Ajankohtaista

Metsäalan kone- ja autoyrittäjien suuri huoli: kehno kannattavuus

Hyvä kysyntä ilahduttaa, mutta samanaikaisesti metsäalan kone- ja kuljetusyrittäjät ovat vakavasti huolissaan urakoinnin kannattavuuden kehityksestä. Urakoinnin kustannukset ovat nousseet liki 20 prosenttia vuoden aikana ja se on kääntänyt yritysten kannattavuuden ennestäänkin alhaiselta tasolta alaspäin. Tyrehtynyt puun tuonti edellyttäisi kotimaassa puunkorjuun ja -kuljetusten lisäämistä eli yrittäjiltä investointeja kalustoon, olemassa olevan työvoiman pitovoiman lisäämistä sekä uuden työvoiman rekrytointia. Nykyinen kannattavuuskehitys ei anna tähän mahdollisuutta ja heikentää kone- ja autoyritysten elinvoimaisuutta. Tämä tuli selkeästi esille Kuopiossa 5.10.2022 järjestetyssä Metsäalan kustannusriihessä.

- Asiakkaat metsäalalla ovat kyllä reagoineet varsin nopeasti kustannuskriisiin, mutta reagointi on koskenut eniten vain polttoainetta. Muutkin kustannukset ovat olleet voimakkaassa nousussa ja niiden saamisessa urakoinnin hintoihin riittävästi ja nopeasti on ollut yleisesti ottaen haasteellista, toteaa Koneyrittäjien varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola.

Simo Jaakkola, varatoimitusjohtaja, Koneyrittäjät ry
Simo Jaakkola, varatoimitusjohtaja, Koneyrittäjät ry.

Huolestuttava kehitys on saanut yrittäjiä liikkeelle. Kuopioon kokoontui 5.10. merkittävä joukko puunkuljetus- ja metsäkonealojen yrittäjiä. Yritysjoukosta enemmistö oli metsäalan yrityksiä ja osallistujien yhteenlaskettu liikevaihto viime vuonna oli vähintään 100 miljoonaa euroa. Se vastaa noin 1/7 koko puunkorjuualan liikevaihdosta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Aloite tilaisuuden pitämiseen tuli kannattavuuskehityksestä ja yritysten elinvoimaisuudesta huolissaan olevilta yrittäjiltä. He ottivat yhteyttä Koneyrittäjiin ja Metsäalan Kuljetusyrittäjiin, jotka auttoivat yrittäjiä tilaisuuden järjestelyissä sekä pitivät alustuspuheenvuorot. Tavoite oli luoda tilannekuvaa metsäalan urakointimarkkinoista sekä keskustella siitä.

Kuopion tilaisuudessa käsiteltiin julkisesti löydettävissä olevien tietojen pohjalta metsäkone- ja puunkuljetusalojen menneen ajan kannattavuutta, kuluvan vuoden aikana tapahtunutta kustannusten rajua nousua sekä yrittäjien Koneyrittäjien markkinatilannekyselyyn antamia vastauksia markkinanäkymistä sekä tämän vuoden kannattavuuskehityksestä. Lisäksi esillä oli työvoiman palkkatasoon ja saatavuuteen liittyvät haasteet.

Alustuspuheenvuoroista tuli selkeästi esille metsäkone- ja kuljetusyritysten taloudellisesti tiukka tilanne sekä vaikeus löytää uutta työvoimaa. Toki alalta löytyy edelleen menestyjiä, mutta keskimäärin tilanne on haastava. Tilastojen ja kyselyiden avulla luotu kuva vastasi sangen hyvin yrittäjien keskustelussa esille tuomia kokemuksia. Ei jäänyt epäselväksi, että yrittäjät ovat sangen tyytymättömiä yritystensä kannattavuuskehitykseen ja tulevaisuuden elinvoimaan.

- Koneyrittäjiltä kysyttiin elokuussa, millainen motivaatio heillä on oman yritystoimintansa jatkon suhteen. Selkeä enemmistä vastaajista tuntee motivaationsa olevan joko heikko tai korkeintaan välttävä. Tämä on huolestuttavaa huomioiden, että metsäalalla näkymät kuitenkin ovat yleisesti ottaen varsin valoisat, Jaakkola sanoo.

- Puunkuljetuspuolella hankala tilanne heijastuu lopettamisina sekä jo kolmatta vuotta jatkuvana investointilamana. Puunkuljetusautojen uusimisvauhti nykyisillä investointimäärillä on kymmenen vuotta, mikä on aivan liian pitkä aika, kuvaa Metsäalan Kuljetusyrittäjien toiminnanjohtaja Kari Palojärvi.

Kari Palojärvi, toiminnanjohtaja, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry
Kari Palojärvi, toiminnanjohtaja, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry.

Tilaisuuteen osallistuneet yrittäjät odottavat, että alan yrittäjäliitot viestivät yrittäjien asiakastahoille yrittäjien tilanteesta sekä kehnosta kannattavuuskehityksestä. Asiakastahot ovat tärkeässä asemassa luodessaan urakoinnille toimintaedellytyksiä. Eri puheenvuoroissa nousi esille viestinä yrittäjille itselleen tarve tehdä ns. kotiläksyt kunnolla. Yrittäjän on tunnettava oman yrityksensä tilanne hyvin, asetettava tavoitteensa sekä osattava kommunikoida ja perustella ne asiakkaalleen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Tilaisuuden henkeä kuvasti lausahdus ”Ei kuljettajia, ei uusia autoja, ei rahaa, eikä kohta enää yrittäjiäkään”.