Metsäkoneurakointi

Ponssen toimintamalli uudistuu, muutosneuvottelut saatu päätökseen

Ponssen toimintamallimuutoksen suunnittelu ja siihen liittyneet muutosneuvottelut on saatu Suomessa päätökseen. Uusi globaali toimintamalli astuu voimaan 1. kesäkuuta 2024 alkaen.

Ponsse Scorpion

Keskeinen muutos uudessa toimintamallissa on siirtyminen globaaliin organisaatiorakenteeseen ja raportointilinjoihin. Muutos tukee yhtiön entistä parempaa asiakaspalvelua ja vahvistaa kilpailukykyä, lisää kustannustehokkuutta sekä tehostaa toimintaa yhdenmukaisten käytäntöjen kautta.

Uusi toimintamalli muodostaa myynti- ja huoltopalveluihin keskittyvän asiakaskeskeisen organisaation, joka jakautuu viiteen markkina-alueeseen. Yhtiön markkina-aluejako on 1. kesäkuuta 2024 alkaen:

 1. Pohjoismaat ja Baltia
 2. Eurooppa
 3. Etelä-Amerikka
 4. Pohjois-Amerikka
 5. Aasia, Australia ja Afrikka

Toimintamallin uudistukseen liittyviä muutoksia johtaa Ponsse-konsernin johtoryhmä, joka jatkaa aiemmassa kokoonpanossa toimitusjohtaja Juho Nummelan johdolla.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Ponsse-konsernin johtoryhmään kuuluvat seuraavat jäsenet ja vastuualueet:

 • Petri Härkönen, Chief Financial Officer and Deputy CEO: Finance
 • Juha Inberg, Chief R&D and Technology Officer: Technology and R&D
 • Tiina Kautonen, Chief People & Safety Officer: People, Safety and Culture
 • Marko Mattila, Chief Sales, Service & Marketing Officer: Sales, Service and Marketing
 • Tapio Mertanen, Chief Service Excellence and Development Officer: Service Excellence
 • Katja Paananen, Chief Responsibility Officer: Responsibility
 • Miika Soininen, Chief Digital Officer: Digital Services and IT
 • Tommi Väänänen, Chief Operations Officer: Operations (incl. supply chain, production, procurement and global logistics)

Neuvottelut on saatettu päätökseen

Toimintamallin uudistamista ja siihen liittyviä työtehtävien tai työehtojen muutoksia on käsitelty Suomessa nyt päättyneissä muutosneuvotteluissa. Ja Ponssen tytäryhtiöissä, joissa tarpeen, erilaisissa kuulemisprosesseissa yhdessä työntekijöiden edustajien kanssa. Nämä prosessit on nyt saatu päätökseen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Toimintamallin muutoksen myötä osa yhtiön nykyisistä työtehtävistä poistuu ja samalla uusia tehtäviä luodaan. Uusien tehtävien resurssointiin liittyvät prosessit käynnistyvät ensi viikosta alkaen. Mahdolliset henkilöstövaikutukset tarkentuvat toukokuussa, kun organisaation sisältä uusiin tehtäviin sijoittuneiden henkilöiden määrä on tiedossa. Suomen muutosneuvotteluissa sovittiin lisäksi mahdollisista kahden viikon lomautuksista vuoden 2024 aikana toimihenkilöille ja ylemmille toimihenkilöille, mikäli yhtiön toimintaympäristöön liittyvät muutokset niin vaativat.