Metsäteollisuus

Stora Enson osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2023: Keskiössä kannattavuuden kääntäminen nousuun ja pääomien vapauttaminen

Vuoden kolmannella neljänneksellä Stora Enson liikevaihto laski 28 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, ja oli 2 127 (2 963) miljoonaa euroa. Operatiivinen liiketulos pieneni 21 (527) miljoonaan euroon. Operatiivinen liiketulostulosprosentti oli 1,0 % (17,8 %). Osakekohtainen tulos oli -0,04 (0,47) euroa ja osakekohtainen tulos ilman käyvän arvon muutoksia -0,05 (0,47) euroa. Tammi-syyskuussa 2023 liikevaihto oli 7 222 (8 816) miljoonaa euroa ja operatiivinen liiketulos 292 (1 536) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,09 (1,22) euroa ja osakekohtainen tulos ilman käyvän arvon muutoksia -0,09 (1,24) euroa.

Stora Enso

Tärkeimmät tapahtumat

Stora Enson hallitus nimitti Hans Sohlströmin yhtiön toimitusjohtajaksi 18.9.2023. Yhtiö on sulkenut useita tuotantoyksiköitä rakenneuudistuksen yhteydessä ja vähentää työntekijöiden määrää konsernin toiminnoissa. Osa muutosneuvotteluista on vielä kesken, ja niiden odotetaan päättyvän vuoden 2023 loppuun mennessä. Rakenneuudistukset parantavat operatiivista liiketulosta noin 110 milj. euroa vuodessa. Investointi Oulun tehtaan kuluttajapakkauskartonkilinjaan etenee aikataulun mukaisesti. Tuotannon odotetaan käynnistyvän vuoden 2025 aikana.

Näkymät

Stora Enson markkinanäkymät jatkuvat vaisuina vuoden 2023 loppuun ja vuoden 2024 alussa. Yhtiön tulosta painavat maailmanlaajuisesti heikko kasvu ja korkea inflaatio. Yhtiö ei odota tilanteen paranevan viimeisellä vuosineljänneksellä haastavan kolmannen neljänneksen jälkeen, jolloin heikko kysyntä ja alhaiset hinnat vaikuttivat lähes kaikkiin yhtiön segmentteihin. Kaikki muuttuvat kustannukset ovat kuitenkin lähteneet laskuun huipputasostaan, poikkeuksena puu, jonka hinta on edelleen korkea vähäisestä laskusta huolimatta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Tämänhetkiset makrotaloudelliset ja markkinaolosuhteet aiheuttavat Stora Ensolle merkittäviä haasteita, erityisesti yhtiön Packaging Materials- ja Wood Products -divisioonissa. Näissä segmenteissä niin kysyntä, hinnat kuin volyymit ovat heikolla tasolla. Kysyntää heikentävät myös vähittäismyynti- ja rakennussektorien heikot näkymät. Toisaalta Packaging Materials- ja Biomaterials-divisioonien asiakkaiden varastojen purkamisen odotetaan päättyvän, mikä voi tukea hienoista elpymistä näissä segmenteissä vuonna 2024. Biomaterials-divisioonan osalta myös sellumarkkinoilla on joitakin parannuksen merkkejä, sillä spot-hinnat ovat nousussa ja maailmanlaajuiset selluvarastot laskussa vuoden 2022 ennätyskorkeiden lukemien jälkeen. Tämän elpymisen odotetaan kuitenkin olevan hidasta, koska markkinoille on samanaikaisesti tulossa uutta sellukapasiteettia.

Packaging Solutions -divisioonaa koettelevat vaihtelevat ja heikot markkinaolosuhteet, minkä lisäksi ylikapasiteetti painaa katteita. Forest-divisioonalla on vastassaan niukat puumarkkinat erityisesti kuitupuun osalta Suomessa ja tukkipuiden osalta Ruotsissa. Niukkuuden taustalla ovat tehtaiden käynnistymiset ja kilpailu energiasektorin kanssa.

Stora Enso on käynnistänyt uudelleenjärjestelytoimenpiteitä kuluvan vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä suojellakseen katteita ja rahavirtaa. Toimenpiteet saadaan päätökseen vuoden 2023 loppuun mennessä ja niiden vaikutukset yhtiön taloudelliseen tulokseen tulevat näkyviin vuodesta 2024 alkaen. Toimenpiteisiin lukeutuvat tehtaiden ja tuotantolinjojen sulkemiset, omaisuuserien myynti sekä hajautetumman toimintamallin käyttöönotto. Toimintamalli antaa enemmän itsenäistä päätösvaltaa divisioonille ja tehostaa konsernitoimintoja.

