Metsäteollisuus

Stora Enso valmistelee ohjelmaa kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi pitkällä aikavälillä

Pitkittynyt heikko ja epävarma markkinatilanne on johtanut siihen, että Stora Enso valmistelee uutta kannattavuuden parantamisohjelmaa, jonka tavoitteena on kasvattaa operatiivista liiketulosta 80 miljoonalla eurolla vuodessa. Tämä voi merkitä noin 1 000 työntekijän vähentämistä. Paikallisen lainsäädännön mukaiset muutosneuvottelut käynnistyvät mahdollisimman pian maakohtaisten suunnitelmien tarkentuessa.

Kannattavuuden parantamisohjelman tarkoitus on kehittää Stora Enson pitkän aikavälin kilpailukykyä keskittymällä ydintoimintoihin, jotka edistävät yhtiön strategiaa. Tätä tukee yhtiön hajautettu toimintamalli. Ohjelman piiriin ei kuuluisi uusia tuotantolaitosten sulkemisia.

Valtaosa suunnitelluista säästöistä voisi toteutua vuonna 2025, ja merkittävä osa mahdollisista työntekijävähennyksistä tapahtuisi vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla. Henkilöstövähennykset, tehokkuuden parantaminen ja synergiamahdollisuudet koskettaisivat kaikkia divisioonia ja konsernin toimintoja, ja ne suhteutettaisiin organisaatiokohtaisesti koon mukaan.

- Tämä suunnitelma on vaikea, mutta välttämätön yhtiön menestyksen ja kilpailukyvyn varmistamiseksi pitkällä aikavälillä. Saimme viime vuonna päätökseen uudelleenjärjestelyohjelmamme. Tunnistimme ohjelman puitteissa synergiamahdollisuuksia, joihin aiomme tarttua uuden kannattavuuden parantamishankkeen myötä. Makrotaloudellinen ja geopoliittinen toimintaympäristömme on edelleen heikko, joten meidän on keskityttävä ydinliiketoimintoihin, jotka tukevat strategiaamme. Pyrimme ohjelman kautta keskittymään voimakkaammin toiminnan kannattavuuteen, mikä tekee meistä entistä kilpailukykyisempiä ja vahvempia epävarmoilla markkinoilla, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlström.

Hans Sohlström

Lopullisia päätöksiä henkilöstövähennyksistä ei tehdä ennen lakisääteisten muutosneuvottelujen päättymistä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Viime vuoden lopussa Stora Enso sai päätökseen kesäkuussa 2023 käynnistyneen uudelleenjärjestelyohjelman, jonka myötä yhtiön operatiivinen liiketulos parani 110 miljoonalla eurolla vuodessa ja henkilöstöstä vähennettiin 1 150 työntekijää.