Metsäteollisuus

Stora Enso edistää luonnon monimuotoisuutta

Stora Enso on metsäteollisuuden edelläkävijänä kehittänyt tieteeseen perustuvan viitekehyksen, jonka avulla voidaan varmistaa positiivinen nettovaikutus luonnon monimuotoisuuteen. Tiedettä, teknologiaa ja dataa yhdistävä viitekehys mahdollistaa biodiversiteettiin kohdistuvien vaikutusten ennustamisen, minkä ansiosta toimintoja voidaan kehittää kohti positiivista nettotavoitetta. Kumppanuus Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) kanssa tuo käyttöön ulkopuolisten asiantuntijoiden näkemyksiä viitekehyksen jatkokehittämistä ja vahvistamista varten.

Stora Enson vastuullisuuden painopiste on ilmastonmuutoksessa, luonnon monimuotoisuudessa ja kiertotaloudessa, ja yhtiön biodiversiteettitavoitteena on saada omissa metsissään ja puuviljelmillä aikaan positiivinen nettovaikutus aktiivisen hoidon avulla. IUCN on maailman johtava voittoa tavoittelematon luonnonsuojelujärjestö, joka tukee yrityksiä ympäristöä säästävillä työkaluilla ja käytännöillä biodiversiteetin köyhtymisen pysäyttämiseksi. Stora Enso pyrkii yhteistyössä IUCN:n kanssa kehittämään sellaisen viitekehyksen, jonka avulla positiivinen nettovaikutus luonnon monimuotoisuuteen voidaan mitata ja todentaa.

- Ihmiskunnalla on jo todella kiire pysäyttää luonnon monimuotoisuuden maailmanlaajuinen köyhtyminen, ja metsäalalla on keskeinen rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa. Tavoitteemme on olla vastuullisuuden edelläkävijä sekä nopeuttaa muutosta globaalin yhteistyön ja yhteisten tavoitteiden avulla. Uusi kumppanuutemme IUCN:n kanssa on tilaisuus ottaa käyttöön uusia toimintatapoja ja kehittää toimintaamme siten, että vaikutuksemme luonnon monimuotoisuuteen olisi nettopositiivinen, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlström.

Hans Sohlström

- IUCN:n ja Stora Enson yhteistyöllä pyritään auttamaan koko metsäsektoria hoitamaan biologista monimuotoisuutta aktiivisemmin – vähentämään lajeihin kohdistuvia uhkia sekä säilyttämään ja palauttamaan ekosysteemejä. Kumppanuus Stora Enson kanssa tarjoaa arvokasta tietoa, joka voi auttaa meitä kehittämään uutta lähestymistapaamme ’luontopositiivisuuden’ mittaamiseen ja tarjoamaan uskottavat puitteet, jotta yritykset voivat seurata ja arvioida toimintaansa. Odotamme innolla, että voimme yhdessä kannustaa koko metsäalaa muutokseen ja saada näin aikaan konkreettisia tuloksia luonnon monimuotoisuuden hyväksi, sanoo IUCN:n pääjohtaja Grethel Aguilar.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Stora Enso pilotoi viitekehystä omissa metsissään Ruotsissa kehittääkseen sitä edelleen ja yhdenmukaistaakseen sen jatkossa muiden johtavien organisaatioiden kanssa. Koko viitekehys on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2025 syksyllä. Stora Enson omaan metsäomaisuuteen kuuluu 1,4 miljoonaa hehtaaria maata Ruotsissa, puuviljelmiä Etelä-Amerikassa yhteisyritysten kanssa ja 41 prosentin omistusosuus Tornatorista, jolla on metsäomaisuutta pääasiassa Suomessa. Sisäisen puunhankinnan lisäksi Stora Enso hankkii puuta yksityisiltä metsänomistajilta Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa.