnin toteutus on edennyt suunnitelmien mukaan. Uuden puunjalostusyksikön lähtökohtana on korkea ympäristötehokkuus ja puuraaka-aineen mahdollisimman täysimääräinen hyödyntäminen.

Uusi puunjalostusyksikkö parantaa Koskisen kilpailukykyä sahaliiketoiminnassa merkittävästi; se parantaa tuottavuutta ja kannattavuutta. Samalla se on investointi kykyymme palvella asiakkaitamme entistä paremmin erityisesti korkeaa laatua edellyttävillä markkinoilla, kuten Japanissa. Järvelän uuden yksikön odotetaan kasvattavan Sahateollisuuden nykyistä 300 000 kuutiometrin vuotuista sahatavaran tuotantokapasiteettia 400 000 kuutiometriin vuodesta 2024 alkaen.

Yhtiö investoi materiaalitehokkuuteen myös Järvelässä sijaitsevalle vaneritehtaalle rakentamalla uuden karattoman sorvilinjan. Uusi sorvilinja tehostaa puuraaka-aineen käyttöä ja parantaa mahdollisuuksia aiempaa pienemmän tukkiläpimitan käyttöön viilun valmistuksessa. Investoinnin arvo on noin 2 miljoonaa euroa. Sorvilinjan asennukset aloitetaan elokuussa 2023. Tavoitteena on ottaa uusi linja käyttöön loppuvuodesta 2023.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Koskisen panostaa liiketoiminnoissaan systemaattisesti ratkaisuihin, joissa voidaan hyödyntää puuraaka-aine tehokkaasti kokoluokasta riippumatta. Näin läpimitaltaan pienempiä tukkiluokkia on jatkossa mahdollista käyttää hiiltä pitkään sitovien tuotteiden valmistukseen. Investoinnit raaka-ainetehokkuuteen monipuolistavat myös mahdollisuuksia raaka-aineen saatavuuteen ja helpottavat osaltaan kiristynyttä raaka-ainetilannetta erityisesti koivun osalta.

Koskisen lanseerasi vuoden 2022 alussa maailman ensimmäinen sataprosenttisesti puupohjaisen kalustelevy, Zeron. Uudessa levyssä sekä perusraaka-aine sahanpuru että koossapitävä sideaine ovat peräisin kotimaisen metsäteollisuuden sivuvirroista. Uuden kalustelevyn testiajot vuoden lopussa ovat sujuneet suunnitelmien mukaan ja asiakkaiden kiinnostus on ollut erittäin positiivista. Zero-kalustelevy saadaan kaupalliseen tuotantoon vuoden 2023 toisen vuosipuoliskon aikana.

Koskisen Oyj listautui menestyksekkäästi Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalle 1.12.2022. Sijoittajien kysyntä oli listautumisannissa vahvaa, ja listautumisanti ylimerkittiin. Yleisöannissa vastaanotettiin merkinnät yli 4 000 sijoittajalta. Yhtiö sai listautumisannista noin 32 miljoonan euron bruttovarat. Listautuminen mahdollistaa yhtiön kasvustrategian toteuttamisen; teemme investointeja varmistaaksemme kilpailukykymme pitkälle tulevaisuuteen ja saavuttaaksemme vuodelle 2027 asetetut strategiset tavoitteet.