Metsäteollisuus

Metsä Groupin ja CollectiveCrunchin tekoälysovellus hyönteistuhojen tunnistamiseen on otettu käyttöön

CollectiveCrunch

Metsä Group ja metsätalouden johtava tekoälyn soveltaja CollectiveCrunch ovat kehittäneet tekoälyyn, koneoppiseen ja avoimeen kaukokartoitusdataan perustuvan sovelluksen hyönteis- ja myrskytuhojen tunnistamiseen ja visualisointiin. 

Sovellus on avattu omistajajäsenten puukauppaa ja metsäpalveluita hoitavien metsäasiantuntijoiden käyttöön. Metsäasiantuntijat pääsevät nyt perehtymään sovellukseen ja hyödyntämään sitä omistajajäsenten neuvonnassa. Sovellus avataan myös Metsäverkkoon omistajajäsenten käyttöön mahdollisimman nopeasti, todennäköisesti jo elokuussa 2023. Sovellus näkyy Metsäverkossa uutena karttatasona.

Ensimmäisenä uudella karttatasolla on nähtävissä kirjanpainajatuhoista eniten kärsineet alueet Suomessa. Kattavuutta lisätään vaiheittain muihin alueisiin Suomessa. Uutta karttatasoa voi tulevaisuudessa hyödyntää myös myrskytuhoista tai kuivumisesta kärsivien, ylitiheiden tai muuten tuhoriskissä olevien metsien tunnistamiseen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Tavoitteenamme on olla edelläkävijä sähköisissä metsäpalveluissa. Uusin sovelluksemme on erinomainen työkalu metsien säilyttämiseen elinvoimaisina. Kartta-aineistoa, josta ilmenevät erilaiset puuston vauriot kuten kirjanpainajien aiheuttamat hyönteistuhot, päivitetään jatkossa useamman kerran kesässä. Sovellus havaitsee tuhoja jopa ennen kuin ne näkyvät ihmissilmin. Tähän tietoon pohjautuen tuhojen laajeneminen voidaan estää. Jatkossa uudella sovelluksella tunnistamme myös esimerkiksi myrskytuhojen laajuutta, ja näemme pahiten vaurioituneet alueet nopeasti, mikä varmistaa esimerkiksi korjuukaluston käytön kaikkein vakavimmissa kohteissa, Metsä Groupin puunhankinnan ja metsäpalveluiden digitalisaatiojohtaja Olli Leino kertoo.

- Ratkaisumme on hieno osoitus alan johtavan asiantuntijuuden ja teknologian yhteistyön tuloksesta. On ollut ilo olla kehittämässä tätä moniulotteista ratkaisua, joka tarjoaa metsäsektorille entistä kattavampaa ymmärrystä metsien terveydestä edistäen samalla monimuotoisuutta ja ekologisen tasapainon säilymistä, toteaa CollectiveCrunchin toimitusjohtaja Jarkko Lipponen.

Metsäverkko on Metsä Groupin metsänomistajille tarjoama verkkopalvelu, jonka avulla he voivat hoitaa metsäomaisuuttaan. Osa Metsäverkon palveluista, kuten tuleva hyönteis- ja myrskytuhot näyttävä kartta-aineisto, on ainoastaan Metsä Groupin omistajajäsenten käytössä. Omistajajäsenille tiedotetaan, kun uusia toiminnallisuuksia tulee Metsäverkkoon juuri heidän käyttöönsä.