Kuljetus

Uusien autojen tilausten surkea tilanne hidastaa autokannan uusiutumista

Kesäkuussa rekisteröitiin 9 163 uutta henkilöautoa, mikä on 23,9 prosenttia enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana on rekisteröity yhteensä 46 875 henkilöautoa, joka on 7,7 prosenttia viime vuotta enemmän. Alkuvuoden rekisteröinnit ovat 15,5 prosenttia takamatkalla pitkän aikavälin tammi-kesäkuun keskiarvosta.

Huhti-kesäkuussa nähty rekisteröintien kasvutahti edellisen vuoden lukemiin verrattuna johtuu viime vuosina poikkeuksellisen korkeaksi kasvaneen tilauskannan purkautumisesta, kun jo vuonna 2021 alkanut tuotantoa jarruttanut komponenttipula on väistymässä. Vaikka alkuvuoden rekisteröinnit ovat olleet nosteessa, rekisteröintikehityksen odotetaan kääntyvän laskuun syksyllä, sillä uusien autojen asiakastilauksia on kertynyt alkuvuoden aikana poikkeuksellisen vähän. Asiakastilausten kuvaa voi verrata 1990-luvun lamavuosien vaikeaan tilanteeseen.

Kun uusien autojen tilaukset ovat alhossa, käy taas käytettyjen henkilöautojen kauppa vilkkaana: kauppoja tehtiin autoliikkeissä kesäkuussa 4,9 prosenttia viime vuoden kesäkuuta vilkkaammin. Vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana käytettyjen autojen kauppaa on autoliikkeissä tehty noin 4,3 prosenttia viime vuotta enemmän.

Uusia pakettiautoja ensirekisteröitiin kesäkuussa 1 178, joka on 29,9 prosenttia enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa, jossa komponenttipula oli syvimmillään. Alkuvuoden aikana on rekisteröity yhteensä 5 698 pakettiautoa, mikä on 2,9 prosenttia viime vuotta enemmän. Määrä jää noin 20 prosenttia viiden viime vuoden keskiarvoa alemmas.  

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kesäkuussa rekisteröitiin yhteensä 407 kuorma-autoa. Määrä on 32,6 prosenttia enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Yli 16 tonnin painoluokassa kuorma-autoja on alkuvuoden aikana rekisteröity yhteensä 1 552, joka on 24,1 prosenttia enemmän kuin viime vuoden ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana. Keskiraskaita 6–16 tonnin kuorma-autoja on kesäkuun loppuun mennessä rekisteröity 106, joka on 32,5 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Kevyitä alle 6 tonnin kuorma-autoja on tänä vuonna rekisteröity 455, joka on 21,0 prosenttia viime vuotta enemmän.

Uusia linja-autoja on vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana rekisteröity 115, joka on noin neljänneksen vähemmän kuin pitkän aikavälin keskimääräinen alkuvuoden rekisteröintien määrä.

Uusien autojen hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet selvästi viime vuosien aikana

Alkuvuonna ensirekisteröidyistä henkilöautoista noin 42 prosenttia on ollut bensiinikäyttöisiä ja noin 6 prosenttia dieselkäyttöisiä. Täyssähköautojen osuus tammi-kesäkuun rekisteröinneistä on ollut 32,6 prosenttia ja ladattavien hybridien 18,8 prosenttia. Ladattavien autojen osuuden ennakoidaan hieman pienenevän loppuvuoden aikana, sillä tilauskannassa on pitkien toimitusaikojen takia ollut erityisesti viime ja edellisvuonna tilattuja ladattavia autoja, joita on saatu toimitukseen kevään ja alkukesän aikana.

Viime vuosien aikana uusien henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet nopeasti. Keskimääräisen tänä vuonna rekisteröidyn uuden auton hiilidioksidipäästöt ovat olleet noin 68 grammaa kilometriä kohti, kun vielä vuonna 2019 keskipäästöt olivat noin 139 g/km. Päästöjen vähenemiseen on vaikuttanut ladattavien autojen osuuden kasvu, mutta myös bensiini- ja dieselautojen tekniikka on kehittynyt aiempaa vähäpäästöiseksi. Suomen 2,8-miljoonaisen henkilöautokannan keskipäästöt ovat noin 180 g/km, joten uusien autojen päästöt ovat noin 60 prosenttia kannan keskivertoautoa alemmat.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Tänä vuonna ostettu auto on todennäköisesti käytössä vielä 2045, joten sen elinkaaren aikaisilla päästöillä on valtava merkitys ympäristölle. Suomen autokannan uusiutumista tulisikin tukea kaikin käytettävissä olevin keinoin. Myös vähäpäästöiset bensiiniautot ovat ladattavien autojen rinnalla fiksu valinta sekä lompakon että ilmaston kannalta, kertoo toimitusjohtaja Tero Lausala Autoalan Keskusliitosta.

Tero Lausala

Uusien bensiiniautojen keskipäästöt olivat vuonna 2019 noin 144 g/km. Vuonna 2023 ensirekisteröityjen bensiiniautojen keskipäästö on ollut noin 123 g/km. Päästöjen määrä on reilussa kolmessa vuodessa laskenut noin 15 prosentilla.

Myös ladattavien hybridien keskipäästöt ovat alentuneet, sillä niiden akkukapasiteetti ja samalla toimintamatka sähköllä on viime vuosina kasvanut. Ladattavien hybridien keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ovat tänä vuonna ensirekisteröidyillä henkilöautoilla olleet noin 28 g/km, kun vuonna 2019 päästöt olivat keskimäärin 52 g/km.

- Autokannan uudistumista ja liikenteen päästöjen vähentämistä tukevat erityisesti autoveron alentaminen, kierrätyspalkkiot ja erilaiset vähäpäästöisten autojen hankintakannusteet. Myös vuonna 2025 päättymässä olevien työsuhdeautojen verokannusteiden jatkaminen on tärkeä autokantaa uudistava toimi, muistuttaa toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Tero Kallio

Uusista dieselkäyttöisistä henkilöautoista noin puolet on matkailuautoja tai tilataksien kokoluokan autoja, joissa on yli viisi matkustajapaikkaa. Uusien henkilöautokoristen dieselautojen päästöt ovat vuosina 2019–2023 vähentyneet noin 9 prosentilla. Vuonna 2019 uuden henkilöautokorisen dieselauton päästöt olivat keskimäärin 162 g/km, kun vuoden 2023 aikana rekisteröidyillä autoilla keskipäästö on ollut 147 g/km.