Metsäkoneurakointi

Koneyrittäjien Vainionpää: Kotipesä kuntoon

Pienten koneyritysten pitäminen asiakkaan pankkina maksuaikoja pidentämällä on maksuaikalain vastaista. Tällaisesta suurten yritysten harjoittamasta maksusuoritusten kreikkalaistamisesta on päästävä eroon, vaati puheenjohtaja Marko Vainionpää avatessaan Etelä-Pohjanmaan Koneyrittäjien syyskokouksen.

Marko Vainionpää

Koneurakointialoilla on tyypillistä, että konetyöpalveluita tuottavat koneyritykset ovat pieniä suhteessa palveluja ostavaan asiakkaaseen. Usein palveluiden tuotantoketjut ovat pitkiä ja koneyritys on alihankintaketjun loppupäässä.

Maarakennusalalla suuret asiakkaat vaativat pitkiä, jopa 60 päivän maksuaikoja. Maksuaikojen pidentäminen pienten koneyritysten käyttämiseksi asiakkaan pankkina on maksuaikalain vastaista.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Lainsäädäntö kaipaa selventämistä sekä viranomaisvalvontaa, jotta ongelmasta päästään kattavasti eroon. Yksipuolisesti suuryrityksen velallisena sanelemat pitkät maksuajat eivät ole kenenkään etu, vaan niihin on puututtava.

Myös EU komissio ehdottaa tähän epäkohtaan puuttumista ja selkeää 30 päivän kattoa maksuajoille, mutta sallisi kuitenkin jäsenvaltioiden asettaa tätä tiukemmat määräajat. Komission mukaan maksuviivästykset ovat joka neljännen konkurssin syynä. Kysymys on myös yritysten vastuullisuudesta. Komission mukaan kaksi kolmasosaa yrityksistä parantaisi kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän mukaista toimintaansa, jos maksuajat lyhenisivät.

- Tätä kehitystäkö suuryritykset haluavat jarruttaa pitkillä ja samalla vastuuttomilla maksuajoilla, kysyi Vainionpää.

Komission ehdotusta ei pidä vesittää sallimalla toisin sopiminen, jolloin ongelmat jäisivät ennalleen. Esimerkiksi sesonkikaupan tilanteet voidaan ratkaista sillä, että velkojana aloitteesta voidaan sopia, että velkoja voi halutessaan antaa maksuaikaa ja viivästyttää itse laskutustaan

On kaikkien etu, että maksuliikenne toimii joutuisasti. Suuryrityksillekin lyhyemmät maksuajat ovat pitemmän päälle eduksi, koska suuremmat yritykset saavat rahoituksensa pienyrityksiä edullisemmin. Nykyisellään pienyritysten korkeammat rahoituskustannukset siirtyvät kuitenkin viiveellä hintoihin – pois lukien konkurssiin menneet pienyritykset, jotka eivät enää tätä ole tekemässä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Viime kädessä siis suuryritysten omistajat kiittäisivät. Samalla toimivan johdon kannusteissa ymmärrettäisiin päästä eroon kestävää kehitystä jarruttavista lyhyen aikavälin taloudellisista kannusteista.

- Suomen ei pidä asiassa ryhtyä jarrumieheksi EU:ssa, vaan edistää aktiivisesti asetuksen pikaista toteuttamista, vaati Vainionpää.