Metsäteollisuus

Metsä Groupin luontohankkeiden rahoitusohjelman haku käynnistyi

Metsä Groupin luonnonhoito- ja ennallistamishankkeita koskevan rahoitusohjelman hakuaika käynnistyi 1.2.2024. Toimenpiteille luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi voi hakea rahoitusta 30.4.2024 saakka.

luonto

Luontohankkeiden rahoitusohjelma on Metsä Groupin vuonna 2021 perustama ohjelma, jolla se rahoittaa Suomessa talousmetsien ulkopuolella toteutettavia luonnon monimuotoisuutta edistäviä kehityshankkeita. Tähän mennessä rahoitusta on myönnetty noin 40 eri hankkeelle eri puolilla Suomea yhteensä noin 1,2 miljoonalla eurolla. Yhtiö ei tavoittele hankkeilla liiketoiminnallista voittoa.

Rahoitettavat hankkeet voivat liittyä esimerkiksi rakennetun ympäristön luontoratkaisuihin, lintuvesien ja kosteikkojen kunnostuksiin, virtavesireitteihin, pienvesiin tai valittujen eliöryhmien kuten pölyttäjien elinolosuhteisiin. Myös kokonaan uusia, esimerkiksi teknisiä, innovaatioita koskevat hakemukset ovat erittäin tervetulleita. 

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Mukaan toivotaan hankkeita mahdollisimman laajasti eri puolilta Suomea. Tavoitteena on myös saada mukaan erilaisia toimijoita kuten järjestöjä, yhdistyksiä, kouluja ja kuntia.

- Suomalaisen luonnon vahvistaminen on keskeinen yhteinen tavoite. Metsä Group on merkittävä yhteiskunnallinen toimija. Tällä rahoitusohjelmalla haluamme näyttää esimerkkiä, että luonnon tilaa vahvistaviin toimiin voidaan ohjata varoja myös yksityiseltä sektorilta, sanoo Metsä Groupin johtava luontoasiantuntija Timo Lehesvirta

- Luontomme on kansallista pääomaamme, josta olemme monipuolisesti riippuvaisia. Kymmenvuotisen ohjelmamme tavoitteena on luoda uutta toimintakulttuuria ja paikallista toimintaa, jossa luonto kutsuu suomalaisia yhteistyöhön erilaisten jakolinjojen sijaan, Lehesvirta lisää.

Hankkeiden valintaa ohjaa riippumaton asiantuntijaraati, jossa on Itä-Suomen yliopiston, ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran edustus.

- Luonnon monimuotoisuudella on ratkaiseva merkitys suomalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja talouden kannalta. Myös yritykset ovat riippuvaisia luonnon tarjoamista ekosysteemipalveluista joko suoraan tai alihankintaketjujen kautta. Luonnon monimuotoisuutta voi vahvistaa esimerkiksi ennallistamalla arvokkaita, heikentyneitä luontokohteita. Kun turvaamme monimuotoisuutta, turvaamme samalla liiketoiminnan edellytyksiä ja hallitsemme riskejä. Kaikkien toimijoiden panosta tarvitaan ja yritykset voivat olla edelläkävijöitä, toteaa raatilaisista Sitran johtava asiantuntija, maa- ja metsätaloustieteiden tohtori, Tatu Torniainen.  

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kymmenvuotiseen rahoitusohjelmaan on varattu tänä vuonna 600 000 euroa. Tavoitteena on luoda vuosien saatossa monipuolinen kokonaisuus, jossa eri ennallistamisteemojen parhaat opit ja käytännöt saatetaan eri toimijoiden tietoon ja näin kehitetään toimintaa. Oppeja jaetaan ja verkostoidutaan hankevastaaville vuosittain järjestettävässä tilaisuudessa.  

- Metsä Groupilla ja koko toimialalla on keskeinen vastuu metsätalouden ympäristökysymyksissä. Viime vuonna lanseerasimme uudistavan metsätalouden periaatteet, jotka ohjaavat talouskasvun ja luontopääoman vahvistamiseen rinnakkain. Samoin aloimme toteuttaa teollisen ja rakennetun ympäristön biodiversiteettisuunnitelmia tehdaspaikkakunnilla, Kemin toimiessa pilottina. Luontohankkeiden rahoitusohjelma täydentää yhtiön omien ympäristövaikutusten hallinnan parissa tehtävää työtä, Lehesvirta sanoo.