Kuljetus

Kierrätyspalkkiosta vauhtia autokannan hitaaseen kiertoon

Patoutunut tilauskanta kannattelee vielä rekisteröintejä, mutta uusien autojen tilaukset ovat pohjalukemissa.

Elokuussa rekisteröitiin 7 823 uutta henkilöautoa, mikä on 10,0 prosenttia enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Tammi-elokuun aikana on rekisteröity yhteensä 61 098 henkilöautoa, joka on 8,9 prosenttia viime vuotta enemmän. Alkuvuoden rekisteröinnit ovat edelleen noin 16 prosenttia pitkän aikavälin keskiarvoaan alemmat.

Rekisteröinnit ovat vielä kasvussa viime vuoteen nähden, sillä viime vuosien aikana tuotantoviiveet ja komponenttipula kasvattivat tilauskantaa. Tilauskannan ennakoidaan sulavan keskiarvoaan alemmalle tasolle kuitenkin jo syksyn aikana, sillä uusien autojen asiakastilaukset ovat tänä vuonna jäämässä noin puoleen normaalista tasostaan. Ensi vuonna uusien autojen rekisteröintien määrän ennakoidaan sukeltavan noin 80 000 henkilöautoon, mikä olisi alin rekisteröintimäärä koko 2000-luvulla.

Tammi-elokuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista 32,4 prosenttia on ollut täyssähköautoja ja 20,0 prosenttia ladattavia hybridejä. Sähköautojen toimitusajat ovat olleet komponenttipulan takia pitkiä ja tänä vuonna rekisteröitävät autot on pääosin tilattu yli vuosi sitten. Elokuussa toimitukseen on saatu erityisesti viime keväänä tilattuja autoja. Elokuussa sähköautojen osuus rekisteröinneistä kasvoi hieman kesä- ja heinäkuuhun verrattuna.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Käytettyjen autojen kauppaa käytiin elokuussa selvästi vilkkaammin kuin viime vuonna. Autoliikkeissä käytettyjen henkilöautojen kauppojen määrä kasvoi noin 6 prosenttia viime vuoden elokuun lukemista. Vaihtoautokauppaa on autoliikkeissä tammi-elokuussa käyty noin 5,5 prosenttia vilkkaammin kuin viime vuonna.

Pakettiautoja ensirekisteröitiin elokuussa 973, joka on 7,2 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden elokuussa. Tammi-elokuussa on rekisteröity yhteensä 7 338 pakettiautoa, mikä on 2,1 prosenttia viime vuotta enemmän. Määrä on noin 19 prosenttia alempi kuin viiden viime vuoden keskiarvo.

Uusia linja-autoja on tänä vuonna elokuun loppuun mennessä rekisteröity 201, joka on noin kolmanneksen vähemmän kuin pitkän aikavälin tammi-elokuun rekisteröintien määrä.

Kierrätyspalkkio nopeuttamaan autokannan kiertoa

Autokannan keski-ikä ja keskimääräinen romutusikä uhkaavat ensi vuonna kasvaa ennätyksellisen paljon uusien autojen heikon kysynnän takia. Autokannan keski-ikä oli vuoden alussa noin 12,9 vuotta. Autokannan keski-iän arvioidaan kasvavan tänä vuonna jo noin 13,2 vuoteen ja ensi vuoden aikana 13,5 vuoteen nykyisellä rekisteröintivauhdilla. Autokannan hidastunutta kiertoa tulisi ensi vuonna vauhdittaa kierrätyspalkkiolla, jossa vanhan elinkaarensa päässä olevan auton kierrätykseen luovuttavalle annettaisiin kierrätyspalkkio uuden auton hankinnan yhteydessä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Autokannan kiihtyvä ikääntyminen haastaa liikenteelle asetetut päästötavoitteet. Autokannan uusiutumista voitaisiin nopeuttaa autoveroa alentamalla ja kierrätyspalkkiolla. Kierrätyspalkkio olisi nopeasti toteutettavissa oleva piristysruiske autokannan hidastuneeseen kiertoon, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Tero Kallio

Kierrätyspalkkion suuruus voisi olla 2 000 euroa ladattavan auton hankintaan ja 1 000 euroa muun päästörajan alittavan auton hankintaan. Päästöraja tulisi asettaa siten, että myös edulliset pieni- ja keskikokoiset bensiiniautot mahtuisivat päästörajan alle ja palkkio nopeuttaisi mahdollisimman paljon autokannan uusiutumista.

- Kierrätyspalkkio vähentäisi päästöjä ja parantaisi liikenneturvallisuutta, sillä myös uudet bensiiniautot ovat selvästi vähäpäästöisempiä ja turvallisempia kuin elinkaarensa päässä olevat autokannasta poistuvat keskimäärin 22-vuotiaat autot, kertoo toimitusjohtaja Tero Lausala Autoalan Keskusliitosta.

Tero Lausala

Autoalan arvion mukaan vuoden mittaisella kierrätyspalkkiolla hankittaisiin yhteensä noin 11 000 uutta autoa, jos romutuspalkkion budjetti olisi 15 miljoonaa euroa. Kasvaneet auto- ja arvonlisäverotulot kattaisivat palkkion kokonaisbudjetin, sillä tutkimusten mukaan noin kaksi kolmasosaa kierrätyspalkkion hyödyntävistä ei ilman palkkiota hankkisi uutta autoa.