Konserni jatkaa pyrkimyksiään kääntää kannattavuus nousuun ja parantaa rahavirtaa tehostaakseen kilpailukykyään, vähentääkseen kuluja ja tukeakseen pääoman kohdentamista strategisiin kasvumarkkinoihin.

Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlström kommentoi vuoden 2023 kolmannen neljänneksen tulosta:

Hans Sohlström

Roolissani Stora Enson vastanimitettynä toimitusjohtajana keskityn kääntämään yhtiön tuloksen kannattavaksi ja tuottamaan arvoa osakkeenomistajille. Olen ylpeä saadessani palvella vastuullisuuden edelläkävijää metsäteollisuudessa ja jatkaa edeltäjieni aloittamaa työtä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Olen ollut Stora Enson hallituksen jäsen yli kaksi vuotta. Tuona aikana olen kerännyt arvokasta kokemusta ja tietoa yhtiön toimialasta, liiketoiminnasta ja strategiasta.

Suhtaudun intohimolla biotalouteen ja puupohjaisten tuotteidemme valtavaan potentiaalin tuottaa arvoa asiakkaillemme, osakkeenomistajillemme ja yhteiskunnalle. Osoituksena sitoutumisestani ja luottamuksestani yhtiöön sijoitin miljoona euroa Stora Enson osakkeisiin ensimmäisenä viikkonani yhtiön toimitusjohtajana.

Nyt meillä on kuitenkin edessämme vaativasta markkinatilanteesta johtuvia haasteita. Kahden hyvän vuoden 2021 ja 2022 jälkeen taloudellinen tuloksemme on nopeasti laskenut historiallisen alhaiselle tasolle. Kolmannella neljänneksellä liikevaihto laski 28 % ja operatiivinen liiketulos 96 % edellisvuodesta. Tämän taustalla on pääosin vaikea makrotaloudellinen ympäristö, jossa meidän on nyt opittava toimimaan. Meidän on pyrittävä hillitsemään sen vaikutuksia ja sopeuduttava.

Edellisen vuosineljänneksen ennusteen mukaisesti Stora Enson taloudellinen tulos kolmannella neljänneksellä oli epätyydyttävä. Markkinaolosuhteet heikkenivät ja hintapaineet koettelivat kaikkia segmenttejä, mukaan lukien pakkausliiketoimintaamme. Sellun maailmanlaajuinen kysyntä on edelleen heikkoa, ja tarjontaa on paljon. Inflaation ja korkeiden korkojen negatiivinen vaikutus rakennusmarkkinoihin jatkuu, mikä painaa tulostamme rakennusratkaisuissa. Muuttuvat kustannuksemme ovat laskeneet huippulukemista, mutta ovat edelleen korkeat aiempaan tasoon verrattuna samalla, kun puun saatavuus oli edelleen niukkaa. Emme odota merkittävää parannusta markkinoiden kysynnässä tai varastotasoissa loppuvuoden aikana.

Strategiset hankkeemme etenevät suunnitellusti. Investoimme noin kaksi miljardia euroa kahteen mittavaan hankkeeseen, joiden tavoite on vauhdittaa tulevaa kasvuamme: aiemmin tänä vuonna hankittuun De Jong Packaging Groupiin Alankomaissa ja Oulun tehtaan paperilinjan muuntamiseen kuluttajapakkauskartonkia valmistavaksi linjaksi. Nämä strategiset investoinnit vahvistavat asemaamme vastuullisten, uusiutuvien ja kierrätettävien pakkausten ja pakkausmateriaalien kiinnostavissa segmenteissä. Ne kuitenkin kohdistavat lyhyen aikavälin painetta rahavirtaamme ja taseeseemme tämänhetkisissä haastavissa markkinaolosuhteissa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kolmannen neljänneksen aikana toteutettiin valtaosa aikaisemmin ilmoitetuista uudelleenjärjestelytoimista, joiden tavoite on vahvistaa kilpailukykyämme pitkällä aikajänteellä. Keskitymme nyt voiton ja rahavirran tuottamiseen; toimimme määrätietoisesti ja ripeästi. Tärkeyslistan kärjessä ovat kaupallinen ja operatiivinen tehokkuus, kilpailukyky ja omistaja-arvo. Keskeiset menestystekijät tältä osin koostuvat omaisuutemme optimoinnista, ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myynnistä ja yksinkertaistamisesta. Meidän on hyödynnettävä skaalaamme, synergioita ja parhaita käytäntöjä koko konsernissa ja pyrittävä tämän prosessin myötä tuottamaan arvoa yhteistyössä asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Meillä on näiden haasteiden voittamiseen ja pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen tarvittava perusta ja kyvykkyys. Tämän ansiosta katson tulevaisuuteen luottavaisesti.