Metsäkoneurakointi

Koneurakoinnin parantunut kannattavuus sulaa syksyn sateisiin

Maarakennus- ja metsäalojen koneurakoinnin näkymät ovat heikentyneet selvästi vuotta 2024 kohti mentäessä. Energiaturvealan näkymät ovat hyvin sumuiset koko liiketoiminnan tulevaisuuden suhteen. Puuenergian parissa toimivien koneyritysten kysyntä sen sijaan on vahvaa lähitulevaisuudessakin. Nämä näkymät selvisivät syyskuun alussa tehdyssä Koneyrittäjien markkinatilannekyselyssä. Lisäksi erittäin sateinen kesä ja syksy ovat haitanneet etenkin turvetuotantoa ja puunkorjuuta.

Metsäkoneyrittäjistä 37 prosenttia ennakoi kysynnän laskevan loppuvuoden aikana jonkin verran ja 18 prosenttia ennakoi sen laskevan merkittävästi. Maarakennusalalla kysynnän heikkeneminen näyttää olevan vieläkin voimallisempaa. Maarakennusalan yrittäjistä 28 prosenttia ennakoi kysynnän heikkenevän jonkin verran ja joka kolmas merkittävästi.

Kysynnän väheneminen on tasapainottanut yritysten työvoimatilannetta. Tänä syksynä kahdessa kolmesta koneyrityksestä työvoimaa on sopivasti kysyntään nähden ja työvoiman jonkinasteisesta vajauksesta ilmoittaa joka neljäs yritys. Viime vuonna työvoimaa oli sopivasti alle puolella koneyrityksistä ja puolet ilmoitti kärsivänsä ajoittaisesta työvoimapulasta tai merkittävästä työvoiman vajauksesta.

- Työvoima riittää nyt alentuneeseen kysyntään aiempaa paremmin, mutta edelleen yrityksillä on kyselymme mukaan haastavaa löytää uusia kuljettajia uus- ja korvausrekrytoinneissa. Neljä yrittäjää viidestä kertoo työvoiman löytymisen olevan edelleen työlästä tai jopa mahdotonta, sanoo Koneyrittäjien varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola.

Simo Jaakkola, varatoimitusjohtaja, Koneyrittäjät ry

Koneurakoinnin kustannusten nousu on jatkunut jo useamman vuoden. Kustannukset nousivat hiljalleen vuosina 2020–2021. Koronapandemian aiheuttaman kysyntäpiikin ja tavarapulan takia kustannukset kääntyivät nousuun jo vuonna 2021 ja Venäjän aloittama sota ns. räjäytti pankin eli sai kustannukset erittäin nopeaan ja suureen nousuun. Urakoinnin kustannukset (= tuotantopanosten hinnat) ovat Tilastokeskuksen ylläpitämien konekustannusindeksin mukaan tällä hetkellä toimialasta riippuen 30–40 prosenttia korkeammalla kuin vuonna 2020.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Kustannusten nousu on jatkunut melko voimakkaana näihin päiviin asti ja viime kuukausina nousuvauhti on jälleen jopa kasvanut etenkin polttoaineiden hintojen ja korkojen nousun myötä, Jaakkola sanoo.

Voimakkaasta kustannusten noususta huolimatta koneurakoinnin kannattavuus kääntyi Dun & Bradstreetin tekemän selvityksen mukaan hienoiseen nousuun vuonna 2022. Metsäalan, haketusalan ja turvealankin yritysten keskimääräinen tulos nousi vuonna 2022 verrattuna edellisvuoteen. Maarakennusalan koneyritysten liiketulostaso säilyi ennallaan.

- Kannattavuuden kääntyminen nousuun oli jonkinlainen yllätys kaiken koetun jälkeen. Näyttää siltä, että urakoinnin asiakashinnat korjaantuivat viime vuonna maarakennusalaa lukuun ottamatta suunnilleen kohonneen inflaation tahdissa. Koska urakointipalveluiden kysyntä oli kuitenkin vahvaa, kannattavuus parani, valotti Jaakkola kannattavuuden taustoja.

- Kohonnut kannattavuus valitettavasti sulaa tänä vuonna, kun kysyntä vähenee ja kustannukset edelleen kasvavat sekä hyvin sateinen kesä ja syksy tehostaa tätä kehitystä. Keskimääräiseen verrattuna moninkertaiset sateet turvetuotannon keskeisillä alueilla ovat vaikeuttaneet turpeennostoa kesällä. Puunkorjuuta ovat puolestaan vaikeuttaneet syksyn tullen niin kesän kuin syksyn runsaat sateet.