Metsäteollisuus

Metsä Groupin luonto-ohjelman ennallistamishankkeiden parhaita käytäntöjä jaettiin Lohjalla

luonto-ohjelma

Metsä Groupin luonto-ohjelman rahoittamien hankkeiden vastuuhenkilöt kokoontuivat Lohjan Kirkniemessä 16.5. verkostoitumaan ja jakamaan kokemuksia luonnon monipuolistuvista kunnostusmenetelmistä. Hankevastaaville järjestettävät tapaamiset ovat loistava tilaisuus kehittää yhdessä uutta toimintakulttuuria, jossa yhteisöllisyys on luontoa vahvistava voima. Tilaisuus oli ensimmäinen, ja siihen oli kutsuttu vuonna 2022 rahoitettujen hankkeiden vastuuhenkilöt eri puolilta Suomea.

Metsä Groupin luonto-ohjelma on pitkäaikainen rahoitusohjelma suomalaisen metsäluonnon hoito- ja ennallistamishankkeille. Sen keskeisiä rahoituskohteita ovat tähän saakka olleet virtavesien kunnostus ja vaelluskalojen lisääntymismahdollisuuksien palauttaminen, kosteikkoluontoon liittyvät hankkeet, perinneympäristöt ja esimerkiksi pölyttäjäteemaiset paikalliset projektit.

”Strategiassamme luonnon monimuotoisuus laajenee kattamaan kaiken vaikutuspiirissämme olevan toiminnan metsistä rakennettuun ympäristöön. Luonto-ohjelmamme täydentää tätä kokonaisuutta rahoittaen hankkeita, jotka eivät suoraan liity omaan liiketoimintaamme. Metsä Groupin osallistuminen suomalaisen luonnon ennallistamis- ja hoitohankkeiden rahoittamiseen laajentaa rahoituslähteiden kirjoa yrityssektorille”, Metsä Groupin luonto-ohjelmasta vastaava johtava luontoasiantuntija Timo Lehesvirta sanoo.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

“Kuuksenenselkä kuntoon -hankkeessa Lemillä hyödynnetään ja kehitetään vesienkunnostuksen työkaluja monipuolisesti. Hankkeessamme esimerkiksi niitetään vesikasvillisuutta ja tehdään hoitokalastusta. Hankkeelle saatu yksityinen rahoitus mahdollistaa vesistökuormaa ehkäisevien maanparannusaineiden levittämisen peltolohkoille”, sanoo Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n hankekoordinaattori Maarit Moisio.

“Luhtikylän kosteikon kunnostushanke Orimattilassa on esimerkki lintuharrastajien ja metsästäjien välille syntyneestä ennakkoluulottomasta yhteistyöstä. Paikallinen luonto voi olla yhteinen asia koko kylälle, joka saa käytännön toiminnasta elinvoimaa ja positiivista tunnettuutta”, sanoo Länsi-Orimattilan Metsästäjät ry:n puheenjohtaja Jaakko Mattila.

”Tiilaisuus täytti odotuksemme erityisen hyvin. Asiantuntijoiden ja käytännön osaajien verkostoituminen vahvistaa uutta toimintakulttuuria. Tekeminen kehittyy, kun parhaat ideat ja ratkaisut jaetaan. Suomalainen luonto on lopulta kansalaisia yhdistävä eikä erottava tekijä, mikä on ollut tärkeä havainto. Positiivinen ilmapiiri rohkaisee jatkamaan ja lisäämään vauhtia”, Timo Lehesvirta sanoo.

Luonto-ohjelman rahoitushakuun saapui tänä vuonna kymmeniä hakemuksia, joista rahoitettavat hankkeet valitaan riippumattoman asiantuntijaraadin ohjaamana. Ulkopuolisessa raadissa on jäseniä Itä-Suomen yliopistosta, ympäristöministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitrasta sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:sta. Vuonna 2022 Metsä Group rahoitti 18 hanketta yhteensä 600 000 eurolla. Seuraavat rahoitettavat hankkeet julkistetaan kesäkuussa 2023.